ترور دولت ترکیه در روستای بانا ادامه دارد

روستای بانا از توابع منطقه باسا در استان شرنخ که بیش از ۲ ماه است تحت محاصره قرار دارد، سربازها به منازل حمله کردند.

در روستای بانا از توابع منطقه باسا در استان شرنخ که بیش از دو ماه است تحت محاصره ممنوعیت تردد نیروهای ترکیه و قرار دارد. اهالی این روستا به صورت مستمر تحت فشار و تهدید هستند. سربازها به منازل حمله کرده و به مدت چند ساعت منازل را مورد تفتیش قرار داده‌اند.

روستاییان که در منازلشان زندانی شده‌اند و به دلیل ممنوعیت تردد نتوانسته‌اند از منازلشان خارج کنند، از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری خواستار رسیدگی به وضعیت آن‌ها شده‌اند.