راه‌اندازی آرشیو مرکزی جنایات داعش در عراق!

"یونیتاد" از نهادهای سازمان ملل متحد، برای تحقیق درباره جنایات داعش در عراق، تلاش دارد که تبهکاران داعش را به‌دست عدالت بسپارد.

یکی از مقامات سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۷ خرداد (۷ ژوئن) به خبرگزاری فرانسه گفت که سازمان ملل متحد به‌زودی آرشیو مرکزی جنایت‌های داعش در عراق را که حاوی میلیون‌ها سند دیجیتال است راه‌اندازی خواهد کرد.

"یونیتاد" از نهادهای سازمان ملل متحد، برای تحقیق درباره جنایت‌های داعش در عراق تاسیس شده و کار میدانی خود را از پنج سال پیش آغاز کرد. این سازمان تلاش دارد که تبهکاران داعش را به‌دست عدالت بسپارد.

کریستین ریچر، بازپرس ارشد سازمان ملل متحد، درباره این پروژه به خبرگزاری فرانسه گفت: برای ما کاملا واضح است که فقط در صورتی که دوشادوش مقامات عراقی، به‌ویژه همتایان خود در قوه قضاییه عراق کار کنیم، "یونیتاد" می‌تواند موفق شود.

دادستان سابق آلمان به دنبال افشا و مستند کردن جنایات داعش از قتل و شکنجه و تجاوز جمعی گرفته تا برده‌داری و نسل‌کشی است. او می‌گوید موفقیت به این معناست که عاملان "جنایت‌های فجیع بین‌المللی" در "محاکمه‌های مبتنی بر شواهد و در برابر دادگاه‌های صلاحیتدار" پاسخگو شوند.

او همچنین افزود: از جمله مولفه‌های مورد نیاز برای موفقیت، شواهد قابل اعتماد و پذیرفتنی است. او گفت که می‌توانم به شما اطمینان دهم که هیچ کمبودی از نظر شواهد در مورد جنایت‌های داعش در عراق وجود ندارد؛ داعش بروکراسیای در مقیاس بزرگ بود که نظام اداری دولتی را مستند و حفظ می‌کرد.

به‌همین علت، "یونیتاد" پروژه بزرگی را برای دیجیتال کردن اسناد داعش راه‌اندازی کرد تا پذیرش این شواهد در هر دادگاه صالح، چه در عراق و چه در دیگر کشورها، تضمین شود.

ریچر افزود که تا کنون هشت میلیون صفحه از اسنادی که مقامات عراقی در اختیار دارند دیجیتال شده است. این اسناد نقش مفیدی در نظام قضایی عراق دارد.

ریچر گفت: گام بعدی ایجاد آرشیوی مرکزی است که مخزن یکپارچه همه شواهد دیجیتال خواهد بود. او گفت که در توافق با مقامات عراقی، این آرشیو در روزهای آینده راه‌اندازی خواهد شد و مرکز آن در شورای عالی قضایی عراق خواهد بود.

شایان بحث است این اقدامات درحالی است که با وجود در دسترس بودن صدها سند و مدرک از همکاری‌های متنوع دولت ترکیه با تبهکاران داعش، سازمان ملل و کشورهای مدافع دموکراسی و حقوق بشر تاکنون هیچ اقدام و موضعی علیه دولت جنایتکار ترکیه نداشتەاند.