نیروهای مدافع خلق: ١۴ اشغالگر کشته، ۶ اشغالگر زخمی شدند و ٣ درون سرنگون گردیدند

رژیم اشغالگر ترک که در مقابل ضربات سهمگین نیروهای گریلای کوردستان دچار سرگردانی شده است به سلاح‌های شیمیایی متوسل شده و به جنایت جنگی دست می‌زند.

مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:"نیروهای ما در مناطق مقاومت با شیوه جنگ گریلای تیمی و جنگ تونل‌ها ضرباتی سنگین بر ارتش ترک وارد می‌کند. نیروهای ما محاسبات اشغالگران را نقش بر آب کرده و ابتکار عمل را در مناطق مقاومت به دست گرفته‌اند. ارتش اشغالگر ترک با بن‌بست روبرو گشته و به استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه سنگرها و تونل‌های گریلا می‌پردازد. دولت ترک هر روز از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند. این حملات با سلاح شیمیایی حملاتی عادی نیستند و هیچ کسی نباید آنها را نادیده بگیرد. نباید این جنایت جنگی نادیده گرفته شود. رژیم ترک از هر سلاحی بهره گیرد نخواهد توانست مقاومت تاریخی گریلا و اراده فدایی آپویی را شکست دهد. در ١٧ می سنگرهای جنگ و تونل‌های مناطق مقاومت ۴۴ بار هدف حمله با سلاح شیمیایی واقع شده‌اند. نیروهای ما در مقابل اشغالگران را هدف قرار داده‌اند. در عملیات نیروهای ما ١۴ اشغالگر کشته، ۶ اشغالگر زخمی شده‌اند و ٣ درون ساقط گردیدند."

ه.پ.گ در شرح عملیات‌ گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار می‌افزاید:

روز ١٧ می  در عملیات انفجاری و سلاح‌های سنگین در ورخله عرصه آواشین یک اشغالگر کشته و ٣ اشغالگر زخمی شدند.

اشغالگران ١۵ بار با سلاح شیمیایی و مواد منفجره ارتفاعات ورخله را هدف حمله قرار داده‌اند.

٢٧ می در اطراف سنگرهای جنگ شکفتا بریندارا در عرصه زاپ ١٠ اشغالگر کشته و ٣ اشغالگر زخمی شدند. همچنین ٢ درون سرنگون گردیدند.

در همین روز اشغالگران پیرامون سنگرهای جنگ شهید هاوره در ارتفاعات شهید شاهین هدف عملیات گریلایی قرار گرفتند که در نتیجه آن ٣ اشغالگر کشته شدند.

ارتش ترک در این روز ٢٩ بار سنگرهای جنگ تپه شهید هاوره و شهید برخودان در ارتفاعات شهید شاهین و تپه جهنم در چیارش را با سلاح‌های شیمیایی و مواد منفجره هدف حمله قرار داده است.

ه.پ.گ در پایان می‌افزاید که هواپیماهای جنگنده رژیم متجاوز ترک روز ١٧ می ۴ بار مناطق چمچو و شکفتا بریندارا در زاپ و ۶ بار تپه هکاری و تپه اورته در عرصه متینا را بمباران کرده‌اند.