نیروهای مدافع خلق هویت سه گریلای شهید ماه ژوئن را منتشر کرد

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای اسامی ٣ گریلای را که در ١۶ ژوئن/ ٢۵ خرداد در مناطق حفاظتی میدیا به شهادت رسیده بودند منتشر کرد و می‌افزاید که مبارزه فدایی بی‌وقفه بر مبنای خط مشی رهبر آپو به پیروزی می‌رسد.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای اسامی ٣ گریلای شهید را اعلام کرد.

در بخشی از اطلاعیه آمده است:

"١۶ ژوئن ٢٠٢١ در بمباران مناطق حفاظتی میدیا از سوی دولت استعمارگر ترکیه رفقایمان چیا، رامان و چکدار به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: عثمان عبدالوهاب رفای

   کد سازمانی: چیا زاگرس

   محل و سال تولد: عاموده

   نام مادر – نام پدر: نداوه – عبدالوهاب رفاه

  تاریخ و محل شهادت: ١۶ ژوئن ٢٠٢١ / مناطق حفاظتی میدیا

   نام و نام خانوادگی: اوغور تیمور

   کد سازمانی: رامان خبات

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: ابریزه - عبدالصمد

  تاریخ و محل شهادت: ١۶ ژوئن ٢٠٢١ / مناطق حفاظتی میدیا

   نام و نام خانوادگی: بوتان گوزَل

   کد سازمانی: چکدار آمَد

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: آیفر - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١۶ ژوئن ٢٠٢١ / مناطق حفاظتی میدیا

چیا زاگرس

 

رامان خبات

 

چکدار آمد

ه.پ.گ در ادامه اطلاعیه از مبارزات انقلابی هر سه گریلای شهید تجلیل به عمل آورده و می‌افزاید:"رفقا چیا، رامان و چکدار همچون ملیتان فدایی برای همیشه به الگوی ما مبدل شدند. مراتب تسلیت خود را به خانواده گرامی رفقای شهید و عموم خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم. پیمان می‌بندیم که مبارزه‌ای بی‌وقفه‌ای را که در خط رهبر آپو همچون فدائی والا به پیش برده‌ایم قطعا به پیروزی برسانیم."