پ.ک.ک: انقلاب روژاوا بخشی از انقلاب کوردستان و خاورمیانه است

کمیته رهبری پ.ک.ک به مناسبت ٩مین سالگرد انقلاب روژاوا در بیانیه‌ای اعلام کرد، اگر چه در جغرافیای کوچکی قرار دارد، اما انقلاب آزادی روژآوا بخشی از انقلاب سوریه‌ی دمکراتیک، انقلاب کوردستان و خاورمیانه است.

کمیته‌ی رهبری پ.ک.ک به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۹ ژوئیه‌ی روژاوا در وبسایت خود بیانیه‌ای منتشر کرد.

"ما دهمین سال انقلاب آزادی روژاوا را آغاز می‌کنیم که در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۲ آغاز شد. این انقلاب ۹ سال است مانند ستاره‌ای جهان را روشن می‌کند. قبل از همه برای زنان، جوانان، کارگران و زحمتکشان و برای همه‌ی بشریت به روشنایی و امیدی نو تبدیل شده است. با شکست تبهکاران فاشیست داعش که به بلایی علیه کوردها، زنان، خلق‌های خاورمیانه و بشریت مبدل شده بود، به همه نشان داد که تحقق جهانی مبتنی بر برادری خلق‌ها، زندگی مسالمت‌آمیز آنها و ایجاد جهانی دمکراتیک غیر ممکن نیست. تجربه و اعمال آغازین آن، تفکر و اندیشه‌ی مدرنیته دموکراتیک عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد است، به همین دلیل دارای درس و انتخاب‌ های انقلابی می‌باشد. بر این اساس ما به روح و اراده ۱۹ ژوئیه درود می‌فرستیم که انقلابی بزرگ را آغاز نمود.

ما به خلق‌های شمال و شرق سوریه به ویژه خلق‌های کوردستان به دلیل این پیروزی انقلابی و دمکراتیک تبریک می‌گوییم. انقلاب آزادی روژاوا در ۱۹ ژوئیه را به رهبر عبدالله اوجالان، نیروهای آزادیخواه، خلق‌های خاورمیانه، زنان و فرودستان تبریک می‌گوییم. در وجود رهبران بزرگ انقلاب روژاوا شیلان کوبانی و خبات کوبانی یاد همه شهدای قهرمان را گرامی می‌داریم. به هر کسی که در عفرین، گری سپی و سریکانی علیه اشغالگری مبارزه می‌کند، سلام و درود می‌فرستیم و برای آنها آرزوی موفقیت داریم.

انقلاب شمال و شرق سوریه، انقلاب آزادی زنان است

ما می‌دانیم و معتقد هستیم اگر چه انقلاب انقلاب آزادی روژاوا در جغرافیایی شکل گرفته باشد، اما این انقلاب بخشی از انقلاب سوریه دمکراتیک، انقلاب کوردستان و خاورمیانه است و به همین دلیل پیش از همه توجه زنان، جوانان و خلق‌های فرودست را به خود جلب کرده و علیه سیستم مدرنيته‌ی کاپیتالیسم اساس خود را بر سیستم آلترناتیو دمکراتیک قرار داده است. به ویژه علیه تبهکاران فاشیست داعش، هر چهار بخش جهان را به عرصه مبارزات تبدیل کرده است. جوانان را از بسیاری از خلق‌ها علیه داعش در یگان‌های جنگ سازماندهی کرد و کاراکتر انترناسیونالیست خود را به همه نشان داد.

همچنین ما می‌دانیم و می‌بینیم که انقلاب آزادی روژاوا دارای کاراکتری ملی و دمکراتیک است که جوهر آن، انقلاب آزادی زنان است. کار و مبارزات انقلابی در ابتدا در همه‌ی عرصه‌ها با پیشاهنگی زنان انجام می‌شد. مشخص است که ۹ سال انقلاب، اینگونه گذشت و به همه نشان داد که می‌تواند زندگی اجتماعی متکی به آزادی زنان را پیش ببرد. نشان داد که کاراکتر و ویژگی اساسی قرن جدید این است و می‌تواند این گونه باشد.

انقلابی حقیقی

بدون شک انقلاب آزادی روژآوا، انقلابی حقیقی است که متکی بر فکر و اندیشه‌ی مدرنیته دمکراتیک رهبر عبدالله اوجالان می‌باشد. واضح است بر این اساس ملت دمکراتیک متکی به کمون دمکراتیک و شخصیت آزاد است. همچنین خودمدیریتی دمکراتیک متفاوت و تنوع را برای خود اساس قرار داده و این امر را اجرا کردند. مانند انقلاب راه زندگی و تفکر، ایجاد جامعه‌ی آزاد و انسان آزاد و جامعه دمکراتیک را برای خود اساس قرار داده است. همه‌ی اینها را بر اساس کار قانع کردن و آموزش دادن، در سطح خود آمادگی همه جانبه انجام می‌دهد. با این کارکتر هرگونه ارتباط و هم پیمانی انجام شده است. تجربه‌ی انقلابی است که از هر لحاظ دارای درس‌های غنی می‌باشد.

انقلاب آزادی روژاوا که دارای اینهمه غنا می‌باشد، در حال حاضر وارد دهمین سال خود می‌شود. در چنین شرایطی که سیستم دولت و حکومت بر سیاست و تفکر غالب مرد متکی است و در جهان اشغالگری و ظلم و ستم خود را بنا نهاده‌اند، وجود انقلاب آزادی روژآوا برای مدت ۹ سال و پیشرفت آن به تنهایی برای خود پیروزیی بزرگ است. ما معتقدیم که در سال دهم اشتباهات و کمبودها از بین رفته و حل می‌شوند و پیروزی‌های انقلابی و بزرگی به دست خواهند آمد.

جامعه به حفظ جنبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و روشنفکری تکیه می‌کند

همانطور که می‌دانیم نهمین سالگرد و ورود به دهمین سال مرحله‌ای بسیار مهم است. چون این فرصت وجود دارد که رخدادهایی که اتفاق افتاده‌اند و نتایجی که به دست آمده‌اند از هر لحاظ تشریح شده و مورد بررسی قرار گیرند و از آنها درس گرفته شود، تا خود را نو کرده و برای آینده‌ای قدرتمند برنامه‌ریزی کنند.

ما معتقد هستیم که در سال دهم انقلاب آزادی روژآوا اینگونه خود را تشریح کرده و دوباره خود را سازماندهی می‌کند و با خودانتقادی بر اساس خط مدرنیته دمکراتیک درس‌های بسیاری از ۱۰ سال گذشته می‌گیرد و برای دائمی‌کردن انقلاب سال دهم را به مرحله‌ای بسیار مهم و همه جانبه تغییر خواهد داد.

در این انقلاب حقیقتی وجود دارد که این انقلاب راهی برای زندگی و تفکر است و این حقیقت هرگز متوقف نمی‌شود و باید دائمی شود. باید با عشق به دنبال زندگی آزاد برود، این اساس است. به عنوان یک نیروی فکری و عملی، باید در هر زمانی در تلاش و جستجو به دنبال حقیقت باشیم. زیبایی و زندگی آزاد، رسیدن به زندگی حقیقی است. واضح است انقلاب آزادی روژآوا که انقلابی حقیقی است در سال دهم بر این اساس خود را نهادینه‌تر کرده و پیشرفت‌های بزرگی را رقم خواهد زد.

دیده می‌شود که  تفکر و خوددفاعی حقیقی، دفاع از انقلاب و جامعه را تقویت می‌کند. جامعه به خوددفاعی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روشنفکری تکیه کرده و باید پیش برود. پیشاهنگی زنان و جوانان در انقلاب کمی‌ها و کاستی‌ها را از بین برده و این پیشاهنگی باید بسیار بیشتر تقویت شود. با یک خط سیاسی درست و دیپلماسی موثر باید تهدیدها علیه انقلاب متوقف شوند. ما معتقد هستیم که این امر محقق خواهد شد و باید نیروهای آزادیخواه شمال و شرق سوریه این کار را انجام دهند و آنها این قدرت و توان را دارند.

بر این اساس ما یک بار دیگر به آغاز سال دهم انقلاب آزادی روژآوا سلام و درود می‌فرستیم و سال دهم را به خلق‌های‌های شمال و شرق سوریه تبریک گفته و برای آنها آرزوی موفقیت داریم.