عمر اوجالان: موضوع مورد بحث ما آزادی کوردستان است

عمر اوجالان نماینده‌ی پارلمان ه.د.پ از شهر روحا اعلام نمود، موضوع مورد بحث ما آزادی کوردستان است. وی گفت؛"تاریخ منتظر است تا ما به نقش خود عمل کنیم."

شعبه پرسوس حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) سومین کنگره‌ی اضطراری خود را برگزار کرد.

ابرو گونی سخنگوی حزب ه.د.پ، عایشه سورجو و عمر اوجالان نمایندگان پارلمان روحای ه.د.پ، خدیجه چفیک و عبدالله پولات روئسای مشترک شهرداری ه.د.پ پرسوس که به جای آنها قیم گمارده‌اند، اعضای ابتکار عمل مادران صلح روحا، فعالان جنبش زنان آزاد، نمایندگان سازمانهای دمکراتیک و نمایندگان احزاب در این کنگره شرکت کردند.

ابرو گونی در کنگره سخنرانی کرده و یاد قربانیان قتل‌عام پرسوس در سال ۲۰۱۴ را گرامی داشت. ابرو گونی گفت:"همه‌ی جهان کوبانی را شناخت. اما ما نقش پرسوس را به خوبی می‌دانیم. اینجا جایی بود که از آن جا پشتیبانی‌ها انجام شد و مرزها بی‌معنا بودند."

گونی گفت:"پرسوس به نقش تاریخی خود عمل کرد و در این راه بهای آن را نیز پرداخت. یکی از آنها نیز آن ۳۳ تنی بودند که به سمت کوبانی رفتند. ما هرگز آنها را فراموش نمی‌کنیم. این قتل‌عام حمله‌ای بود علیه تفکر ه.د.پ و سرآغاز سیاست جنگ بود."

گونی اعلام نمود، بزرگترین پاسخ به سیاست جنگ حکومت ترکیه، گسترش و بزرگتر کردن ه.د.پ است. وی گفت؛"ما با اراده علیه سیاست جنگ از خط آزادی دفاع کرده و همیشه از آن دفاع می‌کنیم."

گونی به پرونده‌ی بستن ه.د.پ اشاره کرد و گفت؛"می‌خواهند حزب ما را  منحل کنند. اما هرگز نمی‌توانند تفکر ه.د.پ را از بین ببرند. ه.د.پ در این خاک به صلح و برادری خلق‌ها ادامه خواهد داد. هیچ کس در این رابطه شکی نداشته باشد. ما  بدون شک پیروز خواهیم شد."

گونی در رابطه با حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گفت:"سیاست‌های جنگ‌طلبانه ادامه‌ی حصر در امرالی است. آقای اوجالان نماینده‌ی صلح است. ایشان گفتند:'اگر یک هفته به من فرصت بدهند، این مسئله را حل خواهم کرد'. اما آنها با جنگ پاسخ او را دادند. خلق کورد نیز با شعار 'زمان، زمان آزادیست' مبارزات خود را افزایش داده و دیدیم چگونه تفکر آقای اوجالان را به میدان آورد."

گونی اعتصاب غذای زندانیان علیه حصر را یادآور شده و گفت:"درخواست زندانیانی که اعتصاب غذا کردند، در حقیقت خواسته‌ها و مطالبات ماست. ما می‌خواهیم فوراً به آنها عمل شود."

عمر اوجالان نماینده‌ی پارلمان ه.د.پ روحا نیز اعلام نمود، پرسوس در طول تاریخ قربانیان بسیاری داده است. وی گفت:"باید از این قربانیان صیانت شود. رهبری این خلق ۲۲ سال است که در زندان می‌باشد، وی را منزوی کردند. فرزندان این مردم روزانه در اعتصاب غذا هستند. این موضوع گفتوگوی ماست. یک پدر را به همراه دو پسرش در این منطقه کشتند. مادری مدت ۱۸۱ روز است که در مقابل دادگاه تحصن کرده است، اما چون کورد است، هیچ عدالتی برای وی وجود ندارد. هدف ما بسیار بزرگ است و موضوع اما آزادی کوردستان است. تاریخ منتظر است تا ما به نقش خود عمل کنیم."

عایشه سوروج نماینده‌ی پارلمان نیز به حملات علیه مخمور و شنگال واکنش نشان داده و به اهمیت اتحاد ملی علیه این حملات اشاره کرد.

در این کنگره یاشار گندوزالپ و امینه کایا به عنوان روسای مشترک منطقه پرسوس انتخاب شدند.