نیروهای مدافع خلق یاد و خاطره سه گریلای شهید عرصه گابار و هَرَکُل را گرامی داشت

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای اسامی سه گریلای خود را که در ماه‌های می و آگوست در گابار و هَرَکُل در حملات هوایی دشمن به شهادت رسیده بودند منتشر کرده است.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان در اطلاعیه‌ای هویت سه گریلای شهید عرصه گابار و هَرَکُل را اعلام کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"٢٧ اردیبهشت/١٧ می و ١٢ مرداد/٣ آگوست در بمباران مناطق گابار و هَرَکُل عرصه بوتان از سوی ارتش اشغالگر ترک، رفقای قهرمانمان عگید، عادل و مونزور به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به شرح زیر است؛

   نام و نام خانوادگی: قهرمان سونار

   کد سازمانی: عگید تموک

   محل و سال تولد: الیح

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - بدرالدین

  تاریخ و محل شهادت: ١١ می ٢٠٢١ / گابار

   نام و نام خانوادگی: متین تتیک

   کد سازمانی: عادل بوتان

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: نباهت - ادریس

  تاریخ و محل شهادت: ٣ آگوست ٢٠٢١ / هَرَکُل

   نام و نام خانوادگی: سرحد اَسَن

   کد سازمانی: مونزور سرهات چراف

   محل و سال تولد: سِرت

   نام مادر – نام پدر: حاکمه - احمد

  تاریخ و محل شهادت: ٣ آگوست ٢٠٢١ / هَرَکُل

عگید تموک

 

عادل بوتان

 

مونزور سرهات

ه.پ.گ به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات گریلای شهدا عگید عادل و مونزور تجلیل به عمل آورده است.

در پایان اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:"عرصه بوتان به عنوان یکی از مراکز مهم مبارزه گریلایی ما، به نقش تاریخی خود در تاریخ مبارزاتمان به شیوه‌ای شایسته عمل کرده است. نیروهای گریلای کوردستان علیه هرگونه حمله دشمن از سنگرهای خود در این منطقه محافظت کردند و این عرصه را به مرکزی برای واردکردن سنگین‌ترین ضربات بر دشمن مبدل نمودند. بدون شک مراحل مقاومت با پیشاهنگی شهیدان قهرمان شکل گرفته است. رفقا عگید، عادل و مونزور نیز به حلقه‌های مهم این برهه از مقاومت مبدل شدند و در تاریخ آزادیخواهی جای گرفتند. مراتب تسلیت خود را به خانواده گرامی رفقا عگید، عادل و مونزور و همچنین عموم خلق میهن‌دوستمان اعلام می‌داریم."