پیکر گریلای شهید نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) فداکار هلین به‌خاک سپرده شد

فداکار هلین در گابار به دلیل بمباران به شهادت رسید، پس از ۱۰ ماه پیکرش به خانواده‌ی وی تحویل داده شد، در روستای بارمان به‌خاک سپرده شد.

گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) فداکار هلین (مظلوم اکمان‌) که در ۲ ژانویه‌ی ۲۰۲۲ در منطقه‌ی گابار شرنخ همراه ۳ رفیق دیگرش بر اثر بمباران به شهادت رسیدند، پیکر وی پس از ۱۰ ماه به خانواده‌اش تحویل داده شد. با وجود این‌که خانواده‌اش برای آزمایش DNA خون داده بودند، اما بدون اطلاع خانواده‌اش پیکر شهید را در آرام‌گاه بی‌کسان به‌خاک سپرده بودند. پس از مشخص شدن نتایج DNA، خانواده‌اش از منطقه‌ی ستیور مردین به شرنخ آمدند. پس از انجام امور قانونی، پیکر را از آرام‌گاه خارج کرده و به سوی روستای بارمان ستیور بردند.

خانواده‌ی شهید با مخارج خود ماشین حمل پیکر اجاره کرده و پیکر را به مردین منتقل کردند. پیکر در روستای بارمان، با استقبال جمعیت کثیری مواجه شد. پس از انجام امور دینی، پیکر شهید با حضور صدها نفر به‌خاک سپرده شد.