"ترکیه از سیاست پاک‌سازی کورد، ترور دولتی و صدور تروریسم پیروی می‌کند"

محمد نصرالدین، ناظر سیاسی و سیاست‌مدار سرشناس شهر کرکوک اعلام نمود، خارج کردن پ.ک.ک از "لیست ترور" خدمت به مبارزات خلق کورد برای احقاق حقوقش در سرتاسر کوردستان خواهد بود.

تلاش‌ها برای خارج کردن حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) از "لیست ترور" در بسیاری از کشورهای جهان آغاز شده‌است. در حال حاضر کمپین جمع‌آوری امضا در ۳۰ کشور جهان برای خارج کردن نام پ.ک.ک از این لیست آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد.

محمد نصرالدین، ناظر سیاسی کورد ساکن کرکوک در گفتوگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی اهمیت کارزار جهانی "عدالت برای کوردها" پرداخت. وی پشتیبانی از این کمپین را وظیفه‌ی اخلاقی همه شهروندان، سیاست‌مداران و روشن‌فکران در هر چهار بخش کوردستان دانست، تا در برهه‌ی تاریخی خارج کردن نام پ.ک.ک از "لیست سازمان‌های تروریستی" صیانت کنند.

تجزیه کوردستان بر اساس منافع ابرقدرت‌ها بود

محمد نصرالدین، ناظر سیاسی و سیاستمدار سرشناس شهر کرکوک در رابطه با علل به حاشیه راندن حقوق مشروع خلق کورد توسط کشورهای ابرقدرت گفت:"در برهه استعمارگری نیروهای ابرقدرت در منطقه، تقسیم خاک کوردستان به ۴ بخش براساس منافع کشورهای پیروز در جنگ جهانی بوده ‌است، چون تجزیه کوردستان بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی کشورهای ابرقدرت بوده که متأسفانه تاکنون همان دید منفعت سیاسی در رابطه با مساله‌ی کورد وجود دارد."

ترکیه اثبات کرد که از ترور دولتی پیروی می‌کند

این ناظر سیاسی اظهار کرد:"دولت اشغالگر ترکیه سیاست ترور را در چارچوب دولت بکار می‌گیرد. دولت ترکیه در سرتاسر کوردستان و به‌ویژه در باکور کوردستان به دوست و دشمن اثبات کرده‌ است که سیاست ترور را در چهارچوب دولت اجرا می‌کند. ترکیه در حال حاضر دولتی تروریستی است و ترور را به کشورهای منطقه صادر می‌کند و همانطور که دیدیم تروریستان‌اش را به چندین کشور مانند لیبی، سوریه و آذربایجان و چندین کشور دیگر فرستاده ‌است. ترکیه هیچ بهانه‌ای برای سیاست‌مداران کورد در هر ۴ بخش کوردستان باقی نگذاشته‌است تا به سیاست‌های ترکیه بویژه رژیم اردوغان اعتماد کنند تا آن‌ها را دوست کوردها بدانند."

اردوغان خصومت خود با کوردها را پنهان نکرده ‌است

این سیاست‌مدار و ناظر سیاسی همچنین گفت:"دولت ترکیه با سرکردگی اردوغان، دشمن حقیقی همه‌ی حقوق خلقمان در سرتاسر کوردستان است. اردوغان هرگز این مساله را پنهان نکرده ‌است که آن‌ها با هر دستاورد کوردها در هر جایی از جهان که باشد، دشمنی می‌کنند."

اردوغان اهداف پلید خود را پنهان نکرده ‌است

محمد نصرالدین در رابطه با موضع‌گیری طیف‌ها و احزاب کورد در سرتاسر کوردستان در مقابل دشمنی ترکیه و رژیم اردوغان با کوردها گفت:"مایه‌ی شرم‌ساری است اگر هر طیف کوردی در سرتاسر کوردستان فکر کند اردوغان و رژیمش دوست کوردهاست یا فکر کنند که این رژیم برای محقق کردن حقوق خلق کورد تلاش می‌کند. اردوغان هرگز اهداف پلید خود را پنهان نکرده و تهدیداتش علیه باشور و روژاوای کوردستان کاملاً مشخص و آشکار است. غیر از این‌ها مداوما تلاش می‌کند تا خلق کورد را با هر شیوه‌ای در باکور کوردستان پاک‌سازی نماید، به‌همین دلیل هیچ بهانه‌ای برای هیچ کدام از طیف‌های سیاسی کورد وجود ندارد تا سیاست‌های اردوغان را باور کنند."

پشتیبانی از خارج کردن پ.ک.ک از لیست ترور وظیفه‌ای اخلاقی است

وی در رابطه با اعلام کمپینی در سرتاسر جهان برای خارج کردن نام پ.ک.ک از لیست ترور گفت:"لازم بود سیاست‌مداران و روشن‌فکران ما از پشتیبانان اصلی و مجریان این کمپین باشند، چون این کمپین شامل اعتراف مشروع همه‌ی کشورهای جهان باورمند به حقوق‌بشر و مبارزات خلق‌ها به این مسئله است که نماینده‌ی حقیقی خلق کورد در باکور کوردستان را از لیست ترور خارج نمایند. همچنین خارج کردن نام پ.ک.ک از لیست ترور مشروعیت بیشتری را به مبارزات خلق کورد در باکور کوردستان می‌بخشد. به ‌همین دلیل پشتیبانی از این کمپین وظیفه‌ی اخلاقی همه شهروندان و سیاست‌مداران و روشن‌فکران در هر ۴ بخش کوردستان است و باید از این کمپین صیانت کنند."

خارج کردن نام پ.ک.ک از لیست ترور خدمت به مبارزات خلق کورد در سرتاسر کوردستان است

محمد نصرالدین سیاست‌مدار و ناظر سیاسی در پایان در رابطه با خارج کردن نام پ.ک.ک از لیست ترور و اهمیت آن برای مبارزات خلق کورد گفت:"مبارزات پ.ک.ک در روزهای سخت به‌ویژه در زمان حمله‌ی داعش به روژ آوا و باشور کوردستان اثبات نمود که هر زمانی هر بخشی از کوردستان در خطر بوده و نیاز به مبارزات پ.ک.ک داشته‌ است، پ.ک.ک با آن بخش کوردستان همکاری کرده و در روزهای سخت همراه آن بخش از کوردستان بوده ‌است. به‌همین دلیل خارج کردن پ.ک.ک از لیست ترور، به مبارزات خلق کورد بر روی خاک خود در هر ۴ بخش کوردستان خدمت خواهد کرد."