مادران آشتی خواهان حمایت از موضع‌گیری آنها در مقابل انزوای تحمیل شده بر رهبر آپو شدند

مجلس مادران آشتی ضمن اشاره به انزوای تشدید شده بر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان اظهار داشت که لازم است همه برای مقابله با این انزوا به مبارزه پیوسته و دست به اعتصاب غذا بزنند.

مجلس مادران آشتی در شهر باتمان، با انتشار بیانیه‌ای در نشستی خبری در دفتر مرکزی خود اعلام کردند که در ۱۰ ژوئیه‌ی در پارک آتاترک در اعتراض به انزوای تشدید شده بر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان به اعتصاب غذا دست می‌زنند، بسیاری از اعضای مجلس مادران آشتی در این نشست شرکت داشتند. شوکران آککورت به نمایندگی از مجلس مادران آشتی در ین نشست خبری سخنرانی کرد.

باید انزوا خاتمه پیدا کند

آککورت در سخنان خود اعلام نمود که آنها می‌خواهند خواسته‌های اعتصاب کنندگان زندانی پذیرفته شده و در این باره افزود: اعتصاب غذای زندانیان سیاسی امروز وارد ۲۲۱ روز خود شده است. لازم است که انزوای تحمیل شده بر رهبر اوجالان خاتمه پیدا کند. ما دیگر نمی‌خواهیم که بیش از این جنازه‌ها را از زندان خارج کنیم. افراد صاحب وجدان نیز باید در مقابل این وضعیت سکوت نکنند. ما در روز ۱۰ ژوئیه‌، ساعت ۱۶:۰۰ در پارک آتاترک بیانیه‌ای را منتشر می‌کنیم. ما تمام مادران را دعوت می‌کنیم که در این اعتصاب شرکت کنند. پیش از اینکه در این مسیر شاهد مرگ فرزندانمان باشیم، صدای خود را بلند می‌کنیم. بیایید دست در دست هم راه حلی برای خاتمه دادن به انزوا پیدا کنیم. بیایید صدای زندانیان باشیم و انزوا را در هم بشکنیم.