صیانت از رهبر آپو صیانت از آزادی و انسانیت است/ناتو سال‌هاست از کشتار کوردها بدست ترکیه حمایت می‌کند

جمیل باییک با یاداوری این نکته که رژیم ترک با هدف قطع ارتباط رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان حصر را تشدید کرده است گفت:"صیانت از رهبر آپو صیانت از آزادی، دمکراسی و ازرش‌های انسانی می‌باشد."

جمیل باییک ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در برنامه‌ی ویژه‌ی سترک تی‌وی تحلیلات مهمی را ارائه نمودند.

باییک در رابطه با حصر و ایزولاسیون رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اظهار نمود، دولت ترک در لوای حیله حقوقی تخلف انضباطی حصر را بر رهبر خلق کورد تشدید کرده است.

باییک گفت دولت ترکیه با وجود تمامی ‌فشار‌ها نتوانسته پایبندی خلق کورد به رهبر آپو را تضعیف نماید و خاطرنشان نمود افکار رهبر آپو روزانه گسترش بیشتری می‌یابند.

جمیل باییک ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک خاطرنشان کرد، حکومت آ.ک.پ-م.ه.پ مسئول قتل‌و‌عام‌ دیلوک و دیرک می‌باشند. وی گفت؛"آنچه روی داد قتل‌و‌عام است، حادثه‌ای عادی نبود. لازم است خلقمان آنها را در مراسم سوگواری نپذیرفته و بیرون کنند. آنها هم خلقمان را قتل‌وعام می‌کنند، هم به سوگ می‌نشینند و مردم ما هم آنرا می‌پذیرد! چنین کاری درست نیست. این وضعیتی مغایر با مبانی میهن‌دوستی، انسانیت و ارزش‌های اخلاقی می‌باشد."

جمیل باییک به این نکته اشاره کرد که گریلا در آواشین و متینا به سختی در حال نابرد با متجاوزان می‌باشد، همچنین بر ضرورت حمایت خلق کورد از گریلا تأکید کرد. باییک خاطرنشان کرد، دولت ترک به زعم بکارگیری تکنولوژی پیشرفته جنگی در برابر گریلا به بن‌بست رسیده است و افزود، این جنگ به حکومت آ.ک.پ-م.ه.پ پایان می‌دهد.

متن مصاحبه‌ی جمیل باییک ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک با سترک تی‌وی بشرح ذیل است:

سترک تی‌وی: رهبر آپو تحت حصر و شکنجه‌ای دشوار قرار دارد، با این وجود چون دارای نیرویی بسیار متفاوت فکری، ایدئولوژی می‌باشد، نتوانسته‌اند بر وی پیروز شوند. با این وجود تمامی مباحث روزانه‌ی ترکیه در رابطه با رهبر آپو می‌باشند. شما این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟

جمیل باییک: ابتدا باید گفت که تحصن برای آزادی فیزیکی رهبر آپو در استراسبورگ ادامه دارد. همچنین سندیکای کارگران انگلستان در این راستا کمپینی را آغاز نموده‌اند و فعالیت می‌نمایند. در ترکیه صد‌ها روشنفکر، سیاستمدار، هنرمند و نویسنده بیانیه‌ای را منتشر کردند. در سطح جهان هم ۷۰ شخصیت سرشناس و برجسته بیانیه‌ای مشترک صادر کردند، آنها سیاستمدار، روشنفکر، نویسنده و هنرمند می‌باشند که برای آزادی فیزیکی رهبر آپو مبارزه می‌نمایند،‌ حرف می‌زنند و بر ضد سیاست دولت فاشیست ترکیه مقابله می‌نمایند و بر ضد جنگ می‌ایستند. بدین وسیله سلام و درود خود را برای آنها می‌فرستم. به واقع هم کاری که آنها انجام می‌دهند ارزشمند است. زیرا صیانت از آزادی رهبر آپو، صیانت از آزادی و دمکراسی می‌باشد، صیانت از خلق و ارزش‌های انسانی می‌باشد.

اگر اکنون رهبر آپو در حصر قرار دارد و با گذشت زمان آن را تشدید می‌کنند اهدافی را مد نظر دارند. نه تنها یک دلیل بلکه می‌توان گفت دلایلی دارند. اول از همه از رهبر آپو می‌ترسند، نمی‌خواهند صدای رهبر آپو به خلق کورد، مردم ترکیه و انسانیت برسد. زیرا اگر صدای رهبری به خلق برسد بر آنها تاثیر می‌گذارد، در درون آنها انگیزه‌ی آزادی و دمکراسی را نیرمند‌تر کرده و به مبارزات نیرو می‌بخشد. نمی‌خواهند چنین چیزی رخ دهد. به همین دلیل مدام ایزولاسیون را شدت می‌بخشند. از علل دیگر تشدید حصر به اتمام رسیدن ٢۴مین سال [زندان] می‌باشد. به عبارت دیگر ٢۵ سال است که رهبر آپو زندانی می‌باشد. قوانین اروپا وجود دارند و طبق قانون لازم است ترکیه مجددا وضعیت رهبر آپو را مورد تجدیدنظر قرار دهد. یعنی آن را مورد بازنگری قرار دهد. حتی لازم است رهبر آپو را از زندان آزاد نماید. زیرا طبق قانون اروپا می‌باشد. اما ترکیه نمی‌خواهد رهبر آپو از زندان بیرون بیاید. می‌خواهد تا پایان عمر با حبس وی در زندان نقشه امحا را به نتیجه برساند. زیرا سیاستی که بر ضد خلق کورد پیروی می‌کند، سیاست امحا و نابودی می‌باشد. اگر بخواهی ملت کورد را نابود کنی بایستی اول رهبر آنرا از میان برداری. این سیاستی است که آنان در پیش گرفته‌اند. در حقیقت بر روی رهبری آن را پیروی می‌کند. یعنی برای آن جنبه‌های حقوقی ایجاد می‌نماید و دروغ پردازی می‌کند. می‌گوید، مرتکب جرایم انضباطی شده است و مدام با این بهانه ملاقات‌ها را ممنوع می‌نماید. می‌خواهد در برابر آزادی وی مانع تراشی نماید. زیرا اروپا بر اساس قوانین خود تا ماه اکتبر به وی مهلت داده است، لازم است ترکیه به آن پاسخ دهد. ترکیه هم نمی‌خواهد رهبر آپو را آزاد کند. به همین دلیل می‌خواهد مانع از آن شود. اگر مجازات سنگینی را وضع می‌نماید و آن را با روپوش حقوقی جلا می‌دهد بدین دلیل است. خلقمان، بخصوص وکلا لازم است این مسئله را به خوبی درک نموده و در این رابطه به صورت جدی فعالیت نمایند. این فریبکاری حقوقی دولت ترک است، بایستی این مسئله برملا شود. راهی باز نموده و فعالیت‌هایی را صورت دهند.

اکنون دولت ترک چه می‌کند بگذار بکند، هیچگاه نخواهد توانست رابطه‌ی رهبر آپو با خلق کورد، پ.ک.ک، گریلا‌های پ.ک.ک، زنان و انسانیت را قطع کند. چنین چیزی امکان ندارد. رهبر آپو اکنون در قلب انسانیت، جامعه و به ویژه در دل زنان جای گرفته است. ممکن نیست بتوان وی را از قلب انسانیت، زنان و خلق‌ها بیرون آورد. رهبر آپو جایگاه رفیعی را بدست آورده و در اوج هم به پیروزی می‌رساند. به همین دلیل هم به چه میزان ترکیه بگوید:«من ارتباط رهبر آپو و پ.ک.ک و گریلا و زنان، خلق کورد و انسانیت را قطع می‌کنم» تنها خود را فریب می‌دهد. زیرا با گذشت زمان افکار رهبر آپو، فلسفه‌ی رهبر آپو، اندیشه رهبر آپو هم در بین کورد‌ها و هم در بین انسانیت گسترش بیشتری می‌یابد.  هر چه زمان می‌گذرد خلقی که برای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم مبارزه می‌نماید از رهبر آپو به صیانت برمی‌خیزد. رهبر آپو گفته بود:"دفاعیات من هر کجا باشند من هم در آنجا هستم" و اکنون دفاعیات رهبر آپو در سطح جهان منتشر شده‌اند. فلسفه و پارادایمی که رهبر آپو برای انسانیت ایجاد نموده، با گذشت زمان وسعت بیشتری می‌یابد. با گذشت زمان هر کسی می‌خواهد آن را بفهمد و از آن صیانت نماید. [ترکیه] چگونه می‌تواند مانع رهبر آپو شود؟ چگونه رهبر آپو را از کورد‌ها، انسانیت و زنان می‌گیرد؟ این غیر ممکن است، خودفریبی بیش نیست. این حقیقتی آشكار است. به همین دلیل لازم است هر کسی بیش از همه کادر‌های این جنبش و میهن‌دوستان، افکار رهبر آپو را نشر دهند. به چه میزان آن را گسترش دهند، از رهبر آپو صیانت نمایند نیرومندتر می‌شوند. صیانت از رهبر آپو، صیانت از خلق کورد و آزادی خلق کورد می‌باشد. ایستادگی در برابر فاشیسم و امحاء آ.ک.پ-م.ه.پ و نابودی آن‌ها می‌باشد. به همین دلیل مدام بزرگتر می‌شود.

سترک تی‌وی: در دِرک و دیلوک در روز‌های اخیر کشتاری صورت گرفت، می‌گفتند گویا حادثه بوده است، اما مثل یک قتل‌وعام بود. ما تصاویر آن را دیدیم که چگونه آن تریلی بزرگ به سوی مردم آمد. در بیانیه‌ی شما هم اشاره شده بود که 'دشمنی دولت ترکیه در برابر خلق ما، زمینه را برای چنین رویداد‌های هموار می‌کند'. حتی چنان ادعاهایی به رسانه‌ رسوخ نمود که گویا تریلی سومی هم وجود داشته، یعنی عملیاتی به مانند عملیات‌های داعش می‌باشد. در صورتی که تریلی دومی کسی را نمی‌کشت تریلی سومی نیز وارد عملیات می‌شد. شما آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جمیل باییک: شما اطلاع دارید که دولت ترک ملت کورد را نمی‌پذیرد و بر ضد خلق کورد سیاست امحا و نابودی را پیروی می‌کند. حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ سیاست امحا و نابودی را در سطحی گسترده در پیش گرفته است، این سیاست را هم به صورتی آشکار به اجرا گذاشته است. به صورت آشکاری می‌گوید، 'من کورد‌ها را ریشه‌کن می‌کنم.' این کار را هم هر روز در روزنامه و تلویزیون پخش می‌کند. علاوه بر اینکه آن را پخش می‌کند، خوشحالی خود را هم نشان می‌دهد. به عبارتی امحاء کورد را مرحله به مرحله صورت می‌دهد و می‌خواهد از آن نتیجه کسب کند. بدین صورت خوشحالی خود را برای هر کسی نشان می‌دهد. دولت ترکیه، حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ نه تنها با پ.ک.ک خصومت دارد، نه تنها با کورد‌های باکور دشمنی می‌کند، بلکه دشمن تمامی کوردهاست. به عبارتی می‌خواهد کورد‌ها را از بین ببرد، تحت عنوان کورد و کوردستان چیزی در میان نباشد. جنگ جهانی سوم هم در حال رخ دادن اشت، آن را همچون فرصتی برای خود می‌بیند. در این جنگ می‌خواهد اهدافی را که سال‌هاست بر روی کورد‌ها پیروی می‌کند به اتمام برساند. به همین دلیل تمامی امکانات ترکیه را چه در داخل و چه در بیرون بکار می‌گیرد. سرنوشت خود را به تمامی به نابودی پ.ک.ک و نابودی خلق کورد گره زده است. برای اینکه بتواند به اقتدار خود ادامه دهد خصومت بی‌حد و مرز علیه کورد‌ها را به پیش می‌برد. دولت ترکیه همچون داعش دست به قتل‌و‌عام کوردها می‌زند. داعش با اتومبیل و موتورسیکلت مردم را زیر می‌گرفت و دست به قتل‌وعام می‌زد، دولت ترک هم به همین شیوه عمل می‌کند. یعنی در دیلوک و دِرِک قتل‌و‌عام‌های بزرگی رخ دادند، این قتل‌و‌عام‌‌ها حوادثی معمولی نیستند. کسی نمی‌تواند ادعا کند که حادثه بوده است. این رخدادها برنامه‌ریزی شده و عمدی هستند. بدین مناسبت از تمامی خانواده‌هایی که عزیزانشان در دِرِک کشته شده‌اند همچنین به تمامی خلق کورد تسلیت می‌گویم. برای زخمی‌ها هم شفای عاجل طلب می‌کنم. حکومت آ.ک.پ-م.ه.پ در دِرِک و دیلوک در پوشش تصادف، دست به قتل‌وعام مردم کورد می‌زند. در زندان می‌گویند مریض بود درگذشت. یا حادثه رخ داد و جانباخت. هر روز در زندان‌ها انسان را می‌کشند و اعدام می‌نمایند. برای اینکه کسی به حقیقت آن پی نبرد تحت عنواین دیگری آنها را بیان می‌کنند.  

ترکیه زمینه‌ی حیات کورد‌‌ها را از بین می‌برد

همچنین زنان بسیاری در مناطق گوناگون به قتل می‌رسند، در آخرین مورد در «قلابان» و «شینوفا» و همچنین در «آمَد» به شیوه‌ای وحشیانه آنها را می‌کشند. می‌خواهند زنان را بترسانند و جنبش زنان را مهار نمایند. اگر بدین صورت زنان را هدف قرار می‌دهند بدین معنی است که به صورت وحشیانه به زنان حمله می‌برند. زیرا زن، زندگی می‌باشد. قتل‌و‌عام‌هایی که بر ضد زنان صورت می‌دهند، تصادفی نیست. زیرا بر ضد زندگی می‌باشد، بر ضد خلق کورد و بر ضد خلق ترکیه می‌باشد. همچنان که آشکار می‌شود حملاتی بر ضد طبیعت کوردستان صورت می‌گیرد، درخت‌ها را به کلی قطع می‌نماید. جغرافیای کوردستان را تخریب می‌کند. زمینه‌ی حیات کوردها را از بین می‌برد. برای مثال نه تنها درخت‌ها را می‌برند، بلکه بدین صورت زندگی کل انسانیت و زندگی تمامی حیوانات را نابود می‌کنند. کاری می‌کنند کسی نتواند در آن مناطق زندگی کند. در باشور شهروندان عرب را که برای سیاحت به منطقه‌ی «پرخ» آمده بودند قتل‌وعام کردند. قبل از چند روز در «حسکه» چهار کودک را شهید کردند، یازده نفر دیگر را نیز زخمی نمودند. این بچه‌ها همگی در جنگ بر ضد داعش پدر خود را از دست داده بودند. به صورت آگاهانه و جهت انتقام از داعش آن بچه‌ها را نابود می‌کنند. می‌گویند؛«پدر و مادر بر ضد داعش جنگیده‌اند، این نیز جرم می‌باشد، لازم است تمامی آنها نابود شوند». انسان هر جایی را بنگرد تحت عنوان کورد  هر چه وجود داشته باشد مورد هدف است. نه تنها پ.ک.ک در هدف آنها می‌باشد. کورد و کوردستان در تمامی جهان هدف آنهاست. از این سیاست پیروی می‌شود. در قتل‌و‌عامی که در «دیلوک» و «دِرِک» رخ داد، به طور کلی آ.ک.پ-م.ه.پ مسئول ‌می‌باشند و حادثه نبوده است. این‌ها قتل و عام می‌باشند، قتل و عام کورد‌ها. خلق ما لازم است زمانی که این قاتلین به مراسم تعزیه می‌آیند از آنها استقبال نکرده آنها را بیرون کنند. آنها هم خلقمان را قتل‌وعام می‌کنند، هم به سوگ می‌نشینند و مردم ما هم آنرا می‌پذیرد! چنین کاری درست نیست. این وضعیتی مغایر با مبانی میهن‌دوستی، انسانیت و ارزش‌های اخلاقی می‌باشد. بویژه سلیمان سویلو یکی از جانیان است که روزانه در کشتار خلقمان دست دارد، هر روز آشکارا می‌گوید که چگونه باید کوردها را از میان بردارند. برای این هدف نیز از انواع و اقسام سلاح‌ها بهره می‌گیرد. جنگ نرم به راه می‌اندازد. تنها جنگ نمی‌کند به محل قتل‌و‌عام آمده و در از خلق سوگوار دیدار می‌کند. نباید این وضعیت را قبول کرد. رژیم ترک در کوردستان هر روز مرتکب جنایت می‌شود. این‌ها دستاویزی هستند که می‌توان با تکیه بر آن به خیزش دست زد. زنی که در قلابان به قتل رسید بهانه‌ای برای قیام است. یا آنچه که در آمد رخ داد بهانه‌ی سرهلدان می‌باشد، آنچه در حسکه رخ داد بهانه‌ی خیزش است. قطع درختان [برهم زدن طبیعت کوردستان] بهانه‌ی دستاویزی برای خیزش است. یعنی نه تنها برای خلق کورد، برای هر کسی که می‌گوید من پایبند به ارز‌ش‌های انسانی هستم، من متعهد به آزادی و دمکراسی هستم، لازم است چیزی که حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ انجام می‌دهد مورد پذیرش قرار نگیرد و بر علیه آن بپا خیزد. اگر علیه آن بپا خیزد آنها نمی‌توانند چنین سیاستی را ادامه دهند. اگر آن را ادامه می‌دهند به این سبب است که اعتراضی نیرومند علیه سیاست‌های آنان صورت نمی‌گیرد. هر کسی را ترسانده‌اند و هر کس می‌گوید بگذار زیانش به من نرسد. اما آشکار دیده می‌شود که هر کسی چگونه با چه زیان بزرگی روبرو شده است. زیرا می‌خواهند کورد‌ها را با قتل‌عام از میان بردارند. چنین انسانی چگونه از خود محافظت می‌کند؟ چنین چیزی ممکن نیست. لذا لازم است هر کسی بر اساس منافع فردی با آن برخورد نکند، لازم است به آزادی فکر کند. به فکر دمکراسی باشد، منافع میهن و خلق خود را مد نظر قرار دهد. تحت هیچ عنوانی سیاست‌های ضدخلقی را نپذیرد و علیه آن بپاخیزد. شیوه صحیح تعامل نیز همین است.

سترک تی‌وی: اکنون حملات سنگین ارتش اشغالگر و استعمارگر ترکیه در کوهستان‌های کوردستان ادامه دارد، از باکور تا باشور، همچنین در منطقه‌ی وان گریلا مقاومت می‌نماید و حماسه خلق می‌کند. نبرد سنگینی در عرصه‌های زاپ، آواشین، و متینا جریان دارد. من به دنبال آن آمار جنگ را هم بپرسم، اما فعلا ما چیزی را که مشاهده نموده‌ایم و در میان آمار‌ها هم وجود دارد ارتش ترکیه در حملات خود بیش از ۱۵۰۰ بار از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. آنها هم[دشمن] به صورت ناخواسته تصاویری را پخش نمودند که بیانگر بکارگیر سلاح شیمیایی بود. این به نوعی به مانند یک اعتراف بود. اما با این وجود نتوانست ایستار و مقاومت گریلا را بشکند. حال وضعیت جنگ به چه صورتی می‌باشد، ارزیابی شما در این رابطه چگونه است؟

جمیل باییک: رهبر آپو گفت "نیرومندترین تکنولوژی خود انسان است" زیرا کسی که تکنیک را ایجاد کرده و مورد استفاده قرار می‌دهد خود انسان است. به همین دلیل تنها نیروی قوی توسط خود انسان ایجاد می‌شود. اکنون این گفته رهبر آپو را می‌توان در زاپ، آواشین و متینا به خوبی مشاهده کرد. دولت جنایتکار ترک تمامی سلاح‌ها را بکار می‌گیرد. تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی، بمب‌های فسفری، تسلیحات ترموباریک، شیمیایی. هر روز ١٠ تا ١۵ فروند پهپاد جاسوسی در آسمان مناطق مقاومت به گشتزنی می‌پردازند. هواپیماهای جنگنده، بالگردهای تهاجمی، تانک، توپ، کاتیوشا، یعنی هرچه در چنته دارند برای جنگ با گریلا آنرا رو کرده‌اند. ناتو با او همکاری می‌کند، بارزانی هم از هر طرف همکاری می‌نماید و تبهکاران را بکار می‌گیرد. روزانه این سلاح‌ها را بکار می‌برد. اما با این وجود نمی‌تواند به هدف خود دست یابد. این واقعیت ملموس و واضح است. تکنیک بزرگ خود گریلا است. گریلا از هر لحاظ خود را [جهت پاسخگویی به] تکنیک ترکیه آماده کرده است. بدین صورت ضربات مهلکی بر ارتش ترک وارد می‌کند. هر روز ضربه می‌خورد. نقشه آنها این بود که طی چند هفته مناطق مذکور را به تمامی کنترل کرده و گریلا را نابود کنند. نقشه‌ای که طراحی نموده بودند بر این اساس بود. اما اکنون پس از چهار ماه جنگ نتوانسته‌اند قدمی به جلو بردارند. نه تنها نتوانستند گریلا را امحا نمایند، آنها نمی‌توانند قدمی به جلو بردارند و به بن‌بست رسیده‌اند. با مشکلات زیادی روبرو می‌باشند. برای اینکه افکار عمومی نسبت به وضعیت آن‌ها مطلع نشود اجساد کشته‌های خود را با بمباران هواپیماهای جنگنده امحا می‌کنند، اما در میان مردم به شیوه‌ای دیگر به تبلیغ دست می‌زنند. مثلا 'چگونه به گریلا ضربه می‌زند، چگونه گریلا را امحا می‌نماید'، بدین صورت جنگی روانی را راه انداخته‌اند. از یک طرف 'چگونه پیشروی می‌نماید، چگونه نتیجه کسب می‌کند'، چنین تبلیغاتی را هم انجام می‌دهد. در اینجا بسیاری از نظامیان آنها کشته می‌شوند، اما هیچ یک از آنها را اعلام نمی‌نمایند. خیلی کم اعلام می‌کنند، اگر آن تعداد کمی را هم اعلام نکنند نمی‌توانند. به طور کلی مردم [ترکیه] اعتماد خود را نسبت به آنها از دست داده‌اند. می‌گویند بعضی از سرباز‌ها مرده‌اند. شمار بسیار کمی مشخص می‌شوند، به عبارتی هم مردم اعتماد خود را نسبت به آنها قطع نمی‌کند و هم سعی می‌کنند بدین شیوه سیاست نمایند. به هیمن علت هم شمار تلفات خود را بسیار کم نشان می‌دهد، برای اینکه کسی نتواند آنها را شناسایی کند جنازه‌های خود را امحا می‌کند. برای اینکه کسی نبیند و بدان پی نبرد. در دست گریلا و رفقا جنازه‌های ارتش ترک وجود دارد. رفقا اسم آنها را اعلام کردند و حتی برای اینکه مردم اعتماد نمایند هویت و اشیاء آنها را برای افکار عمومی آشکار کردند. از خانواده‌های آنها خواستند بیایند و جنازه‌ی فرزندانشان را تحویل بگیرند. بعضی از خانواده‌ها جواب هم دادند، به طور کلی دولت ترکیه در چنین وضعیتی قرار گرفته است. نمی‌توانند از جنازه‌های خود صیانت کنند. مانع از افشا شدن هر چیزی می‌شود و بدین صورت نمی‌خواهد کسی نسبت به وضعیتی که دولت ترکیه در آن قرار دارد آگاه شود. دولت به طور کلی، فرو ریخته و متحمل شکست شده است. اگر تا این اندازه سلاح‌های ممنوعه به کار می‌گیرد، همین برای خود اثباتی بر این ادعا می‌باشد. اگر بدان صورت که آنها می‌گویند در طی جنگ نتایجی را کسب نموده بودند، به طور روزانه آن سلاح‌ها را بکار نمی‌گرفت. این هم وضعیت جنگ را مشخص می‌كند. این به ما می‌گوید که دولت ترکیه در چه وضعیتی قرار دارد.

گریلا در وضعیت بسیار دشواری این مبارزه را پیش می‌برد 

سلام و درود بی پایان خود را به گریلا‌های ه.پ.گ و یژاستار تقدیم می‌کنم. به واقع از شرافت خلق کورد در سطحی بسیار عالی دفاع کرده، آنرا زنده نگاه می‌دارند و برای آن جان خود رافدا می‌کنند. تنها جانی دارند و آن هم پایبند به رهبری، شهدا، خلق و آزادی می‌باشند. فلسفه و ایدئولوژی رهبر آپو را برای خود مبنا قرار داده و عاشق خلق خود می‌باشند، عاشق آزادی و دمکراسی هستند، عاشق مردم خود، عاشق ارزش‌های انسانی هستند و رفاقتی بسیار عظیم را به پیش برده و بدین صورت بر ضد دولت ترک ایستادگی می‌کنند.

اینچنین قهرمانی را در بالاترین سطح زندگی می‌کنند. به همین دلیل آنها نه تنها قهرمان خلق کورد بلکه قهرمان انسانیت می‌باشند و به همین دلیل آنها بر ضد فاشیسم، بر ضد ژنوساید مبارزه می‌کنند. لذا بایستی هر کسی در کنار گریلا اتحاد خود را نیرومند نموده و فعالیت‌های خود را قوی نماید. بایستی تنها بار را بر دوش گریلا در زاپ، آواشین و متینا نگذارند. آنها اکنون وظایف خود را در بالاترین سطح به انجام می‌رسانند. چنین چیزی بی‌همتاست، جنگی بسیار عظیم جریان دارد. هم «ناتو» در پشت دولت ترک قرار گرفته و از هر طرف همکاری می‌کند، بارزانی با او همکاری کرده و تمامی اشرار را بکار می‌گیرد. در برابر آن‌ها قهرمانی‌های بزرگی صورت می‌گیرند. بدان صورت که طلب می‌شود لازم است هر کسی این روحیه را برای خود اساس بگیرد، با این روحیه وظایف خود را در تمامی عرصه‌ها بجای  می‌آورد. اکنون فعالیت‌هایی صورت می‌گیرند اما کم می‌باشند. لازم است فعالیت‌های بیشتری انجام گیرند، رفقایی که در زاپ، آواشین و متینا می‌رزمند در شرایط بسیار دشوار این مبارزه را به پیش می‌برند. برای چندین روز غذا و نوشیدنی نمی‌خورند، ما‌ه‌ها امکان استحمام را ندارند و سلاح‌هایی که در دست آنها می‌باشد، سلاح‌های مشخص می‌باشند، سلاح‌های سنگین نمی‌باشند. اینچنین شب و روز در برابر تکنولوژی پیشرفته دشمن مقاومت کرده و ضربات مهلکی را بر دشمن وارد می‌کنند. لازم است هر کسی این را بداند آنها در چنان شرایطی مبارزه می‌نمایند. ما هم می‌گوییم رفیق آن‌ها می‌باشیم و اگر وظایف خود را به جایی نیاوریم، ما نسبت به آنها منافق خواهیم بود. لازم است هر کسی به خوبی این مطلب را درک کند. گریلای یژاستار و ه.پ.گ تاکتیکی را که بکار می‌گیرند، تاکتیکی نوین است. در جنگ انقلابی گریلا تاکتیکی نوینی بکار می‌بندند. تاکتیکی که به کار می‌گیرند به طور کلی بر ضد تکنیک دولت ترک می‌باشد. به همین دلیل هم گریلا ضربات مهلکی را وارد می‌کند و بدین صورت تکنیک آنها[دشمن] تاثیر چندانی ندارد. این را ما نمی‌گوییم، بلکه نیرو‌های ویژه‌ی ترک آنهایی که قبلا جنگینده و اکنون هم فعال هستند بر زبان آورده‌اند. همچنین آنهایی که در سطوح بالا کار کرده‌اند چه می‌گویند، می‌گویند «گریلا خود را بازسازی نموده و از خیلی جهات بسیار نیرومند می‌باشد و ما نمی‌توانیم نتیجه‌ای کسب کنیم». به این حقیقت اذعان دارند. شاید چیزی را که ما می‌گوییم تا حدودی بزرگنمایی باشد، اما دشمن برای خود چنین چیزی را اعتراف می‌نماید. این بدان معناست که غلو نیست. لذا لازم است هر کسی این حقیقت را ببیند و بر اساس آن چه وظیفه‌ای بر دوش او قرار می‌گیرد، آن را به جایی آورد.  

من بار دیگر سلام و درود خود را به گریلا‌های ه.پ.گ و یژاستار می‌فرستم. براستی آنها قهرمانی بزرگی را برای انسانیت انجام می‌دهند، به الگو مبدل می‌شوند.  هر کسی می‌خواهد بدان معنا ببخشد. چگونه ممکن است دولت ترکیه با همکاری بارزانی نتواند در برابر گریلا نتیجه کسب کرده و از گریلا ضربات مهلکی دریافت کند، می‌خواهند این را درک نمایند. اکنون تاکتیک گریلا به شکل تونل و تیم می‌باشد، این دو همدگیر را تکمیل می‌نمایند. چون هردوی آنها همدیگر را تکمیل می‌نمایند دولت ترک ضربه می‌خورد و همچنین تکنیک و تاکتیک آنها بدان صورت که نقشه کشیده بودند نتیجه‌ای بدست نمی‌دهد. به همین دلیل با بن بست مواجه شده‌اند. اینکه خود را چگونه از این مخمصه نجات دهند بر روی آن کار می‌کنند. برای همین هم می‌خواهند جنگ را به مناطق دیگر گسترش دهند، اما در این رابطه هم نمی‌تنوانند کاری از پیش ببرند. هر چند می‌خواهند خود را از این بن بست رها کنند و به نتایج بیشتر را کسب کنند، بیشتر ضربه می‌خورند، بیشتر به سوی شکست سوق داده می‌شوند. به همین دلیل هم جنگی که دارد انجام می‌گیرد جنگی بسیار بزرگ بوده و آ.ک.پ-م.ه.پ را نابود خواهد نمود. زمانی که کسی بخواهد بر ضد فاشیسم و برای آزادی و دمکراسی مبارزه نماید لازم است این حقیقت را مبنا قرار داده و مبارزه‌ای را که گریلا انجام می‌دهد، بعنوان مبارزه خود تلقی نموده و بر این اساس وظایف خود را به جای آورد. اگر وظایف خود را به جای آورد این اقتدار از بین خواهد رفت. هر کسی هم بخواهد از این حکومت دفاع کند بی‌فایده خواهد بود.

سترک تی‌وی: شما راجع به دشواری جنگ سخن گفتید، ه.پ.گ آمار جنگ را اعلام نمود. ما سال‌هاست آن را مد نظر قرار داده‌ایم. اکنون در چهار ماه به اندازه‌ی چندین سال جنگ سنگین‌تری روی داده است. مثلا: ۱۹۸۷ اشغالگر تا به روزی که آمار اعلام شده کشته شده‌اند، بایستی اکنون به دو هزار هم رسیده باشد. ۸۳ گریلا هم شهید شده‌اند. ۱۵۳۲ بار از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده‌اند. ۵۴۷۸ بار هم حمله‌ی هوایی صورت گرفته است، در این جنگ تا به حال ۷ بالگرد توسط گریلا ساقط شده‌اند. آنچنان که شما هم اشاره کردید چنین مواردی در سطح جهان کم نظیر است. ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

جمیل باییک: قرارگاه ما به طور دائم بیلان جنگ‌ها را ارائه می‌دهد. بصورت روزانه و هفتانه، ماهانه و دو ماه و سه ماه و در این اواخر آمار چهار ماه را ارائه نمود. در این آمار انسان سطح جنگ را درک می‌نماید. چه نوع جنگی صورت می‌گیرد، در این جنگ چه چیزی رخ می‌دهد، هم از طرف ما و هم  از طرف دشمن، یعنی هر کسی می‌تواند، بدان آمار نگاه گند، جنگی که انجام می‌گیرد را درک کند. ضرباتی که رژیم ترک متحمل شده بسیار بزرگ می‌باشند. گریلا هم شهید داده است. اما زمانی که انسان آنها را با هم مقایسه می‌کند، شهدای گریلا بر اساس جنگی که صورت می‌گیرد بسیار کم می‌باشند، این یک حقیقت است. این مرتبط به چه چیزی می‌باشد؟ نتیجه‌ی تاکتیکی است که بر ضد تاکتیک و تکنیک دشمن بکار می‌گیرد. می‌توان گفت گریلا حتی شهید کمی داده است، با این وجود ضربات مرگباری را بر دشمن می‌زند، تاکتیک آنها را خنثی می‌کند. به خصوص آنهایی که برای آزادی، دمکراسی مبارزه می‌کنند، آنهایی که تحت ستم می‌باشند، می‌توانند جنگی که اکنون در زاپ و متینا، آواشین انجام می‌گیرد، نتایج بسیاری را کسب نماید. لازم است آنها همچون گذشته نجنگند. اگر به روال گذشته بجنگند نمی‌توانند نتایج بزرگی را رقم زنند. اما در زاپ، آواشین و متینا تجریه کسب کنند، خود را آموزش دهند، به آسانی می‌توانند بر ضد اشغالگری، اقتدار مبارزه‌ی خود را برای آزادی و دمکراسی انجام دهند و می توانند به نتیجه برسند، به عبارتی وضعیت به مانند قبل نمی‌باشد. سیستم مدرنیته‌ی سرمایه‌داری از لحاظ تکنیک – تاکتیک خود را تغییر داده و پیشرفت نموده است، به خصوص بر ضد گریلا آن را پیشرفت داده است. سعی دارند گریلا را از نیروی آزادی تخلیه نمایند. گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار در زاپ، متینا در حال جنگ می‌باشند و بر اساس تاکتیک و تکنیک نوین خود را بازسازی کرده‌اند. تاکتیک‌های کلاسیک گریلا را نمی‌توان بکار گرفت، به همین دلیل، دولت ترک، با همکاری ناتو و با همکاری بارزانی، تمامی سلاح‌ها را به کار می‌گیرد اما نمی‌تواند نتیجه‌ای را کسب نماید و ضربات مهلکی را متحمل می‌شود. این هم نتیجه نوسازی می‌باشد. به همین دلیل هم برای همه تبدیل به نمونه‌ای شده است. رفقایی که در این مناطق جنگ می‌نمایند، برای جنبش آزادی، خلق کورد، برای تمامی انسانیت، الگویی را ایجاد می‌نمایند. بلکه در شرابط بسیار مشکل و زحمت، در عدم امکانات، این مبارزه را پیش می‌برند، اما آنها با آگاهی این مبارزه را انجام می‌دهند، یعنی می‌دانند که برای پ.ک.ک برای خلق کورد و برای انسانیت و برای خلق‌های تحت ستم، چه کاری انجام می‌دهند به خوبی بر این مسئله واقف می‌باشند. اگر بر این مسئله واقف نباشد، تبدیل به اراده‌ای قوی نشده، رفاقتی قوی و مبارزه‌ای قوی را انجام نمی‌دهند. کسی نمی‌تواند برای یک روز هم در انجا زندگی نماید، چه برسد به جنگیدن. نمی‌توان گفت، گریلا‌های ه.پ.گ و یژاستار بیشتر از چهار ماه است مبارزه‌ای بی‌نظیر را صورت می‌دهد. برای  انسانیت مبارزه‌ای مثال زدنی را صورت می‌دهد، چگونه در چنان شرایطی در آن وضعیت مبارزه‌ای افسانه‌ای را انجام می‌دهد، ایدئولوژی رهبر آپو می‌باشد، فلسفه‌ی رهبر آپو می‌باشد که آن را بر اساس رفاقتی عظیم بنا نهاده است. در تکوین حزبی رهبر آپو رفاقت از اصول اساسی می‌باشد. تو رفاقت را زندگی کنی، و آن را بالاترین سطح به مرحله عمل بگذاری، این همان چیزی است که در زاپ، متینا، آواشین صورت می‌گیرد. اگر آن رفاقت قوی نباشد، اراده‌ای قوی نباشد، ایمانی قوی به رهبر آپو نباشد، ایمان به خط رهبر آپو نباشد، بدان صورت عاشق آزادی، دمکراسی خلق، انسانیت، سرزمین خود نباشد ممکن نیست، خارج از این بتوان این جنگ را صورت داد، نمی‌توانند برای یک روز هم آن را زیست. به همین دلیل گریلا هر وظیفه‌ای بر دوش او قرار گرفته را انجام می‌دهد. آن را با قهرمانی انجام می‌دهد، آنچه اکنون از هر فرد جامعه درخواست می‌شود چیست؟ درک نمودن مبارزه‌ایست که در این شرایط جریان دارد و انجام وظیفه بر این اساس است.

اکنون در متینا، زاپ و آواشین در چه شرایطی، با چه امکانی مبارزه افسانه‌ای را انجام می‌دهند. اما به طور ویژه آنهایی که در تونل‌ها می‌مانند، بیرون رفته و بر دشمن ضربه می‌زنند، سنگر‌های خود را حفظ می‌کنند، بار دیگر وارد تونل‌ها می‌شوند. دشمن بسیاری از تونل‌ها را منفجر می‌نماید، گازهای شیمیایی به داخل تونل‌ها هدایت می‌کند، در این اواخر بیل مکانیکی آورده و درب غار‌ها را تخریب کرده و می‌خواهد آنها را خفه کند. می‌خواهد تمامی آن رفقا را شهید کند. این رفقا در چنین شرایطی وظیفه‌ی تاریخی خود را به جای می‌آورند، وظیفه‌‌ی خود را در قبال رهبر آپو، رفاقت، شهدا، در قبال خلق، در قبال انسانیت به جایی می‌آورند. درخواست رفقا تنها این است که، چگونه لایق رفاقت شویم، چگونه مبارزه‌ی شهدا را به سطح بالایی برسانیم. ما بر روی این مبانی تاکید می‌کنیم، بمانند اصلی در پیش روی ما خارج از این هدفی قرار ندارد، ما مدیون آن رفقا می‌باشیم، به راستی ما چگونه لایق آنها باشیم، ما شب و روز در این رابطه از خود سوال می‌کنیم. ما برای آن رفقا می‌توانیم چه کاری انجام دهیم. ما نمی‌توانیم دین خود را ادا کنیم. ما وامدار آن رفقا هستیم. به هیمن دلیل وظیفه‌ای تاریخی است که برای خلقمان، برای انسانیت انجام می‌دهند. در شرایط بسیار خطیر و در عدم امکانات قهرمانی‌های عظیمی را خلق می‌کنند. اگر آنها در چنان شرایطی آن قهرمانی‌ها را انحام می‌دهند ما که بیرون هستیم لازم است بیشتر با این روحیه و با این اراده مبارزه نماییم، شایسته آن رفقا باشیم. تمامی رفقایی در بیرون بر این اساس حرکت می‌کنند. آنها با مبارزه‌ی خود به ما روحیه می‌دهند، به ما هیجان می‌بخشند. معنویات ما را بلند می‌نمایند. به همین دلیل هم مدیون آن رفقا می‌باشیم. بگذار رفقا بدانند در هر شرایطی که باشد فرق نمی‌کند، ما دین خود را ادا نموده و بر این اساس حرکت می‌نماییم. بگذار رفقا مطمئن باشند دشمن هر اندازه به تبلیغات دست زند شکست خورده و شکست‌های بزرگتری هم متحمل می‌شود. بر همین اساس بار دیگر سلام و درود بی پایان خود را نثار گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار می‌کنم و احترامات بی پایان خود را پیشکش آنها می‌نمایم. در هفته‌های اخیر رویدادای بسیاری را شاهد بودیم.

سترک تی‌وی: بعد از نشست ناتو و ملاقات اردوغان – پوتین در سوچی حملات علیه کورد‌ها بسیار افزایش یافته و دامنه آن‌ها گسترش پیدا کردند. شما نشست‌ها، برنامه و سیاست نیرو‌های بین‌المللی تصفیه‌گر و اشغالی را چگونه تحلیل می‌کنید؟ 

جمیل باییک: در اسپانیا اجلاس ناتو برگزار شد. در این اجلاس برای ده سال آینده برنامه‌ی خود را مشخص نمودند. اعضای نوینی را برای ناتو قبول کردند. جهت قبول نمودن آن اعضا خواسته‌های ترکیه را پذیرفتند. خواسته‌های ترکیه چه بودند؟ لازم است ناتو به ترکیه همکاری نماید و ترکیه هم بر ضد پ.ک.ک، بر ضد کورد‌ها جنگ امحا و تصفیه را انجام دهد. لازم است ناتو به او کمک نماید و علیه آن موضع نگیرد و ناتو برای کسب موفقیت ترکیه تسلیحات لازم را در اختیار آنکارا قرار دهد. درصورت هر اقدامی از سوی ترکیه هیچ کشور عضو ناتو با آن مخالفت نکند.... تصمیمانی که گرفته شده‌اند بر این اساس می‌باشند. ترکیه بر این اساس عمل می‌کند. ترکیه توانی برای جنگ بر ضد پ.ک.ک و کورد‌ها ندارد تا تصفیه و امحا را به انجام رساند. این‌ها بخشی از سیاست‌های داخلی ترکیه می‌باشند. سیاست امحای لوزان پذیرفته شده است. ترکیه هم آن را اجرایی می‌کند. اگر ترکیه بدین اندازه بر روی سیاست تصفیه و امحا اصرار دارد، [به دلیل این است که] ناتو در پشت آن قرار گرفته است. به هیمن دلیل بر سیاست تصفیه پافشاری می‌کند. بدین مناسبت پیام من خطاب به ناتو این است، لازم است در سیاست امحا و نابودی دولت ترکیه بر ضد کوردها شریک نشود. می‌تواند روابط خود با ترکیه را ادامه دهد اما این روابط را با ترکیه بر اساس نابودی کور‌ها ادامه ندهد. در امحا و تصفیه‌ی کورد‌ها با ترکیه همکاری نکند. این جرم است. ترکیه به صورت آشکار سیاست امحا و نابودی را ادامه می‌دهد و خود می‌گوید در آینده هم این رویه را ادامه می‌دهد. هر روز نمونه‌های آن وجود دارند. هر کسی آن را در باکور، باشور و روژآوا می‌بیند. اگر آنها می‌گویند ما دمکراسی، آزادی، حقوق بشر، خلق‌ها را اساس می‌گیریم، ما عدالت را اساس می‌گیریم، ما بر ضد دیکتاتوری می‌باشیم، ما بر ضد ظلم می‌باشیم، لازم است به دولت ترکیه کمک نکنند. حتی لازم است علیه سیاست‌های نابودگرانه ترکیه موضع خود را اشکار کنند. چیزی که از آنها خواسته می‌شود همین است. اگر چنین نکنند، آنچه را که مدعی آن هستند برای فریبکاری تلقی می‌شود. شاید تا به حال توانسته‌ باشند کورد‌هایی را فریب دهند، اما بیش از این نمی‌توانند کورد‌ها را فریب دهند. کورد دیگر کورد‌ گذشته نیست. کوردها تصمیم گرفته‌اند برای خود باشند. از این رو هر هزینه مورد نیاز برای دستیابی به آزادی را تقدیم می‌کند. لازم است هر کسی این را بداند. کسی نمی‌تواند اینچنین به کورد‌ها حمله کند، آینده کوردها را قربانی منافع خود کند.

در تهران نشستی برگزار شد. ترکیه می‌خواست هم روسیه و هم ایران با پذیرش خواسته‌های ترکیه از او حمایت کنند. خواسته‌های ترکیه چه بودند؟ تصفیه‌ی پ.ک.ک، امحای کورد‌ها به ویژه وارد شدن به روژآوا، اشغال مناطق تازه. در واقع بخشی از خاک روژاوا توسط ترکیه اشغال شده و در آن مستقر شده است. اما ترکیه می‌خواهد مناطق دیگر را در دست خود بگیرد. به عبارت دیگر می‌خواهد ستاتوی روژآوا را نابود کند و حقوقی نداشته باشد. حکومت آ.ک.پ-م.ه.پ چنین چیزی را در نشست تهران می‌خواست. ولی این خواسته مورد قبول واقع نشد. اما این بدان معنا نیست که در این اجلاس توافقی صورت نگرفته است. بعضی موارد را پذیرفته‌اند. اینکه ترکیه و سوریه با هم رابطه برقرار کنند. سوریه در روژآوا حاکمیت خود را ایجاد نماید. به هیمن دلیل هم از لحاظ استخباراتی، با همدیگر استخبارات رد و بدل نمایند و با هم فعالیت کنند. بر این اساس تصمیماتی گرفته شده‌اند. اما درخواست اردوغان این نبود. به همین دلیل هم به سوچی رفته و با پوتین دیدار کرد. در آنجا می‌خواست چیز‌های بیشتری را از پوتین بگیرد. زمانی که از سوچی برگشت و به ترکیه رفت، اردوغان چه گفت؟ ما و روسیه با هم در رابطه با شمال و شرق سوریه کار می‌کنیم. آن بیانیه هر چیزی را آشکار نمود. معلوم شد در سوچی چیز‌های دیگری هم گرفته است. به عبارتی روسیه وعده‌هایی به او داده است. آنها چه می‌باشند؟ بعد از سوچی بر چه روالی عمل می‌کنند؟ انسان می‌تواند نتایج آنرا مشاهده کند. بر روی چه مبانی با هم توافق نموده‌اند. گفته‌اند ما آسمان را برای شما باز می‌کنیم. ما آن را نمی‌بندیم. زیرا مردم می‌گویند بایستی آسمان بسته شود. بسیاری از احزاب سیاسی روژآوا هم همین را می‌خواهند. اما روسیه گفته ما آسمان را نمی‌گیریم. در عرصه عمل انسان آنها را می‌بیند. اگر چنین تصمیمی نبود. زمانی که ترکیه از هوا حمله کرد، شهادت رخ داد، آن‌ها بایستی آسمان را می‌بستند. ما می‌بینیم که چنین نمی‌کنند، حرفی هم نمی‌زنند. به عبارتی به ترکیه می‌گویند شما می‌توانید به کشتار کوردها ادامه دهید. شما به چه میزان می‌توانید کورد بکشید،‌ بکشید. ترکیه هم آن را عملی می‌کند. از لحاظ استخبارات، با همدیگر استخبارات رد و بدل می‌کنند. آن هم آشکار است. برای همین هم  ترکیه بعد از سوچی حملات خود به شمال و شرق سوریه را بیشتر کرد. در غرب و شمال سوریه هیچگاه جنگ متوقف نشده است. جنگ ادامه دارد. در انجا اشغالگری متوقف نشده. اشغالگری و هجوم با هم صورت می‌گیرند. اگر روسیه آن راه را باز نمی‌نمود ترکیه نمی‌توانست چنین کاری را بکند. این واضح است. ترکیه چندین سال است به کشتار شهروندان ادامه می‌دهد. چه مبارز، کودک، زن، پیر، نه تنها کورد‌ها تمامی خلق‌هایی که در آنجا زندگی می‌کنند. در این اواخر بعضی از آشوری‌ها را هم کشت. زیرا دشمن خلق‌هاست. دشمن انسانیت، دشمن دمکراسی می‌باشد. به همین دلیل هم هر کسی را مورد هدف قرار می‌دهد. اگر راه حمله هوایی را برای ترکیه باز نمی‌گذاشتند نمی‌توانست به چنین حملاتی دست زند. آمریکا و روسیه مسئول این قتل‌و‌عام‌ها و شهادت‌ها هستند. خلق ما در روژآوا این چنین می‌گویند. می‌گویند آنها مسئول هستند. صحیح است. به همین دلیل هم خلق ما می‌گویند پا پس نمی‌کشیم. می‌گویند ما سرزمین خود را ترک نمی‌کنیم. تا به آخر قربانی آن هر چه باشد می‌دهیم. ما مقاومت خود را ادامه می‌دهیم. گزینه صحیح هم همین است. بجز مقاومت گزینه دیگری برای خلقمان وجود ندارد. تنها با مقاومت می‌توان زیست. بجز این امکانی برای حیات باقی نگذاشته‌اند. چیزی هم ندارند که به خلق ما هم بدهند. آنچه که می‌دهند قتل‌و‌عام و اشغالگری، آوارگی، ستم و تغییر دموگرافی می‌باشد. امحاء کوردها. سیاستی که در جنگ اول جهانی بعد از لوزان اتخاذ نمودند، آن را رسمیت بخشیده و ادامه دادند. در این سیاست هیچ تغییری صورت نگرفته است. تا زمانی که در این سیاست تغییری صورت نگیرد تصفیه‌ی کورد‌ها ادامه خواهد داشت. لازم است خلق ما بداند و از خود صیانت نماید. کسی که بدان‌ها حیات بدهد وجود ندارد. هر کسی نابودی آنها را می‌خواهد و آن را عملی می‌نماید. خلق ما برای مسئله لازم است چکار کند، برای خود چکار کند. به خود اعتماد داشته باشد. لازم است به کسی امید نداشته باشد. صحیح هم همین است. اینک معلوم می‌شود سیاستی که پیروی می‌کنند فشار آوردن بر سوریه است تا با ترکیه ارتباط برقرار کند. به ترکیه هم گفتند با سوریه رابطه برقرار کن. ترکیه در این رابطه قدم‌هایی برداشته است. اما روابط سوریه و ترکیه بدین سادگی عادی نمی‌شوند. بسرعت هم برقرار نخواهند شد. اختلافات آنها بسیار بزرگ می‌باشند. در ادلب حکومت اسلامی وجود دارد. ترکیه حامی آن است. با این وضعیت چگونه روابط عادی می‌شوند.

ملت کورد نباید میهن خود را ترک کند

ترکیه مناطق زیادی را اشغال کرده و اشرار مسلح را در آن مناطق مستقر کرده است. ارتش‌های بزرگی تشکیل داد. چگونه می‌شود. از موارد مهم یکی از وزاری اردوغان اظهاراتی بر زبان راند. در رسانه‌ها هم در باره‌ی آن مناقشات زیادی صورت گرفت. چه گفت؟ گفت ما عمدا مردم سوریه را وارد ترکیه نمودیم. ما آوارگی بزرگی در سطح چند ملیونی ایجاد کردیم. ما می‌خواستیم هدف خود را عملی کنیم با آوردن ملیون‌ها انسان. ما به آنها خدمات ارائه کردیم. ما نه اینکه عاشق چشم ابروی آنها باشیم، بلکه برای اینکه از آنها فواید زیادی کسب کردیم. ما اروپا را تسلیم گرفتیم. آنها را در ترکیه با قیمت ارزان به خدمت گرفتیم. ما استفاده‌ی زیادی نمودیم. ما به وسیله‌ آنها تمامی کارگاه‌های سوریه را وارد ترکیه کردیم. ما آنها را به خود وابسته کردیم و در میان آنها تعداد زیادی گروه نظامی تشکیل دادیم. اکنون توسط آنها ارتش ایجاد کرده‌ایم. ما آنها را در هر جایی به کار می‌بریم. اکنون ما می‌خواهیم آنها را بار دیگر به سوریه برگردانیم. آن هم در مناطق کورد‌ها. یعنی ما آنها را آوردیم و مقداری خدمات به آنها ارائه دادیم نه به خاطر این بود که ما عاشق چشم و ابروی آنها بودیم. ما می‌خواستیم در سوریه کوردها نتوانند برای خود موقعیتی داشته باشند. ما جلو آنها را بگیریم و آنها از بین ببریم. بدین خاطر ما این کار را کردیم. حال می‌خواهیم آواره‌ها را بر اساس خواسته‌های خود بفرستیم». این را آشکارا گفت. سالهاست آمریکا، اروپا به ترکیه پول می‌دهند برای آن آواره‌ها. به سیاست‌های ترکیه کمک می‌کند. به سیاست امحا کمک می‌کنند. آشکارا گفت ما سیاست امحا و نابودی را اجرا می‌کنیم. به همین خاطر هم ما به آنها پناه دادیم. اکنون آنها را منتقل می‌کنیم. آنها سیاست امحا را اجرا می‌کنند. ترکیه سالهاست این رویه را ادامه داده است. لازم است آن را ببینیم.

باز هم روژآوا و خلق روژآوا بر ضد داعش جنگیدند. ضربه‌ای کاری بر داعش زدند. انسانیت را از بلایی بزرگ نجات دادند. انسانیت وامدار روژآوا و خلق کورد می‌باشد. تنها ما می‌بینم که روزانه دولت ترک به کشتار شهروندان دست می‌زند، آنها را مورد قتل‌عام قرار می‌دهد. همین اواخر کودکانی بر ضد داعش ایستاده بودند، پدر و مادر آنها جنگیده بودند و شهید شده بودند. بدون پدر و مادر بودند در درون دبستانی آنها را شهید کردند. لازم است اروپا، آمریکا این‌ها را ببیند. انسانیت لازم است این موارد را ببیند و آنرا نپذیرند. با دولت ترک همکاری نکنند. از نظر مادی و معنوی لازم است شریک این قتل‌و‌عام نشوند. چیزی که ما می‌خواهیم همین است. خلق کورد لازم است این را بداند سیاستی بسیار گسترده علیه روی آنها پیروی می‌شود، اکنون می‌خواهند مردم را آواره و سرگردان کنند، به همین دلیل هم روستا‌ها را هدف قرار می‌دهند. خلقمان را هدف حمله قرار می‌دهند. دلیل آن هم همین می‌باشد. صرف هر هزینه‌ای لازم است خلقمان روستای خود و زمین‌های خود را ترک نکنند. اگر آنها را ترک نمایند سیاست دولت ترک اجرا می‌شود.

علاوه بر آن می‌خواهند مدیریت و کادر‌ها را امحاء کنند و بدین صورت جنبش را تضعیف کرده تا مقاومت و جنگ علیه خود را خنثی کنند. اکنون به حملات تکتیک روی آورده‌اند. هم خلق را تضعیف می‌کنند و هم  نیروی نظامی را تضعیف نمایند. پیشاهنگان را ضعیف کنند و بدین صورت خلق نتواند مبارزه‌ی آزادی خود را ادامه دهد، بعد هم احتمال دارد از نو برای بعضی مناطق هجومی را شروع کنند. زیرا می‌خواهند اردوغان در مسند اقتدار بماند. اما چگونه بر مسند قدرت بماند؟ مگر از طریق جنگ، با قتل و عام کوردها، خلق ما لازم است این موضوع را فراموش نکند. بر این اساس هم خود را از هر جهت آماده نماید. در کجا و کی بر ضد او دشمنی می‌کند بر ضد آن هم مبارزات خود را منسجم کند. راه صحیح هم همین می‌باشد. یگانه راه تداوم زندگی خلقمان این است.