شردا مظلوم گابار: سکینه جانسز مانیفست جنگ و زندگی بود

شردا مظلوم گابار یک فرمانده قرارگاه مرکزی نیروهای یژاستار طی گفتگویی در رابطه با سالگرد ترور پاریس درباره ویژگی‌های برجسته سکینه جانسز صحبت کرده و می‌گوید او مانیفست جنگ و زندگی بود.

در آستانه سالگرد ترور پاریس، شردا مظلوم گابار از فرماندهان قرارگاه مرکزی یژا ستار با ادای احترام به شهیدان این واقعه یادآوری کرد که مبارزه آنها با سکینه جانسز ملقب به رفیق سارا آغاز شده و بطن و درون‌مایه آن را رفیق سارا تشکیل می‌دهد.

شردا مظلوم گابار گفت: نخستین زنانی که به جنبش ملحق شدند در شرایط سختی زندگی می‌کردند، آنها بجای یک زندگی بی ارزش، ادامه راه شهیدان قهرمان را ترجیح دادند. رفیق سارا در برابر دشمن یک مقاومت افسانه ای انجام داد و در مقابل حکمرانی مردان و واپسگرایی زنان سرخم نکرد. وقتی که بذر آزادی در چهار پارەی وطن کاشته می‌شد رفیق سارا از درسیم به جنبش ملحق شد و با عزم راسخ در برابر خانواده و اطرافیانش ایستاد. در مدتی کوتاه او با مواضع و نظم خود موفق شد زنان زیادی را آموزش دهد و سازمان‌دهی کند. او در نخستین صف مقاومت در برابر روش‌های غیر انسانی در زندان‌های ترکیه در سال‌های دهه هشتاد میلادی بود. سکینه جانسز در برابر اوج وحشیگری دشمن با سربلندی و حفظ کرامتش مقاومت کرد و تأثیر شگرفی بر گسترش مقاومت در جامعه گذاشت.

فرمانده قرارگاه مرکزی یژاستار نقل قولی از رهبر اوجالان آورد که گفته بود: "حمله‌ای که علیه سکینه صورت گرفت در واقع علیه من صورت گرفت، او حقیقت زندگی و مبارزه ما را عیان می‌ساخت."

شردا مظلوم گابار در رابطه با نزدیکی سکینه جانسز و رهبر آپو گفت: "رابطه میان رهبری و رفیق سکینه در قلب و ذهن من جا گرفت و به یک وابستگی خجسته بدل شد. رابطه ای بسیار طبیعی، یک همرسانی پرمفهوم که با رنج زیادی به دست آمده بود. رهبر آپو زیباترین تعریف را از سکینه جانسز ارائه داد و مبارزه او را مبارزه آزادی زنان دانست."

او درباره واقعه ترور سکینه جانسز اعلام کرد دقیق‌ترین تعریف از این واقعه که نهم ژانویه ٢٠١٣ در پاریس رخ داد و به شهادت رفیق سارا، روژبین و روناهی انجامید، قتل‌عام مدرنیتەی سرمایه داری‌ست. واقعه ای که رهبر آپو آن را دومین قتل‌عام درسیم توصیف کرد.

شردا مظلوم گابار اضافه کرد: حمله ناجوانمردانه به سکینه جانسز در واقع حمله علیه رهبر آپو بود. آن زن آزاد که رهبر آپو پرورش داده بود هدف حمله قرار گرفت. سکینه جانسز می‌گفت زندگی او سراسر جنگ بود. او از مرزها عبور کرد و زمین خوردن مانعی در برابر حرکت او نبود. او یک قلب آزاد بود؛ یک مانیفست جنگ و زندگی.