نیروهای مدافع خلق: شهیدان زاپ سمبل قهرمانی هستند

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای هویت ۴ گریلای شهید عرصه زاپ را اعلام کرده و می‌افزاید: "با ایستار و شیوه زندگی آپویی، با هنر جنگ خویش عرصه زاپ را یکبار دیگر به قلعه برخودان مبدل نمودند و دشمنان را ناکام کردند."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان در اطلاعیه‌ای هویت ۴ گریلا شهید را منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"در اطلاعیه روز ٣ ژوئن اعلام کرده بودیم که ساعت ١٠ روز ٢ ژوئن در منطقه مقاومت شهید شاهین، میان نیروهای ما و اشغالگران جنگ سختی درگرفته و ساعت ١١:٢۴ انفجار بزرگی روی داده است.

هوالان ما در سنگرهای جنگ شهید برخودان منطقه شهید شاهین از نخستین روز حملات اشغالگرانه رژیم ترک به مناطق حفاظتی میدیا تا روز ٢ ژوئن به درازای ۴٧ روز به شیوه‌ای حماسی مقاومت نمودند. هر نوع تکنولوژی مدرن جنگ رژیم ترک از اوبوس، خمپاره، بالگرد، هواپیماهای جنگنده و پهبادهای تهاجمی را با رویکرد گریلای حرفه‌ای خنثی کردند. در موقعیت دفاعی باقی نماندند و اعلام کردند، 'مقاومت کافی نیست، باید به پیروزی دست یابیم'. با روحیه حمله همیشه بر ارتش اشغالگر ترک ضربه وارد کردند و در منطقه شهید شاهین چنان درسی به اشغالگران دادند که تا ابد فراموش نشود. نه تنها دشمن را هدف قرار دادند بلکه ٢ بار بر سر اجساد آنان حاضر شدند و سلاح و مهمات آنان را به غنیمت گرفتند. اما رژیم ترک و رسانه‌‌ای جنگ ویژه آن تلاش نمود تا این واقعیت را از افكار عمومی پنهان کرده و شکست خود را وارونه جلوه دهد. اما شهدای قهرمان این برخودان بویژه در ٢٩ می در عملیاتی موفق شدند ۴ اشغالگر را از پای درآوردند و تجهیزات نظامی و سلاح‌های آنان را ضبط کردند و ٢ جسد را نیز تحت کنترل خود قرار دادند. اینچنین نشان دادند که هزیمت ارتش ترک در زاپ غیرقابل انکار است.

هر کدام از رفقای ما یک قهرمان بود. ارتش ترک که یارای مقابله با این هوالان را نداشت یکبار دیگر به رویه‌های نامردانه متوسل شد، از انفجار‌های سنگین که به آن سلاح اتمی تاکتیکی هم گفته می‌شود و از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. اشغالگران روزها این حملات نامردانه را ادامه دادند و در مقابلِ اراده بی‌مانند، عزم پیروزی و پایبندی هوالانمان به رهبری به نتیجه‌ای نرسیدند. هوالان شهید هم می‌دانستند که چگونه از خود دفاع کنند و هم اینکه با هنر رزم خود چگونه بر دشمن ضربه زنند. پس از آنکه امکانات محدود سنگرهای جنگ به پایان رسیدند، تصمیم گرفته شد که سنگر خود را تغییر دهند. اما بخشی از رفقایی که از اول در این برخودان جای گرفته بودند سنگرهای خود را تغییر دادند، هوالان باگر، آفزَم، آرین و شرزان اصرار کردند که در سنگرهای شهید برخودان درسی تاریخی به ارتش اشغالگر ترک بدهند. علی‌رغم آنکه فرصت تغییر سنگر وجود داشت و هر چهار هوال به سلامت از انجا خارج شوند اما گروهی از رفقا را خارج کرده و خود تصمیم به عملیات فدایی گرفتند. در ٢ ژوئن ساعت ١٠ با روحیه حمله به عملیات فدایی علیه اشغالگری دست زدند. هوالان ما به قلب مواضع دشمن نفوذ کردند، قهرمانانه جنگیدند و حداقل ١٢ متجاوز را مجازات کردند. هر چهار هوالمان در این عملیات فدایی به شهادت رسیدند، به همین دلیل تعداد دقیق کشته شدگان دشمن محرز نشده است. اما ارتش اشغالگر ترک چندین بار با هلی‌کوپتر اجساد کشته‌ها و زخمی‌هایش را از منطقه خارج کرد.

برخودان ۴٧ روزه با پیشاهنگی فرمانده‌های فدایی ما باگر و آفزم، به عنوان عملیات تازه چهار تن زاپ در تاریخ مبارزاتمان جای گرفته است. عملیات برخودان ۴ تن در زندان آمَد در شخص هوالان باگر، آفزم، آرین و شرزان اینبار در زاگرس روزآمد شده و به معنای بیشتری دست یافت. هوالان باگر و آفزم تا آخرین نفس بر پیروزی پافشاری کردند و به فرماندهان فدایی بااراده و باعزم کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس به سمبل فرماندهی مبدل شدند. کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس با فرماندهی هوال باگر و آفزم، بر اساس اراده نیرومند و ایستار فدایی چهار فدایی قطعا به پیروزی می‌رسد.

جزئیات شناسنامه هوالان شهید به این شرح است؛

   نام و نام خانوادگی: أرکان دارا

   کد سازمانی: باگر گوَر

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: گُلپری - عارف

  تاریخ و محل شهادت: ٢ ژوئن ٢٠٢٢ / زاپ

   نام و نام خانوادگی: بریوان جمعه

   کد سازمانی: آفزَم چیا

   محل و سال تولد: تربسپی

   نام مادر – نام پدر: منتهی - فرامرز

  تاریخ و محل شهادت: ٢ ژوئن ٢٠٢٢ / زاپ

   نام و نام خانوادگی:  أمیره موسی

   کد سازمانی: آرین کوبانی

   محل و سال تولد: کوبانی

   نام مادر – نام پدر: عایشه - احمد

  تاریخ و محل شهادت: ٢ ژوئن ٢٠٢٢ / زاپ

   نام و نام خانوادگی: سرکان اوچکون

   کد سازمانی: شرزان هنگروان

   محل و سال تولد: استانبول

   نام مادر – نام پدر: نصیبه - حکمت

  تاریخ و محل شهادت: ٢ ژوئن ٢٠٢٢ / زاپ

باگر گوَر

 

 

آفزَم چیا

 

 

آرین کوبانی

 

شرزان هنگروان

 

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات انقلابی چهار شهید زاپ تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

"هوالانمان باگر، آفزم، آرین و شرزان با ایستار و شیوه زندگی آپویی، با هنر جنگ خویش عرصه زاپ را یکبار دیگر به قلعه برخودان مبدل نمودند و دشمنان را ناکام کردند. مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده‌های گرامی این هوالان و سپس به آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم."