کژار: از مطالبات برحق خلق‌ها و مقاومت احواز حمایت می‌کنیم

در بیانیه کژار آمده است: اعتراضات مردمی جوامع نشان می‌دهد که تبلیغات و پروپاگاندای این رژیم دیگر اثری روی این جوامع نداشته و جامعه دیگر خواهان این حکومت نیست و آنها می‌توانند تنها خود و افراد و نیروهای وابسته به خود را با این تبلیغات پوشالی فریب دهند.

جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از مطالبات برحق و دمکراتیک جوامع خوزستان اعلام کرد.

متن بیانیه کژار به این شرح است:

"نیروهای انقلابی خلق‌ها در طول تاریخ هیچگاه در برابر ظلم، ستم و ناعدالتی حاکمان سر تسلیم و تعظیم فرود نیاورده و هر بار و به طرق مختلف در برابر این ستم‌ها به پا خواسته‌اند. در طول تاریخ حاکمیت رژیم ایران، همواره شاهد مخالفت و عصیان ملل تحت سستم این جغرافیا در برابر ظلم، سرکوب و ستم رژیمهای اشغالگر و دیکتاتور ایران بوده‌ایم، در حال حاضر نیز شاهد خیزش مردمی و قیام خلق‌های در بند و تحت استعمار این حکومت سفاک هستیم. حدود هفت روز است که جامعه خوزستان به دلیل نبود آب آشامیدنی به خیابان‌ها آمده و خواستار حقوق طبیعی و ذاتی خود شده‌اند.

اما حکومت ایران، خواسته‌های بر حق مردم را با شکنجه، تداوم ظلم و ستم، قتل و کشتار و بازداشتهای فله‌ای مردم جواب داده است، اما در مقابل اعتراضات مردمی خوزستان افزایش یافته و به شورشی همگانی تبدیل شده است.

این وضعیت اسفناک که در نتیجه سیاستهای استعماری و ضد بشری حکومت ایران پدید آمده است، تمامی خلق‌ها و ملتهای این جغرافیا را با وضعیت بسیار سخت و اسفناکی روبرو کرده است. بی‌آبی، بیکاری، عدم امنیت زندگی، عدم خدمات‌رسانی و نفی و انکار ابتدایی‌ترین امکانات یک زندگی ساده تنها مواردی از نقض حقوق اساسی این ملت‌ها است که حکومت ایران آنها را روزانه نقض می‌کند. همین چند وقت پیش بود که ملت بلوچستان که برای ساده‌ترین امکانات زندگی به خیابانها آمده بودند، با خشونت دولتی شدید سرکوب شده و هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت ایران قرار گرفتند. لازم به ذکر است که همزمان با این رویدادهای تلخ، جوانان کورد و ملت کورد در روژهلات کوردستان نیز با وضعیت بسیار وخیمی روبرو شده‌اند. نبود فرصتهای کاری، بیکاری و فقر جوانان کوردستان را مجبور به کارهایی نظیر کولبری کرده و سالانه شاهد کشته و زخمی شدن صدها جوان کورد هستیم که از روی ناچاری به کولبری روی آورده‌اند. در حال حاضر نیز شاهد رنج و درد ملت خوزستان هستیم که در نتیجه سیاستهای مستقیم حکومت ایران به وجود آمده و جان مردم را به لب رسانده است. این حکومت همچون غده‌ای سرطانی به جان این ملت‌ها و جوامع افتاده و زندگی تک تک افراد جامعه را هدف نابودی قرار داده است.

اعتراضات مردمی جوامع نشان می‌دهد که تبلیغات و پروپاگاندای این رژیم دیگر اثری روی این جوامع نداشته و جامعه دیگر خواهان این حکومت نیست و آنها می‌توانند تنها خود و افراد و نیروهای وابسته به خود را با این تبلیغات پوشالی فریب دهند. خلق‌ها با آمدن به خیابان خواستار حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود شده و نشان داده‌اند که حاضر به تحمل این رژیم نیستند.

بر همین اساس ما به عنوان جامعه آزاد زنان شرق کوردستان (کژار) حمایت و همبستگی خود با خواسته‌های مشروع جوامع و ملت‌ها، به ویژه با خواسته‌ها و اعتراضات برحق اخیر ملت احواز را اعلام می‌کنیم و تاکید می‌کنیم که درد و ستمی که بر ملت عرب تحمیل می‌شود، همان درد و ستمی است که بر ملت‌های کورد، بلوچ و دیگر ملت‌ها تحمیل میشود. به همین دلیل است لازم است که همه یکصدا و متحد در برابر این بی‌عدالتی و ستمها ایستادگی کنیم. نباید فراموش کنیم که نقش زنان نقش اصلی و تعیین کننده در اعتراضات و افزایش ان را دارد. هم اکنون شاهد نقش مهم زنان، چه در تظاهرات خوزستان و چه در اعتراضات مردمی دیگر شهرها هستیم، مثال مشخصی که نقش و حضور زنان را به خوبی نشان می‌دهد، اعتراضات و شجاعت زنان در کلان شهرها و بخصوص در متروهای تهران است، که آشکارا از اعتراضات خوزستان علیه بی‌عدالتی های رژیم ایران حمایت می‌کنند.

 لازم است زنان با قلم و نوشته‌هایشان، هنرمندها با به نمایش گذاشتن آثار خود و فعالان مدنی با تلاشهای خود جهت رسیدن به خواسته های مشروع ملت‌ها، وظیفه رهبری و پیشاهنگی خود را به انجام رسانده و هر لحظه و هر فرصتی را به مبارزه علیه ذهنیت سرکوب و ستمگر حکومت ایران تبدیل کنند."