کمیته حمایت از خانواده‌های شهیدان پ.ک.ک: یاد و خاطره جانباختگان آزادی را گرامی می‌داریم

کمیته حمایت از خانواده‌های شهیدان پ.ک.ک جشن قربان را به خانواده‌های شهدا تبریک گفته و در رابطه با حمله وحشیانه به آرامگاه شهدا‌ی راه آزادی کوردستان گفت: "ما تعهد می‌دهیم انتقام شهدای خود را گرفته و اشغالگران را مجازات خواهیم کرد."

بیانیه کمیته حمایت از خانواده شهدای پ.ک.ک به شرح زیر است:

"فاصله‌ای بین ما و شهدای ما وجود ندارد، ما یکی هستیم و با پیرو کردن فلسفه رفقای جانباخته خود زندگی می‌کنیم. ما همواره با هم بوده‌ایم، با هم مبارزه کرده و با هم و با الهام از شهدایمان راه مقاومت را ادامه خواهیم داد. ما برای جامعه خود شخصیتهایی چنین فدایی و مبارز خلق کرده و خلق خواهیم کرد. ما این تعهد و وظیفه ملی خود را در آینده نیز ادامه خواهیم داد. با توجه به این تاریخ مبارزاتی می‌توانیم ادعا کنیم که شاهد شهادت مقدس‌ترین نیروها و ارزش‌های جنبش خود بودیم، تا به میلیون‌ها انسان و جامعه خود، امید ایستادگی و مقاومت بدهیم. لازم است برای دفاع از ارزش‌های مقدس شهدا به مبارزه بپیوندید و راه آنها را دنبال کنید. بجز شهدای آزادی کوردستان، هیچ کس و نیرویی توان و جایگاه نمایندگی جامعه ما و میلیونها انسان را نخواهد داشت. رستاخیزی توده‌ها بزرگترین واقعیت و بزرگترین تحول واقعیت انقلابی است، که حاصل رنج جان هزاران جانفدا و انقلابی جنبش آزادیخواهی ماست.

بررسی واقعی حقیقت شهادت، این مسئله را برای ما خاطرنشان می‌کند که بزرگداشت کسانی که جان خود را فدای اهداف آزادیخوانه بزرگ و انقلابی کردند، احترام به جایگاه یک حرکت انقلابی را نمایان می‌سازد. در عوض اینکه به شیوه‌ای سنتی یاد آنها را گرامی بداریم، لازم است با فهم و اندیشه انقلابی جایگاه آنان را در مبارزات آزادی‌خواهانه ملتمان یادآوری نماییم. این واقعیتی آشکار است و نباید هیچگاه آن را فراموش کنیم که جدیت یک حرکت انقلابی به اهداف انقلابی و آزادیخواهانه آن وابسته و در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد. اگر فدائیان قهرمان ما در هر زمان شهامت و توانایی دستیابی به اهداف انقلابی و آزادیخواهانه را از خود نشان دهند، آن زمان جدیت حرکت ما برای همگان واضح خواهد بود. اگر می‌خواهیم جدیت یک حرکت را بسنجیم و دریابیم که چقدر منسجم و استوار است، لازم است ابتدا فداییان این حرکت را بشناسیم. باید ببینیم که این نیروهای فدایی در زمان‌ها و شرایط متفاوت و به شکلی واضحتر، چه در شرایط نرمال و آرام و چه در سخت‌ترین شرایط، چگونه از اهداف و سازمان خود دفاع می‌کنند و چگونه خود را فدای آزادی و ارزش‌های گران‌بهای جنبش خود می‌کنند. اگر همه وظایف و مسئولیت‌ها به این شیوه انجام شوند و به سمت جلو حرکت کنند، آن زمان این حرکت و سازمان جدیت خود را به اثبات رسانده است.

اگر افراد حاضر باشند برای خواسته‌های برحق و پر ارزش مبارزه کنند و اگر لازم شد با فدا کردن جان خود آن را حفظ نمایند، در این شرایط ارزش‌های انقلابی و بزرگ جنبش ما در هر وضعیتی حفظ خواهند شد. نه با توسل به زور و بلکه با دلی صاف و داوطلبانه به جنگ دشمن رفته و وظایف سنگین را به جای آورده و حتی در صورت شهادت نیز چشمان خود را به روی وظایف خود نخواهند بست، این از جان گذشتگی بدون شک عظمت آنها و جنبش آنها را نشان خواهد داد. در این باره نمونه‌های فراوانی در تاریخ مبارزاتی جوامع داریم. اگر ملتی مورد حمله واقع شد و آن ملت و افراد آن حاضر به مقاومت و قربانی دادن نباشند، اگر حاضر به پاسخگویی خود در قبال سرنوشت ملتشان نباشند، بی گمان این ملت، جامعه‌ای مرده خواهد بود. آن زمان تنها با اندوه و شیون به سرنوشت خود نگاه می‌کنند و این جامعه سزاور هرگونه مرگی خواهد بود. دیگر کسی آن جامعه را جدی نخواهد گرفت و برای آن ارزشی قائل نخواهد شد.

بدون شک گرامیداشت شهدای آزادی بسیار مهم است، اما هیچگاه برای جانباختگان خود گریه و شیون نخواهیم کرد، چونکه شهدای ما بزرگترین ارزش‌های زندگی ما هستند. اگرچه آنها به شکل فیزیکی و جسمی در بین ما نیستند، اما با روح و اندیشه خود، خط مشی و سازمان انقلابی جنبش انقلابی ما شده‌اند. رهبر آپو حزب و جنبش آپویی را در قامت شهدا تعریف کرده است. جنبش ما نمودی از جانباختگان فدایی است. شهدای ما حقیقی‌ترین ارزش‌های ما هستند، آنها شکل دهنده کالبد و ماندگاری جنبش انقلابی هستند. این ارزیابی و نگاه ما ذره‌ای از شهامت و استقامت آنهاست.

آنچه این واقعیت را تمثیل کرده و نمایندگی این حقیقت مبارزه را می‌کند، بی‌گمان خانواده شهدای ما هستند. آنها با یاد این جانبختگان زندگی کرده و از ارزش‌هایی که فداییان ما آفریده‌اند، آگاه هستند. شهدا و روح آنها زندگی بخش جنبش ما هستند، دشمن این حقیقت را به خوبی درک کرده است و به همین دلیل است که به این شیوه وحشیانه به شهدای ما حمله می‌کند. دشمن می‌داند که جانبختگان ما در وجود و قلب ما زنده هستند، به همین دلیل است که به آرامگاه شهدا آنها یورش می‌برد، آنها را تخریب می‌کند، خاطرات و تمامی چیزهایی که نشان از شهدای ما دارند را هدف توحش و بربریت خود قرار داده است. آنچه اکنون در عفرین می‌بینیم، نمودی از این بربریت است. با هدف قرار دادن آرامگاه شهدای ما، در وحله اول خانواده جانباختگان را هدف قرار می‌دهد و متوجه آنهاست.

ما به عنوان کمیته دفاع از خانواده شهدای پ.ک.ک، همزمان با گرامیداشت جشن قربان، تعهد می‌دهیم که انتقام خون شهدای خود را خواهیم گرفت و اشغالگران را مجازات خواهیم کرد. پاسخگویی به این اشغالگری و بربریت، خلق یک کشور، تعهد و پیمان، جنبش و آرزوی شهیدانمان که آزادی است، خواهد بود. آنها دشمن را شکست داده‌اند و به کابوسی برای اشغالگران تبدیل شده‌اند. دشمن حتی از یاد و نشانه‌های آنها نیز وحشت دارد. دشمن از درخت آزادی که شهدای ما با خون خود آبیاری کرده‌اند، هراسان شده است. شهدای ما در یک وطن آزاد زندگی می‌کنند، آنها در آرزو و آرمان آزادی زندگی می‌کنند. آرمان آزادی آنها به ما زندگی بخشیده و جنبش ما را زندگی دوباره داد و مستحکم‌تر کرده است. بر همین اساس ما به عنوان خانواده شهدا، رفیق و همرزمان جانباختگان راه آزادی تعهد می‌دهیم، هر آنچه و هر کس که به این ارزش‌های جنبش و ملت ما دست درازی کند، نابود خواهیم کرد و به شدیدترین شیوه ممکن پاسخ خواهیم داد. این موضع ماست و غیر از این نمی‌توان گفت و تغییرناپذیر است. به همین منظور جشن قربان را به خانواده‌های شهدای راه آزادی تبریک گفته و می‌گوییم مرگ بر فاشیسم و تمامی اقدامات ضدبشری و انسان‌ستیزانه آن‌."