خانوادەی شنیاشار: در برابر ستم سکوت نکنید

خانواده‌ی شنیاشار که برای خانواده‌یشان که در سال ۲۰۱۸ در رحا قتل و عام شدند به مبارزه‌ برای عدالت ادامه می‌دهند، اعلام کردند که در برابر ستم حکومت‌داری کسی نباید سکوت کند.

فامیل و محافظان، ابراهیم خلیل یلدز‌، پارلمانتار آ.ک.پ در رحا، در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ در شهرک پیرسوس واقع در رحا، خانواده‌ی شنیاشار حمله کردند، در این حمله همسر و دو پسر آمنه شنیاشار کشته شدند. آمنه و پسرش فرید در این قتل و عام زخمی شدند، از ۹ مارس ۲۰۲۱ اقدام به “تحصن عدالت‌خواهی” در مقابل دادگاه رحا کردند.

این خانواده در روز ۸۰۴ تحص دادخواهی خود به دلیل این‌که به خاطر تعطیلات آخر هفته دادگاه تعطیل بود، در منزل خود واقع در پرسوس رحا به اقدام خود ادامه دادند.

‌این خانواده در روز ۸۰۴ اقدام خود در حساب خودشان در شبکه‌های اجتماعی این پیام را منتشر کردند: “آن‌هایی که دربرابر ستم حکومت سکوت می‌کنند، به نظر ما هیچ فرقی با ستمکار ندارند. اگر دربرابر ستم سکوت نکنید، در اسرع وقت عدالت را به دست خواهند آورد. مبارزه‌ی ما برای حق، قانون و عدالت است و تا رسیدن به عدالت ادامه خواهد داشت”.