پیام های نوروزی قندیل: آزادی رهبر آپو و وحدت ملی

هزاران نفر از چهار بخش کوردستان به نوروز قندیل پیوستند. پیامی که برجسته بود عزم راسخ برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بود.

با شرکت هزاران نفر، نوروز 2023 در قندیل علیرغم بارندگی با شور و شوق فراوان با شعار "با تشدید مبارزه، پیمان صدساله لوزان را نابود می کنند و از کوردستان محافظت می کنند" برگزار شد.

نوروز سال نو کوردی و آغاز سالی جدید برای کوردها است. شرکت کنندگان با پیام های کوتاه در نوروز قندیل درباره روح نوروز و نیز امیدهای سال جدید صحبت کردند. پیام همه شرکت کنندگان آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد و اتحاد ملی خلق کورد بود.

لیلا شریف: خوشحالم که در نوروز قندیل حاضرم. خیلی فضای خوبی داره؛ اینجا احساس آزادی می کنم. من نوروز را به چهار بخش کوردستان تبریک می گویم. در قندیل آزادی هست. مردم نمی توانند در شهرهای دیگر احساسات خود را آزادانه بیان کنند.

سکالا علی عولا: چه باران باشد چه برف، کوردها همیشه با گرمی و شادی به استقبال نوروز می روند. امیدوارم سال آینده رهبر آپو آزاد شود. این جشن برای ما دو روز جشن خواهد شد.

پیمان عبدالله: امیدوارم این نوروز نوروز آزادی باشد. ما خواهان آزادی رهبر آپو هستیم. بگذار آتش نوروز، آتش قیام شود. ما خواهان آزادی خلق خود هستیم.

سامان ابراهیم عثمان: نوروز قندیل به مرکزی برای تجمع هر چهار بخش کوردستان تبدیل شده است. به امید آزادی رهبر آپو از زندان. کنگره ملی باید تشکیل شود. کوردها باید در هر چهار بخش متحد شوند. امروز بیش از هر زمان دیگری به کنگره ملی نیازمندیم. بدون کنگره ملی نمی‌توانیم مردم خود را در چهار بخش جمع کنیم.

نوران سزگین: نوروز امسال، نوروز شکست دادن فاشیسم آ.ک.پ- م.ه.پ است؛ نوروز آزادی رهبر آپو است. برای این اهداف باید بیش از هر زمان دیگری از نوروز استقبال کنیم. اگر اتحاد مردم تقویت شود قطعا فاشیسم شکست خواهد خورد.