کارزار انتقام انقلابی: ۵١ نظامی رژیم متجاوز ترک از پای درآمده‌اند

علیه نظامیان رژیم متجاوز ترکیه که در منطقه مقاومت تپه جودی عرصه متینا پیاده شده بودند کارزار انتقام انقلابی آغاز شده بود. در عملیاتی که همچنان ادامه دارند ۵١ متجاوز به هلاکت رسیده‌اند.

برپایه گزارش مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ)، کارزار انتقام انقلابی علیه نظامیان اشغالگر ترک که از غروب ١۵ ژوئن در منطقه تپه جودی عرصه متینا پیاده شده بودند آغاز شده است.

اعلام شد، در عملیاتی که از غروب دیروز آغاز شده و تاکنون ادامه دارد از کشته شدن ۵١ اشغالگر اطمینان حاصل شده است.

عملیات‌های گریلایی در کارزار انتقام انقلابی ادامه دارند. انتظار می‌رود که مرکز رسانه و مطبوعات ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای جزئیات بیشتری را در این رابطه منتشر نماید.