ستران عبدالله سیاستمدار کورد: چرا کنگره ملی به خاطر یک طیف منتفی شود

یک عضو شورای رهبری اتحاد میهنی کوردستان می‌گوید،"هیچ نیرویی نمی‌تواند مانع تشکیل کنگره‌ی ملی کوردستان شود. اما باید زمینه‌ای صلح‌جویانه و آشتی‌طلبانه برای کنگره‌ی ملی فراهم شود تا همه‌ی طیف ها به نتایج کنگره‌ی ملی پایبند باشند."

ستران عبدالله، سیاستمدار و عضو شورای رهبری ی.ن.ک در مورد مسئله‌ی کنگره ملی کوردستان به خبرگزاری روژنیوز گفت: "قبل از هر چیز باید طیفهای سیاسی کوردستان اختلاف‌های داخلی خود را کنار گذارند و با گفت‌وگو و آشتی مسائل خود را حل کنند تا به سطح برخورد و ایجاد جنگ داخلی میان کوردها تبدیل نشود. در چنین شرایطی زمینه برای تشکیل کنگره ملی فراهم خواهد شد.

در مورد اینکه آیا می‌شود کنگره‌ی ملی را به خاطر یک طیف سیاسی منتفی کرد؟ ستران عبدالله می‌گوید:"نیروهای سیاسی می‌توانند در جلسات شرکت کرده و کنگره‌ی ملی را تشکیل دهند و نیروی سیاسی مخالف نیز در آن حضور نداشته باشد، اما هر نیروی سیاسی که در آن حضور پیدا نکند و یا اینکه خود نخواهد حضور داشته باشد، سبب می‌شود تا نتایج کنگره محدود شوند."

وی همچنین می‌گوید:"باید تلاش کنیم شرایطی فراهم نماییم تا همه‌ی نیروهای کوردستان در کنگره ملی کوردستان شرکت کنند و نتایج نیز به گونه‌ای باشد که همه نیروهای سیاسی به آن پایبند باشند."

این عضو شورای رهبری ی.ن.ک می‌پرسد، چرا کنگره ملی به دلیل یک طیف منتفی شود؟ وی همچنین می‌گوید:"هیچ کس نمی‌تواند مانع از ایجاد کنگره ملی شود. اگر بدون حضور یک گروه یا یک طیف سیاسی کنگره ملی تشکیل شود، در نتیجه باید طیف‌های شرکت کننده نوعی از کانال دیپلماتیک را پیدا کنند تا با طیف‌هایی که در آن شرکت نکرده‌اند، گفتگو نمایند."

این در حالی است که بسی خوزات رئیس مشترک کنفدرالیسم جوامع کوردستان ک.ج.ک روز نهم ژوئیه ۲۰۲۱ در دیداری با خبرگزاری فرات اعلام کرد، خلق کورد اتحاد ملی خود را ایجاد کرده و تاکید نمود، این درخواست و موضع‌گیری عمومی خلق است. اگر یک طیف نیز در آن شرکت نمی‌کند، باید کنگره‌ی ملی در هر صورت تشکیل شود.