نیروهای مدافع خلق: یک نظامی اشغالگر ترکیه مجازات شد

یکی از نظامیان اشغالگر ترکیه که به مواضع مقاومت حمله کرده بود به هلاکت رسید، یک پهپاد و یک سیستم دوربین موبس منهدم شد.

مرکز اطلاع رسانی و مطبوعات ه.پ.گ گفت: ارتش اشغالگر ترکیه که جنایتکار جنگی است به حملات خود علیه نیروهای ما که از مواضع خود دفاع می کنند ادامه می دهد. نیروهای ما بر اساس دفاع مشروع عمل کردند و در نتیجه یک متجاوز مجازات شد، یک پهپاد و یک سیستم دوربین موبس منهدم شد.

 

جزئیات تهاجم ارتش اشغالگر ترکیه به شرح زیر است:

در منطقه زاپ؛

در 18 مارس ساعت 17:00 متجاوزان به مواضع مقاومت ما در چمچو حمله کردند. نیروهای ما برای دفاع از خود پاسخ دادند و در نتیجه یک اشغالگر را مجازات کردند.

در 19 مارس ساعت 19:00 ارتش اشغالگر ترکیه سیستم دوربین موبس را در اطراف مواضع مقاومت در سیدا نصب کرد. نیروهای ما بر اساس دفاع مشروع به مهاجمان پاسخ دادند و یک سیستم دوربین موبس را منهدم کردند.

در منطقه متینا؛

در 18 مارس ساعت 18 ارتش اشغالگر ترکیه برای تعیین محل استقرار نیروهای ما در منطقه مقاومت قله اف ام یک پهپاد به میدان اعزام کرد. نیروهای ما برای محافظت از خود این پهپاد را منهدم کردند.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه؛

در روزهای 18 و 19 مارس مواضع مقاومت ما 26 بار با کاتیوشا، تانک و سلاح های سنگین در منطقه مقاومت قله اف ام  و مناطق چمچو و سیدا بمباران شد.