مراد قریلان: در تنگنا قرار گرفتن ارتش ترک در زاپ

مراد قریلان عضو کمیتەی رهبری پ.ک.ک اعلام کرد: دولت ترک دو سال است علیرغم رضایت حکومت عراق و حمایت های بی دریغ پارت دموکرات کوردستان، با بکارگیری آخرین تکنولوژی مدرن ، بمبهای ممنوعه و سلاح شیمیایی، نتوانست مناطق حفاظتی میدیا را اشغال کند.

مراد قریلان عضو کمیتەی رهبری پ.ک.ک اعلام کرد: دولت ترک دو سال است علیرغم رضایت حکومت عراق و حمایت‌های بی‌دریغ پارت دموکرات کوردستان، با به‌کارگیری آخرین فنّاوری مدرن ، بمب‌های ممنوعه و سلاح شیمیایی، نتوانست مناطق حفاظتی میدیا را اشغال کند. نیز گفت: در این هدف موفق نشده است. این نتیجەای روشن و معلوم است. یعنی حکومت آ.ک.پ- م.ھ.پ در گام نخست خود برای رسیدن به مرزهای پیمان ملی که در برنامه داشت، با شکست روبرو شد. این طرح با دیوار گریلاهای آزادی کوردستان به شکست انجامید.

بخش دوم گفتگویمان با عضو کمیتەی رهبری پ.ک.ک مراد قریلان بدین شیوه است:

 

خبرگزاری فرات: شما و دولت ترکیه آمار سالانەی جنگها را اعلام کردید. وزارت دفاع ترکیه ارقام را برعکس کردە و رد کرد ە است که سلاح شیمیایی را بکار برده باشد. اکنون وضعیت جنگ چگونه است؟

مراد کاراییلان: پیش از هر چیز در مدت یک سال اخیر بزرگترین و دردناکترین شهادت‌ها روی دادەاند. از شخصیت فرماندهان گرانقدر ریزان آمد، نوری یکتا، مزگین روناهی، باگر گە ور، آوزم چیا، فیدایی کوبانی، هلبست کوچر، دوغان ژیرکی، زمانی روژهات، گوون دوزا، ماهر مظلوم، روناهی دوریم، آسو دیرن، هارون شرناخ، جودی جولەمیرگ و اویندار کووک و همەی شهدای سال ٢٠٢٢ با احترام یاد می‌کنم. من اعلام می‌کنم تا آخرین نفس پایبند عهدی هستم که با شهدا و خلقمان بستەایم و در فردای آزادی کوردستان یادشان را زنده می‌داریم.

درست است؛ یکی از فرماندهانمان آمار سالانەی جنگ را اعلام کرد. در جلسات مختلف که در شروع سال ٢٠٢٢ انجام داده بودیم، پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که سال ٢٠٢٢ سال بسیار مهمی برای مبارزاتمان خواهد بود. هم اکنون سال ٢٠٢٢ تمام شده است. پیشرفتها و حوادث پیش‌آمده، صحت پیش‌بینی و نظرات ما را تایید کرد. در واقع سال ٢٠٢٢ سال مهم مقاومت و نبرد و مبارزه بود.

دربارەی سال، ما آمار را بر اساس واحد اطلاع‌رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق منتشر کردیم. لذا من وارد جزئیاتی از این قبیل کە امسال این تعداد نظامی کشته شدەاند، این تعداد عملیات نظامی انجام دادەایم و غیره نمی‌شوم. لازم نیست. چون همەچیز به روشنی و کامل در آمار سالانه ذکر شده است. ما می‌توانیم صد در صد ضمانت درست بودن آمار خودمان را بکنیم. ممکن است مقداری تفاوت جزئی در آمار کشته و مجروحین دشمن باشد که قطعاً امکان شناسایی درست آنها وجود ندارد، بەجز یکسری شرایط نامعلوم که فعلاً هم در دست بررسی‌اند و پس از مشخص شدنشان به اطلاع عموم می‌رسد، اما آنچه که در آمار آمده است مسلماً راست و درست است. یعنی آمار شهادتهایمان و نتایج دیگر در آمار درج شده است. ما سال و نتایجش را به شیوەای درست و بدون بزرگنمایی تحلیل و اطلاع‌رسانی کردەایم.

روشن است که رژیم آ.ک.پ- م.ھ.پ درصدد بود آنچه را در سال ٢٠٢١ موفق به انجامش نشد در ٢٠٢٢ انجام دهد. طرحشان این بود که در مدت دو الی سه هفته مناطق زاپ و آواشین و متینا را به طور کامل اشغال کنند و سپس در مدت چند ماه، گاره، قندیل و شنگال را اشغال کنند، اما این نقشەی آنها در زاپ با شکست مواجە شد و بەگل نشست. عملیاتشان "پنجه قفل" نام داشت، ولی خودشان در زاپ قفل شدند! هر ناظر دقیقی این حقیقت را می‌بیند.

دولت ترکیه دو سال است با همەی فنّاوری مدرن روز، با بمب ممنوعه و سلاح شیمیایی و باوجود رضایت و اجازەی دولت عراق و کمک‌های زیاد و فعالانەی پارت دموکرات کوردستان، نتوانستە است مناطق حفاظتی مدیا را اشغال کند. در این زمینه موفق نشدند. قطعاً این نتیجەای روشن و معلوم است، برای این نیز گام اول طرح حکومت آ.ک.پ- م.ھ.پ برای رسیدن به مرزهای پیمان نامەی ملی برداشته نشد. این طرح در برخورد با دژ محکم گریلاهای آزادی کوردستان شکست خورد.

خبرگزاری فرات: حاکمان ترکیه می‌گویند گریلا را از شمال کوردستان حذف می‌کنند.، شما در این باره چه می‌گویید؟

مراد کاراییلان: درست است؛ وزرای جنگ ویژه و مسئولین ترک نزدیک بە شش هفت سال است و هرسال همین حرف را تکرار می‌کنند و هزاران عملیات انجام می‌دهند و می‌گویند ما گریلا را از شمال کوردستان پاک می‌کنیم. در سال ٢٠٢٢ نزدیک به ١٠ عملیات را در شمال کوردستان انجام دادند، اما حکومت ویژەی جنگ نتوانست در برابر نیروهای گریلا پیروز شود. این درست است که ما در بعضی جاها خسارت دیدەایم، ولی دولت ترک در این زمینه هم موفق نبوده است.

مشخص است که باوجود آن‌همه نیرو و فرصتهای مناسبی که در اختیارشان هست، اما نتوانستند در برابر اراده، جسارت و اقدامات تاکتیکی گریلایی موفق شوند. مقاومت گریلا، مقاومت امرالی و همەی زندانها، مقاومت خلقمان و مواضع محکم عرصەی سیاست دموکراتیک، کاری کرده که حکومت آ.ک.پ- م.ھ.پ فائق نشود. یکبار دیگر معلوم شد که سیاست نسل‌کشی و نابودسازی و حذف فیزیکی با خشونت، نتیجه نمی‌گیرد.

دادەهایی که از طرف وزیر جنگ ترکیه منتشر شد درست نیستند. حقایق را وارونە جلوە می‌دهند. اعلام می‌کنند در سال گذشته چهار هزار گریلا را از پای درآوردەاند. این رقم کاملاً نادرست است، چون‌که در سال ٢٠٢٢ مجموع شهدای نیروهای دفاع از خلقمان(ھ.پ.گ) ٣٠١ نفر بوده است. بی‌شک دولت ترکیه ما و ق.س.د را یکی می‌شمارد و بدین شیوه ارقام را باهم قاطی کرده و  منتشر می‌کند. ولی آن‌قدر که ما می‌دانیم ارقام مربوط به ق.س.د هم درست نیستند. این را برای تحریک کردن و برانگیختن مردم منتشر می‌کند. اما آمار مربوط به ق.س.د نیز ناصحیح‌اند. فرماندهی ق.س.د چندین بار اعلام کرده که آمار اعلام شدە از سوی دولت ترک درست نیست و آن‌قدر دولت ترکیه روزانه این دروغ‌ها را تکرار می‌کند که آنها از جواب دهی و رد اطلاعات دروغین ترکیه بیزار شده‌اند. ما بەخوبی می‌دانیم که دادەهای وزیر جنگ ترکیه به‌ویژه دربارەی روژآوا هیچ ربطی به واقعیت ندارد. خسارات ارتش ترکیه و نیروهای امنیتی‌اش ١٠ برابر از ما بیشتر است، یعنی تعداد شهدایمان یک به ده آنهاست و این حقیقت است. همان طور که شما هم در سوالتان گفتید، خلوصی آکار در چندین مصاحبه گفت "عملیات پنجه- قفل تمام شد" و معنای سخنانش  اینگونه بود که همەی اهدافشان یا همەی جاهایی که قرار بود کنترل کنند را بدست آورده‌اند، ولی قطعاً این درست نیست و وارونە سازی است. آنها نتوانستند همەی آن چیزها را بدست آورند که برنامەاش را داشتند. اکنون در زاپ جنگ و روبرو شدن ادامه دارد و ارتش ترکیه سعی می‌کند خودش را از آنجا خلاص کند. یعنی وضعیتشان در زاپ اینگونه است که گیرافتاده و بەگل نشستەاند. برای تایید این نیز می‌خواهم چند سوالی در این باره بپرسم. لطفاً این سوالات را از خلوسی آکار وزیر دفاع بپرسید:

 

١- اگر شما پیروز شدەاید، دربارەی اجساد سربازانتان چه می‌گویید که پیش نیروهای گریلا مانده است؟

٢- اگر شما اینقدر موفق بودەاید چرا در ١١ سپتامبر ٢٠٢٢ به نظامیانتان امر کردید جنازەی نیروهایتان را بسوزانند تا به دست گریلا نیفتند؟ وقتی جنازەی کشته شدەگانتان را می‌سوزاندید، نیروهای گریلا از شما فیلمبرداری کردەاند که چگونه اجساد را در کوهستان می‌سوزاندید! این ویدیوها پخش شدەاند. من دوست دارم بدانم شما دربارەی این تصاویر چه می‌گویید؟

٣- اگر چنین بوده که شما می‌گویید چرا عملیات قفل را تمام کردید؟ چرا در کوهستان‌های جودی، سیدا و آمیدی عقب‌نشینی کردید؟ چون واقعاً شما آمدید تا برای همیشه آن مناطق را اشغال کرده و در آنجا بمانید. در غرب زاپ نیروهایتان فقط در دو نقطەاند. شما این را چگونه می‌بینید؟ شما برای اشغال این همەی این مناطق آمدید و حالا فقط در دو نقطه‌اید، این را چگونه توضیح می‌دهید؟

٤ موقعیت شما در غرب زاپ هم در حال شکست است. چگونه این شکست علنی‌تان را پنهان می‌کنید؟ فرض کنیم شما حالا در قدرتید و نیرو دارید و می‌توانید فشار درست کنید، شما می‌توانید با گفتن "ارتش ملی" خود را بر رسانەهای ترکیه فرض کنید و آنها را ساکت کنید، اما بعداً چگونه این وضعیتتان در زاپ را توضیح می‌دهید؟ راهی جز قبول شکست در غرب زاپ هم ندارید.

 

٥- شما اعلام کردید عملیات پنجه قفل را تمام کردەاید. پس چگونه جنگ و نبردهای سنگین که در اطراف روستاهای سیدا و چمچو در شیلادزی و در شرق زاپ در جریان است را توضیح می‌دهید؟ چگونه می‌توانید برای افکار عمومی و خلق‌های ترکیه روشن کنید که چطور با وجود بکارگیری دائمی تانک، توپخانه، هواپیما و هر نوع سلاح شیمیایی و ممنوعه و بەشیوەای وحشیانه، اما بازهم نتوانستید به اشغالگری مورد نظرتان دست یابید؟

شما اکنون در اینجا با بکارگیری همەی آن امکانات به یک جنگ گسترده ادامه می‌دهید، شما چگونه این را مخفی می‌کنید؟ بدین وسیله که همەی رسانەها را به کنترل خودتان درآورده‌اید و بەنفع خودتان بەکار می‌برید. این را دارید، ولی تا کی می‌توانید این‌ها را مخفی کنید؟

٦- از روزی که به بکار بردن بیشتر و سنگین‌تر سلاح شیمیایی امر کردید، در همان روز از تریبون مجلس ترکیه خلاف آن را اعلام کردید. آیا این به وضعیت درونی شما ربط دارد؟ شما صبح زود دستور بکار بردن سلاح شیمیایی دادید و در ظهر در مقابل افکار عمومی خلاف این را گفتید! این با چگونه شخصیتی جواب داده می‌شود؟ شما چگونه این تضاد مابین حرف و عملتان را توضیح می‌دهید؟

مانند "علی شیمیایی" عراق تو هم به "خلوسی شیمیایی" ترکیه ملقب شدەای و به تاریخ پیوستەای! این ثمرەی کدامین شخصیت و خصوصیاتی است؟

٧- شما با طیب اردوغان فقط برای حفظ قدرتتان، با طرح‌ریزی خیالی و تاکتیک‌های جنگی اشتباهتان، در مدت هشت ماه و نیم سبب کشتەشدن ٢٨٠٠ فرزند خلق ترکیه شدید! آیا بەراستی در برابر این مسئله از وجدانت پرسیدەای؟! شما آن همه انسان را به کشتن دادید، این چیزها چه تاثیری روی شما دارد؟ اگر زرنگ هستی می‌خواهم جواب این سوالات را بدهی و خلاف اینها را ثابت کنی، چون اینها همه راستی‌اند.

شما متکی به اف.16، به هواپیمای بی‌سرنشین و سلاح ممنوعه هستید، شما فرزندان خلق ترکیه را به شیوەای که از نظر علمی روشن نیست، در مقابل نیروهای ما قرار دادەاید. شما گفتید "بروید، یا اشغال کنید یا بمیرید". بدین شیوه تو مسئول کشتەشدن آنها شدی. شما نمی‌توانید از مسئولیت اینها فرار کنید. تو نه تنها سلاح شیمیایی بکار بردەای بلکه همزمان آنهایی را که خواستار بررسی استفاده از سلاح شیمیایی بودند دستگیر و سرکوب کردی. سپس بدون اینکه خجالت هم بکشید گفتید: "ما خودمان کارگروهی تحقیقاتی درست کرده و تحقیق کردیم و مشخص شد که سلاح شیمیایی بەکار نرفته است." این چه معکوس کردنی است؟! حتی گرگ‌ها هم از شنیدن این چیزها خندەشان می‌گیرد! اگر مقداری صداقت در گفتار تو باشد و مقداری مسئولیت در برابر خلق داشته باشی، بفرما تا روستای سیدا جاده آسفالت است و آنجا درگیری هست. این روستا 8 تا 9 کیلومتر از شهر شیلادزی دور است. شما و پارت دموکرات کوردستان همکارتان، راه را برای کارگروههای تحقیقاتی مستقل باز کنید تا بیایند و تحقیق کنند. اگر شما درست می‌گویید بگذارید آنها بیایند و حقایق را برای همگان آشکار کنند.

شما و پ.د.ک شریکتان نمی‌توانید حقایق را به کاملی مخفی کنید، اما با وجود اینها هم نمی‌توانید به یک کمیتەی مستقل اجازه بدهید و بگذارید کارهایشان را بکنند. زیرا اگر بگذارید حیلەها و بده بستانهایتان را آشکار می‌کنند، جنایاتتان را که خلاف قوانین بین‌المللی است علنی می‌کنند. در روستای ساجا نزدیک به سیدا، 11 فرزند خلق کورد قتل‌عام شدند، شما نمی‌توانید برای همیشه این را مخفی کنید. قطعاً این علنی خواهد شد و روی واقعی‌تان برای همەی دنیا آشکار می‌شود و نمی‌توانید از مسئولیتتان فرار کنید. حداقل بهتر است این حقایق را قبول کنید.

خبرگزاری فرات: اخیراً خبر شهادت ١١ گریلا با سلاح شیمایی منتشر شد. این گریلاها در کجا و چگونە بە شهادت رسیدند؟ می‌توانید در این بارە اطلاعات بیشتری را با ما در میان بگذارید؟

مراد کاراییلان: نخست یاد و خاطرە شهیدان، هوالان فرمان کریم، ژیندا سرحد، صبری جیلو، آروین تولهلدان، آزاد پرسوس، آدار چیا، هیوی ولات، سفکان آدار، دلشیر رقا، هلمت ویان و هارون فرات را کە بعد از نبردی قهرمانانە در تونلهای شهید خورسی در اطراف روستای ساجا بە شهادت رسیدند گرامی می‌دارم. این شهدا گران‌قدرترین انسان‌ها، صادق‌ترین و بهترین قهرمانان خلق کورد هستند. آن‌ها بدون تردید و شک، زندگی‌شان را بە خلقشان تقدیم کردند، آن‌ها قهرمانان واقعی ما هستند. بە یمن برخودان بی‌نظیر این قهرمانان است کە امروز ما در چنین موقعیتی قرار داریم و می‌توانیم صدایمان را بە همە برسانیم. آنها جوان و در عین حال از قلبی بزرگ برخوردار بودند، این شهدا انسان‌های بزرگی بودند کە با روح فدایی در مسیر رهبری‌مان با عشق مبارزە کردند، مدیون فداکاری‌های آنان هستیم. لازم است کە تمام آحاد خلقمان هرگز این فرزندان ارزشمند و گرانقدر خود را فراموش نکند، آنان شایستەترین و جسورتری جوانان انقلابی بودند.

این هوالان برای آنکە خود را از سلاح شیمیایی حفظ کنند در یکی از بخشهای تونل‌های جنگی شهید خورسی گردهم آمدند. همە این گریلاها نیز بدون آنها حتی یک گلولە نیز بە سوی آنها شلیک شدە باشد، بدون آنکە مجروح شدە باشند، بە شهادت رسیدند. هوالانی کە بە محل این رویداد رسیدند، تصاویر این شهدا را ضبط کردند، در صورتیکە لازم باشد، می‌توان تصاویر را منتشر کرد. هیچ گلولە و بمبی بە این هوالان اصابت نکردە است. هوالان ما با گاز شیمیایی بە شهادت رسیدند. خلوصی آکار، طیب اردوغان و دولت باخچلی هم نمی‌توانند این جنایت وحشیانە را پنهان کنند. در جایگاە دولت تمام تکنولوژیهای مدرن را در دست دارند، بە جای آنکە بجنگند، آنها سلاح‌های ضد انسانی را کە حتی در حقوق بین‌المللی نیز ممنوع شدە است، مورد استفادە قرار می‌دهند. با گاز کشندە و ممنوعە فرزندان خلق کورد را می‌کشند، و جای تعجب است کە تصور می‌کنند بازخواست نمی‌شوند. بهای آن را پرداخت خواهند کرد. تا این خلق و فرزندان این خلق زندە باشند،بازخواست خواهند شد. زود یا دیر، بدون تردید مورد بازخواست واقع می‌شوند.

خبرگزاری فرات: در برنامە ویژەای بە اشغالگرانی که در منطقه‌ی آمیدی بودند اشارە کردە بودید و گفتە بودید: نظامیانی کە در آنجا هستند، یا عقب‌نشینی کنند یا همە کشتە می‌شوند. معنای این سخن شما چە بودە است؟ علت این حرفتان چە بود؟ بعد از این سخن شما بود کە ارتش ترک از بسیاری از نواحی آمیدی عقب‌نشینی کرد.

مراد کاراییلان: بلی، من در یک کانال تلویزیونی اینگونە سخن گفتم. بە هر چیزی کە اعتقاد داشتە باشیم همان را بر زبان می‌آوریم. ما کسانی هستیم کە بە سخنانمان پایبند هستیم و بە ویژە در مقابل خلقمان و افکار عمومی می‌خواهیم عالی‌ترین سطح راست‌گویی را داشتە باشیم. غیر از مبارزە و خدمت بە آرمان آزادی خلقمان، هدف دیگری نداریم. بە همین دلیل است کە معیار ما، راستی، راستگویی، جسارت و شفافیت است. ما بە عنوان مدیران جنبش، هر آنچە را کە در توان داشتە باشیم، بر زبان می‌آوریم. اگر چیزی گفتیم و عملی نشد، بە این معناست تلاش کردیم و بە نتیجە دست نیافت. ما عملی کردن سخنانمان را مبنایی برای خودمان قلمداد می‌کنیم. نخستین اصل و مبنای آپویی این است کە عمل و نظر یکی است. من این مسئلە را بە مبنایی برای خود قرار دادە و آن را همین گونە بازگو می‌کنم. برای نظامیان، بلە، این را گفتەام، یا عقب‌نشینی کنید یا همەتان کشتە می‌شوید، گزینە دیگر برایشان موجود نیست. گفتە من حاوی معنایی درست است، این گفتە اشارە بە نیروهای دولت ترک بکار رفتە است کە در کوهپایەهای آمیدی و سیدار موضع گرفتە بودند. واقعیت آن در عمل هم بە اثبات رسید. مورد حمله قرار گرفتند، به آنها ضربە وارد شد و سپس ناچار بە عقب‌نشینی شدند.

خبرگزاری فرات: اگر از نواحی مشخص شدە از سوی شما عقب‌نشینی نمی‌کردند چە روی می‌داد؟

مراد کاراییلان: اجازە بدهید صریح باشم، اگر دو روز دیگر عقب‌نشینی نمی‌کردند کشتە می‌شدند. احتمال دارد کە فرماندهی ترک این مسئلە را درک کردە باشد و تحت حمایت حملات هوایی سنگین و با عجلە از منطقە فرار کردند، یعنی فرماندهی ما در این منطقە نواقصی داشت. از زمان بە خوبی استفادە نشد، دیر وارد عمل شدند و بە دلیل این تعلل هم اکنون مورد انتقاد قرار گرفتەاند. همانگونە کە پیش از نیز بە آن اشارە کردەام، خلوصی آکار این نظامیان را بە بە کام مرگ می‌فرستد. این منطقە جای نظامیان نیست. ارزشی برای جان نظامیان قائل نیست. درست است، زمانیکە هدفی در نظر گرفتە می‌شود، احتمال تلفات نیز وجود دارد، بە همین دلیل با طراحی چنین طرح‌های بلندپروازانەای انسان‌ها را بە کام آتش می‌فرستند.  در این بارە بە کوتاهی از این موارد سخن می‌گویم.  زمانیکە این مسئلە می‌توانست تحقق پیدا کند و از این منطقە عقب‌نشینی نماید و مانع از امحای آن‌ها شوند. می‌توان گفت همین مسئلە را در رابطە با مناطق دیگر نیز مطرح کرد.

خبرگزاری فرات: شما سال ٢٠٢٢ را ارزیابی می‌کنید. ارتش ترک چگونە و کجا دچار اشتباە شد و چە مسائلی را مدنظر قرار نداد کە ناگزیر شد سریعاً از منطقەای کە می‌خواست در آنجا بماند، عقب‌نشینی کرد؟

مراد کاراییلان: آشکار است کە رهبری رژیم فاشیست کنونی ترک نتوانست نیروی فداکار اندیشە  و فلسفە آپویی را کە گریلا بە آن متکی است، در نظر بگیرد. درست است کە تا اندازەای  از عزم راسخ و ایدئولوژیک نیروهای ما اطلاع داشتند، اما نمی‌توانستند برآورد نمایند کە چگونە این مسئلە بە ارادە تبدیل می‌شود. آنها بە این مسئلە اتکا داشتند کە پارت دمکرات کوردستان با آنها همکاری دارد. و نباید این فرصت را از دست داد، آنها می‌توانند اطلاعات لازم را در اختیار ارتش قرار بدهند، تصور می‌کردند کە فرصت بسیار مهمی است،  و بە احتمال بسیار می‌تواند بە دلیل بزرگی برای ایجاد اختلاف بین پارت دمکرات کوردستان و ما تبدیل شود. همچنین فکر می‌کردند از طریق محاصرە، مسدود کردن راهها و تحمیل محاصرە و تحریم بر پ.ک.ک آنها را وارد این فرایند می‌کنند و این مسئلە می‌تواند بە نیروهای ترک مدد رساند. همچنین تصور می‌کردند کە بە دلیل برخورداری از هواپیماهای بدون سرنشین، درونهای جنگی، اف ١٦ و موشک، می‌توانند گریلاها را هدف قرار بدهند و همە را نابود کنند، تصور می‌کردند کە حتی اگر فدایی هم باشند نباید این فرصت را از دست داد و بر اساس اطلاعات سریع، می‌توانند با فنّاوری مدرن گریلاها را از میان بردارند.

خبرگزاری فرات: شما در اظهارات خود از بمبهای هستەای تاکتیکی سخن می‌گویید، می‌توانید در این بارە بیشتر سخن بگویید؟ این بمب‌ها بر منطقە چە تاثیری دارند؟

مراد کاراییلان: بلی، بمبهای هستەای تاکتیکی گونەای مادە انفجاری است کە از مواد منفجرە دیگر متفاوت بودە و از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند. تونل‌ها مانع بزرگی در مقابل دولت ترک بودند کە نتوانند این مانع را از سر بگذرانند. آشکار است کە این بمبهای هستەای تاکتیکی را بە عنوان راە حلی برای خود دیدند. بمبهای تاکتیکی هستەای رادیواکتیو را منتشر نمی‌کنند. مادە رادیو اکتیویتە سبکی را در مادە انفجاری قرار می‌دهند و این موضوع باعث می‌شود کە قدرت تخریبی آن افزایش پیدا کند. یعنی زمانی کە این فرایند شکل گرفت، نیروی تأثیرگذاری را تغییر می‌دهد. چیزی کە در دست دولت ترک قرار دارد، بر اساس احتمالات بمبی یک کیلویی می‌تواند تأثیر یک بمب ١ تنی را از خود بر جا بگذارد. در واقع این بمب تنها در لیست سلاح‌های ناتو وجود دارد. ما پیش از این هم بە این مسئلە اشارە کردیم. ما میدانیم کە این سلاح در کشورهای ناتو وجود دارد. حالا ما اطلاعی نداریم کە دولت ترک با اجازە آنها از این سلاح‌ها استفادە می‌کند یا بە نحوی مخفیانە از آن استفادە می‌کند. اما بە آسانی و بە نحوی بسیار سبعانە از این بمبها علیە ما استفادە می‌کند. یک بمب ١٠ کیلویی را کە بە داخل یک تونل شلیک می‌کند، از تاثیر یک بمب ١٠ تنی برخوردار است. همچنین از گازهای مسمومی استفادە می‌کنند کە بعد  از انفجار بمب هستەای از آنها استفادە می‌کند. رادیواکتیو این بمب‌ها در منطقە وسیعی گسترش پیدا نمی‌کند. زیرا از اورانیوم تغلیظ نشدە استفادە می‌کنند. بە همین دلیل این بمب در یک منطقە مشخص می‌تواند باعث مرگ و ویرانی شود.

وضعیتی ایجاد شدە بود کە از نظر ما فریبکاری است. در پاییز ٢٠٢١ در گردە سور و ورخلە این بمب را مورد استفادە قرار دادند. در این منطقە استفادە از این بمبها باعث شهادت نیروهای گریلاها شد و نیروهای ما عقب‌نشینی کردند. البتە آن زمان مقاومت پایان یافتە بود. هم‌زمان با تغییری تاکتیکی، در برخی از تونل‌ها، بە جای دفاع در مراکز ثابت، ما وارد سبک جنگ متحرک شدیم. برای زمینە سازی خوب در این سبک جدید جنگ، این تاکتیک در پیش گرفتە شد. همین موضوع باعث شد کە متعجب شوند، آنها تصور می‌کردند کە  با سلاحهای ممنوعە می‌توانند بە نتیجە دست پیدا کنند. بە این مسئلە اتکا داشتند و می‌گفتند: ما  این بمب و سلاحهای شیمایی را بەکار می‌گیریم، در تونلها آنها را نابود می‌کنیم.

پیش از این نیز در باشور کوردستان از سلاح شیمیایی استفادە شدە بود. سپس کە از این سلاحها استفادە کردند، تمام نیروهای پیشمرگە بە نواحی مرزهای باشور کوردستان رفتند و از منتقە خارج شدند. دولت ترک نیز چنین امیدی داشت کە با سلاح هستەای تاکتیکی، سلاح شیمیایی و درونهای مسلح، می‌توانند نیروهای ما را از منطقە خارج کنند و ما را نابود کنند.  اما نتوانستند عملکرد تاکتیکی و عزم مصمم پ.ک.ک و ایدئولوژی آپویی را در این میان محاسبە کنند. مدت ٤٠ سال است کە این جنبش تجارب نظامی مهمی را در سطحی ارزندە کسب کردە است. در این بارە نمی‌توانند نیروهای تاکتیکی ما را به‌درستی تحلیل کنند. در واقع، ما میدانیم کە در این بارە آنها از قدرت اطلاعاتی هم برخوردار هستند. اما آنها بر این باور بودند کە می‌توانند با پروژەهای رویا پردازانە و طرحهای نظامی رویایی می‌توانند بە پیروزی برسند. اما چارچوب تاکتیکی در پیش گرفتە شدە از سوی ما و دکترین جنگی کە ما پیش بردیم، بر این اساس مبتنی بود کە با استراتژی نوسازی جدی و گستردە، بە نتیجە دست یابد. این تاکتیک مبتنی بر دستیابی بە پیروزی بود و ما عملی کردن آن را بر اساس فرایند در پیش گرفتە شدە در نظر کردە و مقاومت کردیم. بە دلیل برخی از عادات پیشینمان، اگر چە بە صورت کاملا عالی اجرایی نشد، اما حتی در صورت وجود درونهای بدون سرنشین، دوربینهای نظارتی، پارت دمکرات کوردستان، نیروهای ما توانستند تمام این موارد را خنثی کنند. زمانیکە ما بر اساس مبنایی انضباطی، عملکرد پیروزمندانە و مخفی‌کاری منسجم عمل کنیم، گریلاها می‌توانند مانند شبح تمام تدابیر دشمن را خنثی کنند، بە این منظور لازم است کە بە خوبی در این بارە عمل کردە و بە تمامی عادات گذشتە و کلاسیک در میان هوالان را از میان برداریم.

خبرگزاری فرات: دولت ترک با استفادە از چە تکنولوژیهایی می‌تواند بە تفوق دست پیدا کند؟ در مقابل این تفوق چە تدابیری را در پیش گرفتید؟

مراد کاراییلان: در این بارە می‌توانم اینگونە پاسخ بدهم کە: نیروی هوایی ارتش ترک باعث تفوق ارتش ترک می‌شود. در وضعیت موجود، بدون نیروی هوایی نمی‌تواند حریف ما باشد. در رابطە با نیروی هوایی ارتش ترک، ما دو نوع برخورد تاکتیکی متفاوت را برای ایجاد تعادل در پیش گرفتیم. نخست؛ نیروهای ما در قالب تیم‌های حرفەای در مناطق منتشر شدە و لازم است کە کاملا استتار داشتە باشند. این شیوە باعث شد کە هیچ‌یک از هوالان ما در قالب گروه‌های بزرگ هدف تکنولوژی قرار نگیرند. ما نیروهایمان را در این قالب سازمان‌دهی کردیم. یعنی همە جا را برای دشمن بە میدان مین تبدیل کردیم. دوم؛ دژهای زیرزمینی را گسترش دادیم. درست کە سنگرها و مواضع روی زمین در نبردهای تاریخی نقش مهمی را ایفا کردەاند، اما امروز برخلاف دژهای روی زمین، دژهای زیرزمینی را ایجاد کردە و توسعە دادیم. بە همین دلیل حرکت دقیق نیروهای ما، نحوەی حرکت و توزیع آنها در ارتفاعات و سطح و موقعیت زیرزمین برای ایجاد توازن تکنیکی کە آنها در دست دارند، نیازمند عملکردهای تاکتیکی ماست. نتوانستە بودند این مسئلە را درک کردە و ملاحظە کنند، درک می‌شود کە دقت نظر خوبی ندارند، تصور می‌کردند کە بە آسانی می‌توانند بە پیروزی برسند. دولت ترک تصور می‌کرد کە بە آسانی می‌تواند پ.ک.ک. را می‌تواند از میان بردارد. اما واقعیت پراکتیکی نشان داد کە پ.ک.ک بسیار سرسخت است. نیروی نظامی و عزم راسخ و ایدئولوژیک پ.ک.ک. نشان داد کە تکنولوژی مدرن را می‌تواند در هم بشکند و در عمل هم این مسئلە خود را نشان دادە است. یعنی بە آسانی نمی‌توانند پ.ک.ک. را از میان بردارند. این کاملا مشخص است . وضعیت زاپ نمونە این مسئلە است. زیرا طی دو سال گذشتە زاپ، آواشین و متینا بە لحاظ نظامی امکانات خود را توسعە دادەاند و همکاری پارت دمکرات کوردستان نیز بە دلیل آنکە نتوانستند آن را بە خوبی محاسبە کنند، مدت دو سال است کە در تنگنا قرار گرفتەاند. در این مناطق نمی‌توانند بە طور کامل کنترل را در دست بگیرند. این نتیجەای نظامی است کە در عمل بە دست آمدە است. هر چند برای آنکە بتوانند بە نحوی پایدار در منطقە حضور داشتە باشند، بە این منطقە حملە کردند،اما از برخی از مناطق عقب‌نشینی کردەاند. چرا؟ زیرا ناگزیر بە عقب‌نشینی شدەاند. همانگونە کە بحث کردیم، اگر عقب‌نشینی نمی‌کردند در هر صورت از میان می‌رفتند.عملکرد جنگی‌ای کە گریلاهای آزادی کوردستان در  پیش گرفتە شدە است وضعیت جدیدی را ایجاد کردە است. شاید بتوان گفت در طول تاریخ این نخستین بار باشد. نیرویی است کە در مقابل تکنولوژی مدرن، ارادەای فراسوی ارادە بشری نشان می‌دهد، و بە ارادە و  شایستگی خود اتکا می‌کند. بە هر نحو ممکن، حملات دشمن خنثی شدەاند. قبلا بە این موضوع پرداختەام و امروز هم می‌خواهم کە بار دیگر آن را تکرار کنم: ضربات سنگینی متحمل شدەاند. علیرغم برخورداری از تکنولوژیهای مدرن، در طول یک سال برای نمونە ٤٥٢٧ حملە با هواپیما بە زاپ، آواشین و متینا انجام دادەاند، ٥٧٠١ بار با هلیکوپترهای  نظامی دست بە حملە زدەاند. طی  ٨ ماە و نیم در مجموع ١٠٢٢٨ حملەی هوایی را انجام دادە اند. اگر فکر کنند می‌بینند کە چندین صد تن بمب و موشک را در این مناطق منفجر کردەاند. علیرغم این مسئلە، اگر امروزە ما همچنین در این منطقە هستیم و برخودان خودمان را ادامە می‌دهیم، بدون گمان وضعیت جدیدی رقم خوردە است. همچنین بدون وقفە این منطقە را با کاتیوشا بمباران می‌کنند و این در حالی است کە در زمان تعیین بودجە در مجلس، یکی از نمایندگان پرسیدە بود کە هزینه‌ی هر موشک کاتیوشا ٥٠٠٠ دلار است. چگونە میتوان هر لحظە این موشکها را شلیک کرد؟

خبرگزاری فرات: در این بارە شما میتوانید در رابطە با تاثیرات اقتصادی جنگی کە دولت ترک انجام دادە است، بر جامعە ترکیە سخن گفتە و آن را ارزیابی کنید؟

مراد کاراییلان: اگر بگویم کە ارتباط مستقیمی با هم دارند، اشتباە نکردەام. چرا اقتصاد ترکیە بە چنین ورطەای کشیدە شد؟ چرا امروز کارگران ترک در مرزهای فقر و گرسنگی قرار گرفتەاند؟ ترکیە کشوری نیست کە درآمدهای کمی داشتە باشد. چرا چنین سطحی از فقر باید وجود داشتە باشد؟ زیرا این کشور بخش بزرگی از عواید و درآمدهای خود را صرف جنگ می‌کند. بودجەهای مخفی و عیان برای خریدهای جنگی وجود دارند و از طریق نهادهای مختلف هم این کار خورت می‌گیرد. با در پیش گرفتن چنین اقداماتی، درآمدهای این کشور را خرج جنگ و سیاست‌های جنگی خود می‌کنند. در مجلس یکی از نمایندگان گفت کە ارزش یک بمب هوشمند ٢/١ میلیون دلار است، خوب  ما میگوییم کە آنها چند بمب هوشمند و شیمیایی را علیە ما بکار گرفتەاند. ٣٢٨٠ بار مناطق ما با بمبهای هستەای تاکتیکی بمباران شدە است. با تمام این حملات ٣٠١ نفر از هوالان ما بە شهادت رسیدەاند. این رقم تمام شهدا، نە فقط در زاپ، آواشین و متینا است. این تعداد شهدای ما در طول یک سال و در تمام محورهای جنگی هستند. این نتیجەای است کە باید در بعد نظامی مورد ارزیابی قرار دادە شود.

خبرگزاری فرات: با ایستار تاکتیکی کە شما از آن سخن گفتید، در مناطق دیگر هم می‌تواند مورد استفادە قرار بگیرد؟

مراد کاراییلان: بدون شک می‌تواند تحقق پیدا کند. من فکر می‌کنم کە این چارچوب تاکتیکی کە در مناطق دفاعی میدیا شکل گرفتەاست، نە فقط برای باکور و باشور کوردستان، برای بخشهای دیگر کوردستان هم می‌تواند نمونە مهمی باشد.هم اکنون رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ تلاش می‌کند بە روژاوا حملە کند. اگر شروانان و خلق در روژاوا نتایجی را کە ما بە خوبی بە آن دست پیدا کردەایم، مورد توجە قرار بدهند، دولت ترک نمی‌تواند آنگونە کە میخواهد دست بە اشغالگری بزند. خلقی کە از امکانات تکنولوژی مدرن بهرەای ندارد، تنها از طریق ایستارهای تاکتیکی می‌تواند خود و سرزمین خود را حفظ کند. این هم یکی از نتایج بسیار بزرگی است کە ما در دو سال گذشتە در مناطق دفاعی میدیا بە دست آوردەایم. بزرگترین دستاورد در این بارە برای ما روشن شدن ایستارهای تاکتیکی است. البتە کسب این مسئلە آسان نبود. این نتیجە با خون رفقای قهرمان ما کسب شدە است. کسب چنین نتایجی کاملا درسایە رنجهای شهدایمان ممکن شدە است.

بدون گمان این مسئلە، در نتیجە تلاشهای گریلاهایی صورت گرفتە است کە بر ایدئولوژی و فلسفە رهبر آپو تکیە داشتە، خلاقیت تاکتیکی را در پیش گرفتە و رنجهای دشواری را در این راە  تحمل کردەاند. زمانی کە لازم باشد، جان خود را فدا می‌کنند. بە همین دلیل است کە این نتایج بسیار مهم بە شمار می‌روند. این مرحلە و جایگاە باید بە خوبی مورد احترام قرار بگیرد. زیر فرماندهان و رزمندگان متعهد، جسور و قهرمان، با جسارتی عظیم، در چارچوب تاکتیک مبارزە کردە و آن را بە امری مسلم تبدیل کردەاند. بدیهی است کە این مسئلە نتیجەای ارزشمند و تاریخی بودە است کە با دادن هزینە ممکن گشتە و روشنی‌بخش آیندە خواهد بود.

از طرف دیگر مبارزه، تحولات سال ۲۰۲۲، سال ۲۰۲۳ را مهم‌تر کرد. سال ۲۰۲۲ واقعاً سال مقاومت بود. نتایج این مقاومت بزرگ و افتخارآمیز در سال ۲۰۲۳ آشکار خواهد شد. شکنجه روانی در امرالی علیه رهبر آپو و نگرش رهبری ما نسبت به آن انجام شده ، مقاومت در برابر آزار و اذیت، خشونت و شکنجه امروز در همه زندان‌ها انجام می‌شود، سطح مقاومت جدید و تاریخی که توسط گریلا ها بیان کردیم به حد بسیار بالایی رسیده است.  باز هم به عنوان نیروهای دفاع از خود؛ مقاومتی که نیروهای دفاع از غیرنظامیان و HBDH در شهرهای مختلف ترکیه و کوردستان پیشروی کردند (با وجود اینکه مطبوعات رژیم و آژانس‌های جنگ ویژه این فعالیت را به طور جدی سانسور کردند)، موضع نیروهای چپ سوسیالیست دموکراتیک ترکیه در برابر هرگونه حمله فاشیستی به سیاست کوردستان زیرساخت توسعه بسیار قوی برای نیروهای انقلابی به طور کلی برای آینده ایجاد کرده است. وقتی یک سال مبارزه مهم را پشت سر می‌گذاریم، می‌بینیم که سال مبارزه مهم‌تری در پیش داریم.

خبرگزاری فرات: چه چیزی سال ۲۰۲۳ را از سال‌های دیگر متمایز می‌کند؟ در این راستا، چه چیزی در انتظار کوردها در سال ۲۰۲۳ است؟

مراد کاراییلان: بله، می‌توانم این موارد را به اختصار بگویم. همه فرآیندهای جنبش ما به عنوان فرآیندهای مهمی تجربه شد. رهبر آپو گفت: مبارزه جنبش ما یک مبارزه بی‌وقفه است. یعنی جنبش ما هر سال استراحت کوتاهی  می‌کند و به مرحله بعد می‌رود.سال بعد با فرآیندهای مهم‌تر و متفاوت‌تری مواجه شد. به طور کلی، تمام سال‌های مبارزه ما از طریق چنین تحقیقات و فرآیندهای مهمی سپری شده‌اند. با این حال، از قبل دیده می‌شود که سال ۲۰۲۳ از بسیاری جهات متفاوت و مهم خواهد بود.امسال در تاریخ مبارزات بی‌همتا خواهد بود. زیرا می‌توان دید که از بسیاری جهات نتایج تعیین‌کننده‌ای به همراه خواهد داشت. همان‌طور که گفتیم این رژیم فاشیستی شکنجه روحی و روانی بر امرالی تحمیل کرده و تمام فشارهای فاشیستی که اعمال کرده‌اند به حدی رسیده که سطح مبارزه ما و به طور کلی مبارزات جنبش انقلابی ترکیه، نیروهای دموکراسی و موقعیتی که اکنون وجود دارد و پیش بردن آن نتایج مهمی به همراه خواهد داشت. در این زمینه، روند انتخاباتی که قرار است در ترکیه توسعه یابد اهمیت بیشتری یافت. باز هم مبارزه‌ای که در زندان و بیرون شکل می‌گیرد و سندروم بزرگ زاپ که گریلا در دشمن ایجاد کرده است، مقاومت گریلاهای باکور در قالب دفاع از خود و تحولات دیگر عرصه‌های مبارزه مرتبط با آن. بسیار مهم هستند. دولت ترکیه در زاپ گیر کرده و حبس شده است. مشخص بود که او نمی‌تواند برای خود در مناطق حفاظت‌شده رسانه‌ای داستان موفقیت بسازد. اما رژیم حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی برای پیروزی در انتخابات به یک داستان موفقیت نیاز دارد. بنابراین، او به روژاوا متوصل شده است . این دولت برای حمله به آنها برنامه‌ریزی می‌کند.

وضعیت ایجادشده مشترک بین روسیه، سوریه و ترکیه نیز با تحولات جدید مرتبط است. جنبش مردمی به رهبری زنان که حول شعار «ژن  ژیان آزادی» برخاسته بود در روژهلات کوردستان و سراسر ایران توسعه یافت. این نشان‌دهنده اشتیاق به آزادی و دموکراسی است. همه اینها نشان می‌دهد که در سالی که در آن قرار داریم، تحولات زیادی رخ خواهد داد.

خبرگزاری فرات: در این رابطه انتخابات ترکیه نزدیک است، در این مورد چه می‌توانید بگویید؟

مراد کاراییلان: بله، زمان بسیار کمی تا انتخابات باقی مانده است. انتخابات ۲۰۲۳ سال سرنوشت سازی برای رژیم فاشیستی دولت ترکیه خواهد بود. هم اکنون روشن است که روندی بسیار مهم برای ما و همه مردم ترکیه اتفاق خواهد افتاد. باز هم رژیم فاشیستی قاتل امسال نقشی را برای خود مشخص کرده است. از آنجایی که سال ۲۰۲۳ صدمین سالگرد جمهوری و معاهده لوزان است، برخی چیزها به سال گره خورده است. آنها در صدمین سالگرد جمهوری در سطحی قرار دارند که هدفشان تبدیل جمهوری به ابزار استبداد، ظلم و خشونت است. با این حال، در صدمین سالگرد جمهوری، وظیفه دموکراتیزه کردن جمهوری وجود دارد. این مهم‌ترین وظیفه مردم ترکیه است.

اما دموکراتیزاسیون تنها با غلبه بر این رژیم فاشیستی امکان‌پذیر است. با تمام قدرت تلاش خواهد کرد که قدرت را از دست ندهد. او می‌خواهد در چند ماه آینده با بسیج همه فرصت‌های خود در عرصه‌های نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی به موفقیت دست یابد.

خبرگزاری فرات: به عنوان آخرین سوال، راهی که شما، نیروهای دموکراتیک و اپوزیسیون ترکیه در برابر این همه حملات و ستم فاشیستی طی می‌کنید بسیار مهم است. در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟ برای جوانان و زنانی که هم‌زمان در حال مبارزه هستند چه می‌توانید بگویید؟

مراد کاراییلان:  یقیناً نیروهای انقلابی و دموکراسی باید با شکست دادن دشمن و شکست رژیم فاشیستی به آن پایان دهند. در این زمینه مبارزه‌ای که در کوردستان توسعه داده‌ایم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اکنون شاهد وضعیت نیروهای به‌اصطلاح مخالف در ترکیه هستیم. ساختار میز ۶ نفره، ساختاری است که یک واحد نیست، بلکه در اطراف یکدیگر حرکت می‌کند. در واقع در شرایط کنونی هیچ‌گونه احساسات واقعی و جدی علیه رژیم فاشیستی حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی  در ترکیه وجود ندارد. اگر این رژیم فاشیستی در حملات خود علیه جنبش ما موفق شود، هدفش این است که پویایی‌های دیگر را در غبار بگذارد و با فریاد پیروزی، ترکیه را به بردگی بکشاند. از این منظر، نکته اصلی در اینجا مبارزه ماست

مبارزه گریلا ها، مردم ما، جنبش ما به طور کلی و نیروهای دموکراسی علیه فاشیسم بسیار مهم است. بخصوص که مبارزه ۵۰ ساله رهبری ما علیه رژیم نسل‌کشی امروز در وجود نهضت ما به اوج خود رسیده است، باید سال آینده را با پیروزی تاجدار کنیم. ما با یک وظیفه تاریخی روبرو هستیم. این یک فرآیند مهم و تاریخی است. دوره‌ای است که در آینده برای همه مردم ترکیه مشخص می‌شود. در این دوران به عنوان جنبش آپویی می‌دانیم که مبارزه ما نقش بسزایی دارد. در این زمینه سعی خواهیم کرد مسئولانه عمل کنیم. از اینجا مشخص می‌شود که مبارزه ما نیز مبارزه برای دموکراسی در ترکیه است و ما باید نقش مهمی در دمکراتیک شدن جمهوری داشته باشیم. در این زمینه، نه تنها در کوردستان، بلکه ما باید از مسئولیت‌های خود در قبال همه مردم ترکیه و منطقه محافظت کنیم. این یک وظیفه تاریخی بزرگ برای ما است که برای هر آنچه لازم است بجنگیم، راه را برای دموکراسی و نه فاشیسم در ترکیه هموار کنیم و با دفاع از مسئولیت خود زمینه را برای تحولات بزرگ فراهم کنیم. از این نظر، سال ۲۰۲۳ سال تحولات بزرگی خواهد بود.

این از هم اکنون روشن است و مشخص است که مقاومت نهضت ما تأثیر زیادی بر آن داشته است. ما برای رسیدن به موفقیت در سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی کردیم. بر این اساس باید گفت که روند پیش رو عادی نیست، روندی فوق‌العاده است و همه باید با مشارکت و فداکاری فراوان در این روند فوق‌العاده از وظایف خود دفاع کنند. به ویژه در کوردستان مشارکت نیروهای رزمنده به ویژه جوانان و زنان نقش مهمی در تعیین نتیجه در این دوره خواهد داشت. جوانان کوردستان نباید احساس عجز کنند. او باید ببیند که قدرت و توانایی غلبه بر موانع پیش روی خود را دارد. باید با رویکرد خلاقانه سازمان‌دهی شود. این دورانی است که زنان جوان و آزاد باید نقش خود را ایفا کنند. بی‌شک بار سنگین اصلی امروز بر دوش رهبری ما و گریلاهاست. می‌توان گفت اگر جنبش جوانان و زنان نقش خود را در این راه ایفا کند، قطعاً این روند تاج موفقیت‌آمیزی خواهد داشت.