جانباختن ٣ کولبر در هورامان

در پی واژگون شدن خودرو حامل کولبرها در دالانی هورامان ٣ نفر جان باختند و ٣ تن دیگر زخمی شدند

بنابر گزارش منابع محلی خودرو کولبرها عصر امروز (شنبه ١ آبان/ ٢٣ اکتبر) در ارتفاعات دالانی هورامان دچار حادثه شده است.

در واژگونی خودرو کولبرهای روستای کوماسی هورامان ٣ کولبر جانباختند و ٣ کولبر زخمی شدند.

از وضعیت زخمی‌ها گزارشی منتشر نشده و هویت جانباختگان نیز تاکنون محرز نیست.