نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) اعلام کرد، دولت اشغال‌گر ترکیه حمله‌ی تازه‌ای را آغاز کرده است

مرکز مطبوعاتی و رسانه‌ای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) اعلام کرد، دولت اشغال‌گر ترکیه در زاپ و در برابر مقاومت گریلا قادر به حرکت نیست، از این رو حمله‌ی تازه‌ی اشغال‌گرانه را آغاز کرده است.

مرکز مطبوعاتی و رسانه‌ای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) اعلام کرده است، “ارتش اشغال‌گر ترکیه در زاپ گرفتار شده و به صورت جدی به مشکل برخورده است، از این رو عملیاتی اشغال‌گرانه را در کوه آمدی و تا قسمت زیادی از متینا، از ۹ سپتامبر به بعد از طریق زمینی و هوایی چندین بمباران را به منطقه‌ی شهید دلیل زاپ غربی انجام داده است. در برخی از مناطق نیز با پشتیبانی هوایی تعدادی سرباز پیاده کرده‌اند. بین اشغال‌گران و نیروهای ما جنگ شدیدی درگرفته است. این جنگ هنوز نیز ادامه دارد. مشخص است ارتش اشغال‌گر ترکیه برای خروج از وضعیت به بن‌بست رسیده در زاپ، دست به چنین تلاشی زده است.

ارتش ترکیه و حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) در یک سنگر قرار دارند

ارتش ترکیه سال گذشته هنگامی که مجبور بود از ارتفاعات کوه جودی عقب‌نشینی کند، آن منطقه را تحویل حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) کرده‌اند. در ۹ و ۱۰ سپتامبر ارتش اشغال‌گر ترکیه سربازان خود را در مکانی پیاده کرد که تحویل حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) داده شده بود و در نزدیکی سنگرهای حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) مستقر شده‌اند. در تمامی نقاطی که بار دیگر دولت ترکیه به آن بازگشته است، نیروهای حزب دمکرات کوردستان (پ‌د‌ک) آن‌جا حضور دارند و سیستم سنگرهایشان نیز در کنار هم قرار دارد.

باید خلق میهن‌دوست ما و افکار عمومی بدانند که گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان به شدت با حملات ارتش ترکیه مقابله خواهند کرد و به مقاومت خود علیه اشغال‌گران شدت خواهند بخشید”.

نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) درباره‌ی عملیات‌های گریلا و حملات ارتش اشغال‌گر ترکیه این اطلاعات را منتشر کرده است:

منطقه‌ی شهید دلیل غرب زاپ؛

-روز ۱۰ سپتامبر ۷:۰۰، ۱۰:۳۰، ۱۴:۰۰، ۱۴:۴۵، ۱۸:۵۰، ۲۳:۳۰، اشغال‌گران در میدان مقاومت تپه‌ی جودی با سلاح سنگین مورد هدف قرار گرفتند و ۶ سنگر مورد ضربه قرار گرفتند. این عملیات‌ها توسط نیروهای یژاستار صورت گرفت.

-روز ۱۰ سپتامبر ساعت ۲۲:۱۰ اشغال‌گران در میدان مقاومت تپه‌ی جودی با سلاح نیمه اتوماتیک مورد هدف قرار گرفتند و به یک سنگر ضربه وارد شد.

-نیروهای یژاستار ۵ بار هلیکوپترهای تهاجمی که میدان مقاومت کوه آمدی را در بین ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ بمباران می‌کردند را مورد هدف قرار دادند.

-روز ۱۱ سپتامبر ساعت ۰۴:۰۰ اشغال‌گران در میدان مقاومت تپه‌ی جودی با سلاح سنگین مورد هدف قرار گرفتند. این عملیات‌ها توسط نیروهای یژاستار صورت گرفت.

-روز ۱۱ سپتامبر ساعت ۰۶:۲۰ اشغال‌گرانی که در میدان مقاومت کوه آمدی وارد عمل شده بودند، با تاکتیک تک‌تیراتداز مورد هدف قرار گرفتند و یک اشغال‌گر مجازات گردید. جنازه‌ی این اشغال‌گر تحت کنترل نیروهای ماست.

منطقه‌ی زاپ؛

-روز ۸ سپتامبر ساعت ۰۸:۰۰ اشغال‌گران در میدان مقاومت کوکری با سلاح فردی مورد هدف قرار گرفتند.

حملات ارتش اشغال‌گر ترکیه

-۱۰ سپتامبر میدان مقاومت کوه آمدی در منطقه‌ی شهید دلیل غرب زاپ، ۶ بار و میدان مقاومت کوه بهار نیز یک بار، به طور کل ۷ بار با هواپیمای جنگی بمباران شدند.

-۱۰ سپتامبر مناطق مقاومت تپه‌ی جودی، میدان مقاومت کوه آمدی در منطقه‌ی شهید دلیل غرب زاپ و میدان مقاومت متینا با هلیکوپتر تهاجمی بمباران شدند.

مناطق زاپ، شهید دلیل غرب زاپ و خواکورک توپباران شدند”.