ترانه شهید زانین روبار برای گرامیداشت شهیدان کوهستان جودی

گریلا تی‌وی نماهنگ تازه‌ای با صدای شهید زانین روبار در گرامیداشت شهیدان جودی منتشر کرد.

گریلا تی‌وی نماهنگ تازه‌ای را در گرامیداشت شهیدان جودی با صدای شهید زانین روبار منتشر کرد. زانین روبار، گریلای ه.پ.گ روز ٢٩ اسفند ١٣٩۶ / ٢٠ مارس ٢٠١٨ در عرصه گابار به شهادت رسید.