رشاد گلالی: سی مامور میت در موصل چکار می کنند؟

مدت زیادی است کە ترکیە با همکاری جبهە ترکمن و نیز همکاری پارت دمکرات کوردستان در باشور کوردستان اقدام بە کار اطلاعاتی و سازماندهی نمودە است.

رشاد گلالی مسئول اتحادیە میهنی کوردستان در مخمور و تحلیلگر سیاسی اعلام نمود کە نزدیک بە یک ماە است کە هیات اطلاعاتی میت ترکیە وارد موصل شدە است و در منطقە شنگال و نواحی اطراف آن، مشغول عملیات اطلاعاتی است. در همین چارچوب، اخیرا هاکان فیدان مسئول میت ترکیە، روز سە شنبە ٤ دسامبر، از دفتر جبهە ترکمن عراق ITC دیدار بە عمل آوردە است.

با توجە بە این دیدار، رشاد گلالی مسئول اتحادیە میهنی کوردستان در مخمور و تحلیلگر سیاسی طی گفتگویی با تلویزیون آرین ضمن اشارە بە تحرکات اخیر سازمان میت در موصل اعلام نمود: طبق اطلاعات جدیدی کە بە دست من رسیدە است و تاکنون نیز منتشر نشدە است هیاتی مرکب از ٣٠ عضو سازمان میت وارد موصل شدە است. هدف این هیات اطلاعاتی در منطقە نیز کاملا مشخص است. نزدیک بە یک ماە است کە این هیات با فعالیت در منطقە درصدد تاثیرگذاری بر عناصر و مولفەهای منطقە برآمدەاست و تلاش دارد تا هیمنە خود را بر منطقە تحمیل نماید.

رشاد گلالی در این بارە خاطر نشان ساخت: از نظر من حضور این هیات تهدیدی جدی علیە خواهران و برادران ایزدی خواهد بود. مدت زمان زیادی است کە دست بە چنین اقداماتی می زنند، اما مدتی کمتر از یک ماە است کە این هیات وارد موصل شدە است. امیدوارم تمام گروهها با اشغالگریهای ترکیە، ایران و سوریە مقابلە کنند. امیدوارم کە همبستگی و توافق بین گروههای سیاسی در هر چهار بخش کوردستان ایجاد شود.

دیدار هاکان فیدان از بغداد

لازم بە اشارە است کە هاکان فیدان، ریاست سازمان میت ترکیە در ١١ سپتامبر از بغداد دیدار کردە و با مسئولان عراقی و بە ویژە برهم صالح، مصطفی کاظمی و حمیس خنجر، ریاست جبهه سنیهای عراق دیدار کردە بود. علاوە بر این دیدارها، فیدان دیدارهای مخفیانە دیگری را هم با افراد و شخصیتهای دیگر انجام دادە بود.

تحرکات میت در کرکوک

بر اساس شواهد و مدارک سازمان اطلاعات عراق در کرکوک کە در شبکەهای اجتماعی وابستە بە حشدالشعبی نیز منتشر شدە است، در نامەای کە در مورخ ٢٨ ژون ٢٠٢٢ بە امضای مسئول سازمان اطلاعات عراق در کرکوک رسیدە است، ١٠ خودروی سازمان میت، ٥ تویوتام ٤ تاهو و یک رام، از هولیر عازم کرکوک شدەاند. بر اساس مدارک و ادلە دقیق، این خودروها متعلق بە سازمان میت ترکیە بودە و در نزدیکی فرودگاە کرکوک مشاهدە شدەاند. بر اساس این اسناد، سازمان اطلاعات عراق توانستە است کە محل میت را در کرکوک مشخص کند، اما تاکنون در این بارە اقدامی انجام ندادە است.

لینکهای مربوط بە این خبر:

Aryen TV - بەرنامەی تەوەری ڕۆژ - پیلانێکى نوێی هەرێمی و ناوچەیی دژ بە گەلی کورد | Facebook

ANF | MÎT xwe li Kerkûkê bi rêxistin dike! (anfkurdi.com)

ANF | Parlamenter Dawidî qala çeteyên MÎT'ê yên li Kerkûkê kir (anfkurdi.com)

ANF | 'Dewleta Tirk li Kerkûkê komên çekdar ava kirine' (anfkurdi.com)