کوما جفاکین کوردستان: خلق کورد و افکار عمومی باید علیه حملات پ.د.ک موضعی شفاف نشان دهند

ک.ج.ک اعلام کرد، پ.د.ک با حملات علیه نیروهای گریلا به شریک نقشه‌های دولت ترکیه برای از بین بردن جنبش آزادی کورد تبدیل شده و از خلق کورد و افکار عمومی درخواست نمود تا موضع‌گیری واضح و آشکاری نشان دهند.

ریاست مشترک شورای رهبری کوما جفاکین کوردستان (ک.ج.ک) در مورد حملات پ.د.ک بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن بیانیه ک.ج.ک که به شرح زیر می‌باشد:

"گروهی گریلا متشکل از ۷ نفر در حین عبور از یک منطقه گریلا به منطقه‌ای دیگر با کمین نیروهای پ.د.ک در منطقه خلیفان روبرو شده‌اند. پ.د.ک پیشتر نیز برای گروهی از گریلاها که متشکل از سه تن بودند کمین‌گذاری کرده و به آنها حمله کرده بود. تاکنون در مورد سرنوشت این سه گریلا اطلاع‌رسانی نکرده است. ه.پ.گ اعلام کرده است که در خلیفان به ۷ گریلای دیگر حمله شده و آنها شهید شده‌اند. همچنین در متینا ۷ گریلای مقاومت زندوره از سوی اشغالگران و در محاصره نیروهای پ.د.ک به شهادت رسیدند. پ.د.ک با این اقدامات و موضع‌گیری‌های خود آشکارا از دولت اشغالگر ترکیه پشتیبانی کرده و علیه نیروهای گریلا دست به جنگ زده است.

پ.د.ک در پاسخ به اطلاعیه ه.پ.گ و اعلام اینکه 'گریلا چه کاری در خلیفان دارد؟'، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. پ.د.ک از بهار ۲۰۲۰ تلاش می‌کند تا مناطق گریلا را محاصره کند. همچنین تلاش کرد تا همه‌ی راه‌ها را ببندد و اینگونه مانع از رفتن گریلاها از یک منطقه به منطقه‌ی دیگر شده و تحرکات نیروهای گریلا را محدود کند.

پ.د.ک با اذعان 'گریلا در خلیفان چه کاری دارد؟' آشکار کرد که نیروهای گریلا را محاصره کرده و برای از بین بردن و قطع ارتباط میان نیروهای گریلا کار می‌کند. کمین‌گذاری که قبلاً علیه نیروی گریلا انجام شده بود، همچنین کمین‌گذاری علیه ۷ گریلای دیگر در همان منطقه نتیجه‌ی این محاصره است.

پ.د.ک با اعلام 'گریلا چه کاری در خلیفان دارد؟' می‌خواهد به حملاتش علیه نیروهای گریلا مشروعیت بخشیده و اینگونه می‌فهمیم که از اکنون تلاش می‌کند تا مناطق گریلا را محاصره کند و علیه نیروهای گریلا کمین‌گذاری کرده و بدین شیوه از حملات دولت ترکیه برای از بین بردن جنبش آزادی کورد پشتیبانی می‌کند.

پ.د.ک به شریک توطئه‌ها برای از بین بردن جنبش آزادی کورد تبدیل شده است

ه.پ.گ به ویژه در بیانیه‌ی خود اعلام کرد که تاکنون خود را از جنگ پیش‌بینی شده با پ.د.ک دور نگه داشته است. همچنین اشاره نمود که نیروهای گریلا خود را از جنگ با پ.د.ک دور کرده و اینگونه نقشه‌های آنها را خنثی کرده‌اند، به همین دلیل این بار پ.د.ک به صورت یکطرفه حمله را آغاز کرده است. ه.پ.گ از افکار عمومی و خلق کورد درخواست نمود تا با شعار 'ما این موضع‌گیری پ.د.ک را به وجدان و عدالت خلق کورد واگذار می‌کنیم' موضع‌گیری کنند.

نیروهای گریلاها حدود ۴ ماه و نیم است که برای همه‌ی خلق کورد علیه حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه مقاومت می‌کنند. دولت ترکیه در نواحی که به آنها دسترسی پیدا کرده است، تحت فشار قرار گرفته است. دولت اشغالگر ترکیه که با همه‌ی خلق کورد دشمنی می‌کند، برای آنکه خود را از این باتلاق نجات دهد، به مناطق شنگال، مخمور، پنجوین، شارزور و روژاوا حمله کرده و در نتیجه‌ی این حملات ده‌ها تن کشته و تعداد زیادی مجروح شدە‌اند.

در زمانی که دولت ترکیه با اسلحه‌ی شیمیایی به حملات اشغالگرانه‌اش ادامه داده و به همه جای کوردستان حمله می‌کند، تلاش ها برای محاصره و حملات پ.د.ک علیه نیروهای گریلا افزایش یافته است. این حملات آشکارا دست دولت ترکیه را باز می‌گذارد و کاری می‌کند که دولت ترکیه نفسی بکشد و در حقیقت همکاری با حملات اشغالگرانه است. این همکاری آشکار برای توطئه علیه جنبش آزادیخواهی خلق کورد و تسویه آن می‌باشد.

دولت ترکیه از موضع‌گیری پ.د.ک نیرو گرفته و به حملاتش ادامه می‌دهد

دولت ترکیه از موضع گیری پ.د.ک نیرو می‌گیرد و حملات علیه شنگال، پنجوین، مخمور و روژاوا را انجام می‌دهد. حملات پ.د.ک اساسی برای مشروعیت بخشیدن به حملات و افزایش حملات ترکیه است. مسئولین دولت ترکیه قبلاً آشکارا اعلام کرده بودند که حملات علیه مناطق آواشین، زاپ و متینا هماهنگ هستند. ارتباطات پ.د.ک با دولت ترکیه و حملات مشترک علیه پ.ک.ک به دستاوردهای خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان آسیب می‌رساند. این سیاست پ.د.ک همه‌ی کورد‌ها را تضعیف می‌کند. اگر این سیاست ادامه پیدا کند، آسیب‌هایش افزایش یافته و کوردها بیشتر تضعیف می‌شوند.

جنبش آزادیخواهانه‌ی خلق کورد و نیروهای گریلا می‌دانند که جنگ علیه پ.د.ک آسیب بسیاری به مبارزات آزادی خلق کورد و آینده‌ی کوردها وارد می‌کند و به همین دلیل با حساسیت بسیار در چنین شرایطی خود را از جنگ دور کرده‌اند. مشخص است که پ.د.ک این روش مسئولانه‌ی جنبش آزادی را ضعف آنها دانسته و به نیروهای گریلا حمله می‌کند. اگر این وضعیت اینگونه ادامه پیدا کند، در این پروسه‌ی مبارزات که توازنی جدید در خاورمیانه ایجاد می‌کند، همانطور که در قرن بیستم رخ داد، خطرات بیشتری وجود دارد که کوردها نتوانند در معادلات جدید جایگاه خود را به دست آورند. دولت فاشیست و جانی ترکیه در هر جایی حمله می‌کند تا کوردها در پروسه‌ی سیاسی قدرتمند نشده و جایگاه خود را به دست نیاورند. سیاست و ارتباطات دیپلماتیک خود را به کار گرفته تا مانع از تقویت و قدرتمند شدن کوردها شوند و این گونه می‌خواهد اهداف خود از ژنوساید کورد‌ها در قرن بیستم را محقق کند.

فراخوان به روشنفکران و هنرمندان

درخواست ما از خلق کورد و افکار عمومی و روشنفکران و هنرمندان این است که آشکارا و به صورت شفاف موضع‌گیری خود در این رابطه را اعلام کنند، چون به طور مستقیم با موجودیت و آینده و زندگی آزاد و دموکراتیک کوردها ارتباط دارد. با گفتن اینکه "سازمانی کوردی است و در منطقه‌ای نفوذ سیاسی دارد" اگر موضع گیری علیه سیاست‌های پ.د.ک انجام نشود، ممکن است شرایطی ایجاد شود که سبب پشیمانی در آینده شود. علیه ارتباطات پ.ک.ک با دولت ترکیه علیه روش‌های پ.د.ک برای دشمنی با پ.ک.ک و علیه حملاتش به نیروهای گریلا، طیف‌های سیاسی در هر چهار بخش کوردستان باید موضع‌گیری میهن‌دوستانه نشان دهند. این وضعیت همچنین سبب تضعیف قدرت سیاسی کوردها و همچنین نیروی سیاسی آنها در هر چهار بخش کوردستان خواهد شد.

علیه پ.د.ک که حمله به نیروهای گریلا پشتیبانی می‌کند، وظیفه و مسئولیت تاریخی خلق کورد و به ویژه روشنفکران و هنرمندان با وجدان بسیار مهم است و باید دست به تحرک زده تا مانع از ایجاد آسیب‌های بزرگی شوند.

باید خلق کورد و افکار عمومی بدانند، پ.د.ک با سیاست‌های خود با محاصره‌ی مناطق گریلا و با حملاتش، وضعیت جنگی ایجاد کرده و شرایط را برای آن آماده می‌کند. تسلیم شدن را به جنبش ما تحمیل کرده و همچنین می‌خواهد کاری کند، علیه دولت ترکیه دست از مبارزه برداریم. هرچند جنبش آزادی ما و نیروهای گریلایمان با مقاومت و مسئولانه رفتار می‌کنند، اما پ.د.ک از سیاست و موضع‌گیری خود دست‌بردار نیست. به همین دلیل باید از این به بعد حقایق را با هر روشی ببینیم.

ما معتقدیم که خلق کورد و روشنفکران و هنرمندان و نیروهای سیاسی با هوشیاری عمیق میهن‌دوستانه و حقیقت شناخت دشمن خلق کورد، که در مدت مبارزات صد ساله‌ی خلق کورد ایجاد شده است، مانع از این موضع‌گیری و سیاست شده که آینده و موجودیت خلق کورد را به مخاطره می‌اندازد."