سوران عمر: پارلمان عراق باج موضع‌گیری‌هایش در مقابل ترکیه را می‌دهد

 یک عضو پارلمان عراق اعلام می‌کند، برای اولین ‌بار پارلمان عراق علیه حملات ترکیه موضع‌گیری کرده و معتقد است بستن پارلمان و تعطیلی آن در حال حاضر، باج این موضع‌گیری است.

روز بیستم ماه گذشته دولت اشغالگر ترکیه روستای پرخ در منطقه زاخو را توپباران کرد و به دلیل آن ۹ گردشگر جان خود را از دست داده و ۲۳ نفر دیگر نیز مجروح شدند که همه آن‌ها عرب و اهل مرکز و جنوب عراق بودند.

این رخداد برای اولین‌بار سبب واکنش شدید پارلمان و حکومت عراق شد و پارلمان چندین حکم علیه ترکیه صادر نمود.

در این رابطه سوران عمر عضو پارلمان عراق از فراکسیون جمعیت عدالت به خبرگزاری روژنیوز گفت:"اولین‌بار است عراق در مقابل حملات ترکیه و ورود ترکیه به داخل خاک عراق، حضور نیروی نظامی آن‌ها در اقلیم کوردستان و وجود پادگان‌هایشان و خطرات بزرگ علیه منطقه گفتگو می‌کند."

وی همچنین گفت:"بطور مشخص نشست شورای نمایندگان عراق برای رد یا گفتگو در رابطه با حملات و تهدیدها و این کشتارها بود. نشست به چند روز بعد موکول شد اما ۱ روز قبل‌از آن پارلمان عراق مورد حمله قرار گرفت و پس ‌از ۲ روز به‌طور کامل پارلمان به دست تظاهرکنندگان صدری افتاد."

وی همچنین می‌گوید:"ما نمی‌توانیم این مسئله را نادیده بگیریم که برای اولین‌بار پارلمان عراق علیه کشوری مانند ترکیه موضع‌گیری کرد اما باج آن این بود که پارلمان تعطیل شد. البته من نمی‌گویم که علت آن به‌طور مستقیم همین بود، اما با بستن ١١ مرکز وابسته به ترکیه در خاک عراق از سوی معترضان ارتباط داشت."

وی همچنین اعلام کرد می‌توان گفت، پارلمانی که برای اولین‌بار چنین موضع‌گیری داشته و به چنین شرایطی دچار شده‌است، به دلیل تاثیر آن موضع‌گیری بوده‌است. وی گفت:"چون کشورهای همسایه بر وضعیت کنونی عراق بسیار تاثیر گذار هستند، غیر از ترکیه که در حال بمباران و لشکرکشی و اشغالگری است، من می‌دانم که مانع عراق شدند تا در مقابل ترکیه موضع‌گیری کند."