کنگره ملی کوردستان حملات رژیم ایران را به شدت محکوم کرد

کنگره ی ملی کوردستان ک.ن.ک حملات رژیم ایران را محکوم کرده و از رژیم ایران درخواست نمود، دست از حملات برداشته و برای حل مسئله با نیروهای کوردستانی به گفت‌وگو و مذاکره بپردازد.

شورای رهبری کنگره‌ی ملی کوردستان ک.ن.ک در رابطه با حملات دولت ایران به باشور کوردستان و احزاب کورد بیانیه‌ای منتشر کرد.

بیانیه‌ی ک.ن.ک به شرح زیر می‌باشد:

مسئولین رژیم ایران مدتی است که نیروهای کوردستانی را تهدید کرده و چند روزی است که حملات هوایی علیه آنها انجام می‌دهند. دولت ایران قبلاً نیز هر از گاهی این مناطق را توپ‌باران می‌کرد، اما طی چند روز گذشته دست به حملات هوایی زده است. طی یک هفته، دو بار با پهپاد و هواپیماهای بدون سرنشین، در باشور کوردستان مناطق برادوست و بالکایتی را بمباران کرده است. در این مناطق مقرهای نیروهای روژهلات کوردستان بمباران می‌شوند. پیش از انجام این حملات مسئولین رژیم ایران نیروهای کوردستانی را تهدید کرده بودند. این شرایط جدیدی است و نتایج جدیدی به بار خواهد آورد.

 اکنون ده‌ها سال است که دولت اشغالگر ترکیه به باشور کوردستان حمله می‌کند و برخی مناطق را اشغال کرده و مقرهای نظامی تأسیس کرده است. اکنون حملات ایران نیز افزایش یافته است. در این مرحله حملات و تهدیدهای رژیم ایران معنی‌دار هستند و نشان می‌دهند که اشغالگران در کوردستان علیه دستاوردهای خلق کورد به توافق رسیده‌اند.

پس از رفراندوم باشور کوردستان، آنها کاملاً آشکارا توافق خود را تکرار کرده و این توافق هنوز هم ادامه دارد. نیروهای اشغالگر هرچند می‌گویند، حملات ما به برخی نیروها در مناطق مرزی انجام می‌شود، اما حقیقت ندارد. حملات آنها علیه همه‌ی دستاوردهای خلق کوردستان است.

حکومت مرکزی عراق همانطور که در مقابل حملات دولت ترکیه سکوت کرده است، با همان شیوه در مقابل حملات رژیم ایران نیز سکوت کرده و خود را به کری زده است. این امر نشان‌دهنده آن است که حکومت عراق از این حملات مطلع  است و با انجام این حملات موافق است. حکومت اقلیم کوردستان نیز حقایق را ندیده و سکوت کرده است و  این امر شرایط را بسیار خطرناکتر می‌کند.

تهدیدها و حملات علیه باشور کوردستان نه ‌تنها علیه برخی احزاب و نیروهای کوردستانی است، بلکه این حملات علیه دستاوردها و منافع همه‌ی کوردها و کوردستان است. همه دستگاه‌های کوردستانی و همه خلق کوردستان باید این حقیقت را ببینند. باید همه نیروهای کوردستانی در مقابل این حملات بپا خیزند.

ما به عنوان کنگره ملی کوردستان تهدیدها و حملات دولت ایران علیه باشور کوردستان و نیروهای کوردستانی را به شدت محکوم می‌کنیم.

به همین مناسبت از حکومت ایران درخواست می‌کنیم و می‌گوییم، این حملات موفق نخواهند شد و برای حل مسئله باید با نیروهای کوردستانی گفتوگو و مذاکره شوند."