نیلوفر کوچ: تعریف نقش برای پارت دمکرات کوردستان

نیلوفر کوچ اعلام نمود که ترکیه در مرحله اخیر جنگ علیه جنوب کوردستان با شکست مواجه شده است و در این باره افزود: ترکیه برای دست‌یابی به پیروزی به تعریف نقش پارت دمکرات کوردستان پرداخته است تا نیروهای گریلا را محاصره کرده و آن را به تحلیل ببرد.

حملات دولت ترک علیه مناطق جنوب کوردستان وارد ۶۸ روز خود شده است. دولت اشغالگر ترک با تمام شیوه‌های جنگ، به حمله دست زده است. نیروهای وابسته به پارت دمکرات کوردستان نیز در کنار نیروهای دولت ترک به کرات به نقاط گریلاهای آزادی حمله کرده‌اند. در این میان هر چند از پ.ک.ک و پ.د.ک درخواست شده است که از برخوردها دوری کنند، اما پارت دمکرات کوردستان نیروهای نقل و انتقال نیروهای نظامی خود را ادامه داده و تهدیدهای خود را گسترش می‌دهد. برای موضع گرفتن و ممانعت از حملات پارت دمکرات کوردستان، خلق و هنرمندان و سیاستمداران دست به اقدامات بسیاری زده‌اند. اما تا کنون پارت دمکرات کوردستان به شیوه‌ای جدی در مقابل حملات دولت ترک موضعی اتخاذ نکرده است.

در رابطه با حملات دولت ترک به مناطق جنوب کوردستان، خبرگزاری هاوار گفتگویی را با نیلوفر کوچ از اعضای رهبری کنگره ملی کوردستان انجام داده است. کوچ در این گفتگو خاطرنشان ساخته است که این بازی اخیر، می‌تواند آخرین بازی دولت ترک ارزیابی شده و از همه درخواست نمود که علیه این حملات لازم است که ۲۴ ساعت دست به اقدام زد تا دولت اشغالگر به هدف خود دست پیدا نکند. زیرا اردوغان در آخرین مراحل خود قرار گرفته است. لازم است که پارت دمکرات کوردستان نیز موضع خود را شفاف کند و احزاب دیگر نیز بر اعمال فشارهای دمکراتیک مانع از ادامه اشغالگری‌ها شوند.

نیلوفر کوچ در بخش دیگری از گفتگوی خود با هاوار اعلام نمود که در جریان ۹۸ سال گذشته، بخش‌های کوردستان علیه سیاستهای انکاری که با پیمان لوزان برجسته شده‌اند، مقاومت کرده‌اند. در این چهل سال اخیر نیز مبارزه با رهبری رهبر اوجالان وضعیت را برای کوردها بسیار تغییر داده است. اساس پیمان لوزان ممانعت از هر گونه اقدامی از سوی کورد بود تا کورد را از ژنوساید، تغییر بافت دموگرافیک و ممانعت از توسل کورد به تعیین حق سرنوشت، تقسیم کنند. اما نتوانستند به هیچ نتیجه‌ای دست پیدا کنند. کورد در ۳۰ سال اخیر دستاوردهای بسیاری را کسب کرده است. بعد از ۹۸ سال پیمان لوزان، انکار کورد با شکست مواجه شد. امروز همه شاهد نیروی کورد هستند. کورد با سازماندهی و تشکل خود سطح دفاع مشروع، سیاست و دیپلماسی خود را ارتقا داده و اکنون کورد خود به صدایی بلند در این باره تبدیل شده است.

نیلوفر کوچ ضمن اشاره به حملات دولت ترک به جنوب کوردستان و کورد، اظهار داشت: در سه بخش کوردستان، دولت ترک اکنون دست به حمله زده است. در باکور کوردستان فاشیسمی تمام عیار در جریان است، در روژآوای کوردستان بدون هیچ وقفه‌ای از طریق تبهکاران اشغالگری را ادامه می‌دهد. باشور کوردستان را هم اشغال کرده است. در سه بخش کوردستان یک دولت علیه کورد اعلام جنگ کرده است. صراحتا اعلام می‌کند که برای گسترش مرزهای ترکیه باید کورد از میان برداشته شود. هر دو طرف مرزی که در انجا دست به حمله زده است، کوردستان است. به همین دلیل نیز جنگی سنگین و گسترده را آغاز کرده است، اما به هیچ وجه تصور نمی‌کرد که با چنین مقاومتی روبرو شود. به همین دلیل است که رفته رفته اختلافات درونی آنها افزایش پیدا می‌کند. دولت ترک وارد بحران شده است. تمام دولت ترک برای جنگ علیه کورد بسیج شده است و تمام امکانات برای این کشور برای نابودی کورد هزینه می‌شود. دولت اشغالگر ترک از ۲۳ آوریل در مناطق باشور کوردستان دست به حملات اشغالگرانه زده است. از آن زمان تا کنون این حملات بدون وقفه علیه غیر نظامیان ادامه پیدا کرده‌اند. در مقابل، دولت ترک با بکارگیری تمام تکنولوژی‌های موجود خود دچار شکست می‌شوند.

برای دست‌یابی به اهداف این بازی، از تمام راهکارهایشان استفاده می‌کنند

نیلوفر کوچ در رابطه با حملات و عدم دست‌یابی ارتش اشغالگر ترک به اهداف خود نیز اظهار داشت: در جنگ زاپ، اواشین و متینا نزدیک به سه ماه است که دولت ترک از تمام تکنولوژی‌های خود، سلاح‌های شیمیایی، استفاده از تبهکاران داعشی استفاده می‌کند و خصوصا برای به سکوت واداشتن دولت‌ها به دولت‌های دیگر امتیاز می‌دهد، با این وجود دولت ترک به اهداف خود دست پیدا نکرده است. آینده دولت ترک اکنون به پیروزی کورد گره خورده است. در صورتیکه ما به پیروزی دست پیدا کنیم، آنها شکست می‌خوردند. هم اکنون در سطح سیاستهای بین‌المللی نیز بسیاری از گروه‌ها و کشورها از استراتژی‌های دولت ترک ناراحتند. وضعیت دولت ترک در سطح بین‌المللی قدرتمند نیست. آ.ک.پ/م.ه.پ برای بهره‌برداری از فاشیسم خود تمام توجه خود را بر باشور کوردستان متمرکز کرده است. و اکنون باشور کوردستان به ضعیف‌ترین حلقه هر سه بخش دیگر کوردستان برای مبارزه کورد تبدیل شده است. دولت ترک برای آنکه در بازی‌های نهایی خود علیه نیروهای گریلا به نتیجه دست پیدا کند، از تمام راهکارهای خود استفاده می‌کند. اما نیروهای گریلا مانند دیواری در مقابل اشغالگری نیروهای ترک بین باشور و باکور کوردستان ایستاده است.

اختلافات بین مسعود بارزانی و پارت دمکرات کوردستان

نیلوفر کوچ در رابطه با موضع پارت دمکرات کوردستان در قبال حملات نیز اظهار داشت: تا کنون این حزب موضعی صریح بروز نداده است. دولت ترک برای آنکه بتواند از بحرانهای خود رها شود، بر پ.د.ک فشار وارد می‌کند تا در این جنگ شرکت کند. پارت دمکرات کوردستان نیز متاسفانه تا کنون موضعی شفاف اتخاذ نکرده است. هر چند دبیرکل پارت دمکرات کوردستان، مسعود بارزانی در چند اظهار نظر اخیر خود به نمایندگان هیاتهای کورد گفته بود که اجازه روی دادن جنگ داخلی میان کوردها را نمی‌دهم؛ اما متاسفانه در عمل و تحت عنوان پارت دمکرات کوردستان، اقداماتی صورت می‌گیرند که بازگو کننده این موضع نیستند. یعنی نیروهای پ.د.ک راه را برای اشغالگران دولت باز می‌کنند، و این اقدام برای تمام کوردستان به معنای بازی با آتش است. آخرین شانس دولت کنونی ترک، ایجاد جنگی میان کورد‌ها است. تمام جامعه علیه اشغالگری‌های ترک اعلام موضع کرده و در این رابطه اظهار نظر داشته‌اند، همه جامعه و سیاست علیه اشغالگری دولت ترک و مقابله با این سیاستها، از پارت دمکرات کوردستان درخواست کرده‌اند که در این باره قدم برداشته و در مسیر منافع کوردی قرار گرفته و گفته‌های مسعود بارزانی را عملی کنند.

نیلوفر کوچ در بخش دیگری از گفتگوی خود با هاوار نیوز اظهار داشت که در میان پارت دمکرات کوردستان اختلافاتی وجود دارد. هر چند ما نمی‌دانیم در داخل پارت دمکرات کوردستان چه اتفاقاتی روی می‌دهد، اما اطلاع داریم که مشکلاتی در درون این حزب وجود دارد که از یک طرف بر این مسئله تاکید می‌شود و از طرف دیگر این مسئله خنثی می‌شود. لازم است که این اختلافات خلق شوند. ما از پارت دمکرات کوردستان می‌خواهیم که گفته‌های دبیرکل خود، مسعود بارزانی را عملی کند. دیگر جامعه و سیاست کوردی مترصد عملی شدن این مسئله است.

در بخش دیگری از این گفتگو نیلوفر کوچ با انتقاد از از احزاب سیاسی کورد که خود را در مقابل دولت ترک ضعیف نشان می‌دهند افزود: این احزاب یا باید به میانجی تبدیل شوند با موضعی اتخاذ کنند. در چنین وضعیتی هیچ حزب و گروهی نباید موضعی منفعلانه اتخاذ کرده و صرفا به اظهار نظر دست بزند. دولت ترک می‌گوید و عمل می‌کند. نیروهای سیاسی در جنوب کورستان، که خارج از مواضع از پ.ک.ک و پ.د.ک هستند،  باید به اظهار نظرهای سیاسی خود عمل کنند. در صورتیکه ما صدای خود را طنین‌انداز نکنیم، کشورهای خارجی که هم اکنون منتقد سیاستهای ترکیه هستند، می‌توانند فشارهای خود را علیه دولت ترک افزایش دهند. اتحاد باید بر اساس معیارهای مبارزه و واکنش در مقابل اشغالگری سنجیده شود. حول این معیار است که باید تمام سیاست کوردی متحد شود. غیر از ما نیروهای دیگری نیز هستند که مخالف ترکیه هستند. کشورهای عربی نیز مخالف سیاستهای اشغالگرانه دولت ترک هستند، کشورهای اروپایی، آمریکا و روسیه نیز، و می‌توان از این مسئله به عنوان یک امتیاز استفاده کرد. زیرا اردوغان در کوردستان جنگ را ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند تا بحران در منطقه را افزایش دهد. هم اکنون در افغانستان و قبرس اردوغان تلاش می‌کند تا بحران جدیدی را ایجاد کند. نوبت آن رسیده است که در این مرحله نهایی از حکومت خود دست به ایجاد بحرانی دیگر بزند تا بتواند بار دیگر از آن بهره‌برداری کند.

با استفاده از عنوان انزوا و دیپلماسی، راه اشغالگری را باز کرده‌اند

نیلوفر کوچ در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری هاوار ضمن اشاره به اهداف حکومت آ.ک.پ/م.ه.پ و احتمال انتخابات پیش از موعد اعلام کرد که اردوغان دیگر نمی‌تواند این وضعیت سنگین کنونی را تحمل کرده و به همین دلیل تلاش می‌کند تا انتخابات جدید را برگزار کند. اردوغان تلاش می‌کند تا از ضعف کورد به نتیجه‌ای دست پیدا کرده و در ادامه افزود: در یک طرف، گروهی از کوردها با ائتلافی تجاری-دیپلماتیک حضور دارند و دولت ترک را به عنوان متفق قبول می‌کنند. این گروه با عنوان بازرگانی و تجارت و دیپلماسی راه برای اشغالگری دولت ترک باز می‌کنند. این مسئله بسیار خطرناک است. مسئله دیگری وجود ندارد که به دولت ترک این فرصت را بدهد. به طور خلاصه باید احزاب سیاسی و خصوصا پارت دمکرات کوردستان موضع خود را شفاف کرده و احزاب دیگر هم با اعمال فشار دمکراتیک و سیاسی مانع از تحقق اشغالگری شوند. اگر این احزاب به راستی سیاستهای خود را براساس منافع ملی باشور کوردستان قرار دهند، در انصورت است که می‌توان ترکیه را اخراج کرد. جنوب کوردستان از امکانات خوبی برخوردار است. اما مشخص است که اهداف متمایز هستند. اگر امروز می‌خواهند که بر بقای حکومت ترک بیفزایند، در انصورت است که محاسبات دیگری را انجام داده‌اند و باید در این صورت آن را برای خلق کورد تصریح کنند. کاملا آشکار است که پارت دمکرات کوردستان نمی‌خواهد که بر دولت ترک فشار وارد کند.

نیلوفر کوچ در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که ترکیه در مرحله پایانی این جنگ با شکست مواجه شده است. تنها مسائلی وجود دارند که اجازه می‌دهد که پارت دمکرات کوردستان نیروهای گریلا را محاصره کند، مانع از فعالیت انها شده و در نهایت انها را در معرض فشار قرار بدهند. دولت ترک این نقش را به پارت دمکرات کوردستان داده است. بار دیگر پ.د.ک نیروهای ویژه خود را به منطقه اعزام کرده و این مسئله نشان از وخامت وضعیت دارد. کاملا آشکار است که نمی‌تواند نیروهای پیشمرگ را برای جنگ با نیروهای گریلا متقاعد کند. زیرا نیروهای پیشمرگه از سنت مبارزه با صدام برخوردار است. به همین دلیل است که پ.د.ک هم دچار تنگنا شده است.

لازم است که اتحادیه میهنی کوردستان میهنی بودن خود را در عمل نشان دهند

در رابطه با بحران‌های موجود در اتحادیه میهنی کوردستان نیز نیلوفر کوچ اعلام کرد که آنگونه که شواهد نشان می‌دهند مشکل اتحادیه میهنی بیشتر از یک مشکل داخلی است و در این باره افزود: می‌خواهند که خط میهن‌دوستی‌ای که ماموستا ابراهیم احمد در تعریف معیارهای کنگره ملی کوردستان مشخص کرده است، میراث و سنت ماموستا ابراهیم احمد و مام جلال را که در اتحادیه میهنی کوردستان نقش مهمی ایفا کرده است از میان بردارند. لازم است که کلمه نیشتمانی در اتحادیه میهنی همچنان باقی مانده و سیاستمداران اتحادیه میهنی کوردستان که سالیان درازی برای میهن و نیشتمانشان مبارزه کرده‌اند از ان صیانت کنند. در غیر این صورت هیچ فرقی میان اتحادیه میهنی کوردستان با احزاب دیگر باشور که مانع از پیشرفت کوردستان شده و به ابزاری تبدیل شده‌اند، وجود نخواهد داشت. امیدوارم که این حزب از خط میهنی خود عدول نکند؛ که در غیر این صورت بر کوردستان تاثیرگذار خواهد بود. این یک مسئله داخلی حزبی یا تقسیم قدرت در درون یک حزب نیست. در نتیجه جنگ در امور کوردستان دخالت شده است و تلاش شده است تا لفظ نیشتمانی از اتحادیه میهنی کوردستان برداشته شود.

باید هر لحظه حساسیت نشان داد

نیلوفر کوچ در خاتمه گفتگوی خود با خبرگزاری هاوار اظهار داشت: آنچه که امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است این است که حداقل در برخی موارد اتحاد داشت. یکی از این موارد این است که زمانیکه دشمن خلقی ضعیف می‌شود در را به سوی دشمن باز نکرد. این مسئله یکی از معیارهای اساسی کنگره ملی کوردستان است. ما تلاش می‌کنیم که پارت دمکرات کوردستان را نیز به گفتگوها بکشانیم. ما از پارت دمکرات کوردستان می‌خواهیم که وارد روند گفتگو شده و در را بر وی گفتگوها بگشاید. سیاستی که به تقسیم کورد انجامید در جریان لوزان شکل گرفت. در برخی از موارد اگر کورد اتحاد داشت، در آنصورت نمی‌توانستند که به نتیجه دست پیدا کنند. ما نمی‌توانیم دستاوردهای خود را قربان احزاب سیاسی کنیم. از جنگ آغاز شده در ۲۳ آوریل تا کنون دشمن هر لحظه مشغول فعالیت علیه ما بوده است ما نیز نباید برای یک لحظه از مبارزه دست برداریم، نباید سکوت کنیم و از حساسیت خود نسبت به وضع موجود نکاهیم.