شیار شَفگَر: ما راه شهید رِناس روژ و همه‌ی شهدا را ادامه خواهیم داد

شیار شفگر عضو فرماندهی کل ی.ر.ک با اشاره به مبارزات و شخصیت فرمانده رناس روژ خاطر نشان نمود که آنها راه وی را ادامه خواهند داد. شفگر جوانان کورد را فراخواند ادامه‌دهنده راه شهیدان قهرمان کوردستان باشند.

شیار شفگر، عضو فرماندهی یگانهای مدافع روژهلات کوردستان (ی.ر.ک) در رابطه با فرمانده‌ی ی.پ.گ، رناس روژ که در ۱۹ آگوست ۲۰۲۱ در نتیجه‌ی بمباران خودرو شهید شد، صحبت نمود. شفگر همچنین در میان سخنان خود به نقش شهید شیرکو، سیروان، هیژا و ریفان اشاره نمود.

فرمانده شفگر در رابطه با شخصیت و مبارزات عضو شورای رهبری ی.پ.گ رناس روژ گفت:"رفیق رناس از خانواده‌ای میهن دوست است که به طور ویژه با مبارزات خود شناخته می‌شوند. وی اهل سقز می‌باشد. از خانواده‌ی آنها دو برادر در مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی خلق کورد به شهادت رسیده‌اند. خلق ما در روژهلات کوردستان به ویژه مردم سقز از آن‌ها صیانت کردند. بله، باید خلق ما در همه‌ی مناطق کوردستان از رفیق رناس صیانت کنند. به ویژه خلق ما در هورامان و جوانرو باید از این شهید صیانت کنند، چون رفیق رناس در هورامان فرمانده بود و می‌خواست فکر و اندیشه‌ی رهبر آپو را به خلقمان برساند. وی می‌خواست بر علیه حملات علیه جامعه‌ی هورامان و جوانرو خود را به خلقمان برساند و آنها را سازماندهی کند. وی در مناطق کوسالان تا شاهو و جوانرو به کار و مبارزه پرداخت. ایشان برای خلق ما در روژهلات کوردستان و برای جنبش ما مبارزی بسیار بزرگ بود. ما تا پایان راه مبارزات رفیق رناس را، میهن دوستی وی را، فروتنی و صداقت ایشان را سرلوحه مبارزات خود قرار می‌دهیم.

همه مادران روژهلات باید از موضع‌گیری مادر شهید رناس صیانت کنند، موضع‌گیری او برای ما دستور است

عضو فرماندهی ی.ر.ک شیار شفگر به موضع‌گیری مادر شهید رناس اشاره کرد و گفت:"ما به فکر و اندیشه‌ی خانواده رفیق رناس افتخار می‌کنیم. ما از فکر و اندیشه‌ی مادر رفیق رناس اراده و نیرو می‌گیریم. وی برای ما مایه‌ی سربلندی و افتخار است. همه‌ی مادران شهدای روژهلات کوردستان باید موضع‌گیری مادر رفیق رناس را برای خود اساس قرار دهند و با این فکر و تفکر خود را سازماندهی کنند. مادر همه‌ی شهدا در روژهلات کوردستان باید خود را سازماندهی کنند و از شهدا صیانت نمایند، چون صیانت از شهدای ما بر گردن مادران ماست. موضع‌گیری مادر شهید رناس برای ما مانند یک فرمان است. به عنوان یکی از رفقای شهید رناس ما مبارزات وی را ادامه خواهیم داد و برای آزادی خلقمان و میهن خود هرگز اجازه نخواهیم داد، اسلحه وی بر زمین بماند."

شهدا شیرکو، سیروان، هیژا و ریفان بر اساس اندیشه‌ی رهبری در روژهلات کوردستان مبارزه کردند

شفگر همچنین اعلام کرد که رفقا شیرکو، سیروان، ریفان و هیژا نیز به مبارزه پرداخته و گفت؛این رفقای ما تلاش کردند، تا با فکری آزاد و گریلایی در روژهلات کوردستان مبارزه کنند. همزمان رفیق ما ریفان برای آنکه ظلم در روژهلات کوردستان و ایران علیه زنان را دید، برای آنکه خود را به زنان روژهلات کوردستان برساند و فکر رهبری را به آنها معرفی کند، مبارزه کرده و به شهادت رسید.

گریلا برای دفاع از خلق ماست، به همین دلیل باید از آن‌ها صیانت کرد

فرمانده شیار شفگر اعلام کرد، باید خلق ما از شهدا صیانت کنند. وی افزود:"خلق ما در همه شهرهای روژهلات کوردستان باید از این شهدا صیانت کنند، چون این شهدا نه با توان نظامی، فکری و یا اطلاعاتی دشمنان و اشغالگران به شهادت رسیدند، بلکه آنها به دست تبهکاران و مزدوران شهید شدند. خلق ما باید این را بدانند دشمنان ما آنقدر قدرتمند نیستند که بتوانند به ما حمله کرده و ما را شهید کنند. بلکه به دست برخی از مزدوران که از اصل و کورد بودن خود دور شده‌اند، رفقای ما را شهید می‌کنند. باید فکر کنند که جوانان ما، جوانان کورد، برای موجودیت آنها و برای ما می‌جنگند و جان خود را فدا می‌کنند. به همین دلیل خلق ما بویژه خلق ما در منطقه «سوره‌تو» باید این را بدانند چون هر سه رفیق ما در آنجا شهید شدند. خلق ما در سوره‌تو میهن‌دوست بودند، آن‌ها اکنون نیز میهن‌دوست هستند، اما کسانی که پیشاهنگی دشمن را به عهده گرفته و آنها را به محل رفقای ما بردند، باید بدانند رفقای ما برای دفاع از خلقمان و برای آنکه خلقمان را سازماندهی کنند، در آنجا هستند. اینجا میهن و خاک ماست و ما در خاک و میهن خود هستیم. باید از گریلاها دفاع کرد و باید از نیروهای گریلا صیانت کرد، چون آنکه از آنها دفاع کرده و از آن‌ها صیانت می‌کنند، در حقیقت گریلا است. اگر دشمن این جرأت و جسارت را ندارد که به شما حمله کند، به دلیل آن است که نیروهای گریلا در آنجا حضور دارند و از شما محافظت می‌کنند. نباید شما پیشاهنگی دشمن را به عهده گرفته و آنها را به محل استقرار نیروهای گریلا ببرید. خلق ما در سوره‌تو نباید اجازه دهند، افراد بد و مزدور و جاش‌ در میان آنها و در روستای آنها زندگی کنند، نباید به آنها اجازه ماندن در روستا را بدهند."

رژیم ایران می‌خواهد خلق و گریلا را در مقابل هم قرار دهد، برای همین جوانان را آلوده به مواد مخدر می‌کند

شفگر به سیاست دولت ایران علیه خلق ما در منطقه هورامان اشاره کرد و افزود:"دولت اشغالگر ایران در رابطه با خلق ما در منطقه‌ی هورامان سیاستی بسیار پلید در پیش گرفته است. می‌خواهد پژاک را در این منطقه بدنام کرده و از مردم جدا نشان دهد. به همین دلیل باید جوانان ما در هورامان و در همه‌ی روستاهای اطراف آن از روستاهای دورو، رزاو، دگاگا، هورامان‌ تخت، سلین، روار، دل، کانی حسن بگ، دزاوند بالا و پایین، دلمرز، اسپریز، ژیوار و پالنگان و همه روستاهای این منطقه خود را به خوبی سازماندهی کرده و از نیروهای گریلا دفاع کنند. دشمن علیه خلق ما در این منطقه سیاست پلیدی را اجرا می‌کند و اشغالگران می‌خواهند همه‌ی کوردستان و به ویژه در منطقه هورامان خلق و گریلا را در مقابل هم قرار دهند و این کار را با آلوده نمودن جوانان به مواد مخدر و با روش‌های مختلف انجام می‌دهند. ما شهدای بسیاری از هورامان داریم. شهید سرحد و چندین تن از شهدای ما اهل سیلن هستند. ما از همه مناطق هورامان شهدایی داریم. جوانان نباید این شهدا را فراموش کرده و باید از آن‌ها صیانت کنند. رفیق شیرکو، سیروان و هیژا و ریفان را فراموش نکنند. رفیق رناس را نباید فراموش کنند. رفیق رناس از کوسالان تا کوره میانه، مریوان، شاهو، جوانرو به کار و مبارزه پرداخت. باید جوانان ما این روزها را به یاد داشته و تسلیم و سیاست دنباله‌رو سیاست‌های دشمن نباشند.

به نیروهای گریلا بپیوندید، مبارزه کنید و از گریلا محافظت کنید

عضو فرماندهی یگانهای مدافع روژهلات کوردستان اعلام کرد، برای آن که سیاست های دشمن علیه خلق ما شکست بخورد، باید جوانان به صفوف گریلا بپیوندند. وی گفت:"برای آنکه از این شهدا صیانت کنند، باید سیاست‌های دشمنان را با شکست مواجه کرده و به نیروهای گریلا بپیوندد و در میهن خود علیه دشمن مبارزه کنند. به ویژه جوانان ما در هورامان و در همه‌ی شهرها و روستاهای روژهلات کوردستان باید به صفوف گریلا بپیوندند. چون مبارزات گریلا، مبارزاتی شرافتمندانه است. ما می‌گوییم زمان، زمان آزادی است، باید برای آزادی رهبر خود و برای آزادی خود مبارزه کنیم. چون پیروزی کوردستان نزدیک است. راه پیروزی برای خلق کورد نزدیک است، آزادی کوردستان بسیار نزدیک شده است، آزادی رهبر ما بسیار نزدیک است. به همین دلیل باید جوانان روژهلات کوردستان و ایران بسیج شده و به صفوف گریلا بپیوندند. جوانان مریوان در منطقه‌ی کوماسی و سرشیو، دیواندره همه خود را باید سازماندهی کرده و به نیروهای گریلا بپیوندند و از نیروهای گریلا صیانت کرده و از آنها محافظت کنند."

به راه درست بیایید

شیار شفگر درباره‌ی کسانی که برای دشمن جاسوسی می‌کنند و همچنین کسانی که در انتخابات شرکت کرده‌اند گفت:"کسانی که به جاسوسی برای دشمن پرداختند، باید به راه درست و راست برگردند، دشمن هر چیزی که به آنها بدهد، ما آن را فراموش نمی‌کنیم. به دنبال رفقای ما و به دنبال نیروهای گریلا نیفتید و به راه راست بازگردید. در کنار نیروهای گریلا قرار بگیرید و نه در کنار دشمن. ممکن است آنها فقیر و تنگدست باشند و دشمن به آنها پول بدهد، اما انسانیت لازم است. معنویات لازم است، جامعه‌ی کورد تاریخی دارد، بیاید در کنار نیروهای گریلا قرار گیرید، چون تنها نیرویی که از شما دفاع می کند، گریلاست.

ما اذعان داریم که همه خلق ما در روژهلات کوردستان و ایران باید با هم متحد شده و خود را سازماندهی کنند و به نیروهای گریلا بپیوندند. جوانان ما نیز به دلیل آنکه در مقطع «آزادی کوردستان و آزادی رهبر آپو» قرار داریم باید پیشاهنگی خلقمان را در مبارزات بر عهده بگیرند."