ترور پاریس حمله به فلسفه عبدالله اوجالان بود

رمزیه توسون نماینده حزب دموکراتیک خلقها از حوزە انتخابیە آمد در خصوص کشتار پاریس گفت: کسانی که مورد حمله قرار گرفتند و ترور شدند مدافعان عملی فلسفه رهبر اوجالان بودند.

رمزیه توسون نماینده حزب دموکراتیک خلقها  از حوزە انتخابیە آمد در خصوص ترور پاریس گفت: کسانی که مورد حمله قرار گرفتە و ترور شدند مدافع عملی فلسفه رهبر اوجالان بودند.  این حمله،حملەای بە ایدئولوژی آزادی زنان بود. ساکینه جانسیز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز در ۹ ژانویه ۲۰۱۳با همکاری اطلاعات ترکیه و فرانسه در پاریس ترورشدند. در دهمین سالگرد این ترور، میر پرور، امینه کارا و عبدالرحمن قیزیل که برای سازماندهی فعالیت های یادبود شهدای پیشین در مرکز فرهنگی کوردی احمد کایا گرد هم آمده بودند، در یک حمله مسلحانه کشته شدند. نماینده حزب دموکراتیک خلقها از آمد  ، رمزیە توسون درباره سکینه جانسیز و مبارزات او صحبت کرد. توسون از مبارزات ۴۵ سال پیش ساکینه جانسیز یاد کردە و گفت که او یکی از قهرمانانی بود که فلسفه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را به تمامی جهان معرفی کرد. توسون اظهار داشت که جانسیز در شرایط دشواری جنگید.

رمزیە توسون گفت که جانسیز همانطور که در کتاب خود با نام زندگیم هموارە مبارزە بود،  زندگی خود را وقف آزادی خلق و زنان کورد کرد و گفت: من بسیار تحت تأثیر او بودم. سهم او در سازماندهی زنان کورد عالی است.  توسون با اشاره به اینکه پس از قتل جانسیز، زنان در سراسر جهان مبارزات خود را افزایش دادند گفت: پس از سکینه جانسیز، زنان کوبانی در برابر داعش پیروز شدند، همچنین آگاهی در مورد حقوق زنان در همه جا ارتقا یافت. زنان کورد با فرار از دست داعش حرکت کردند و با فلسفه آقای اوجالان و آموزشهای سکینه جانسیز به پیروزی های بزرگی دست یافتند، امروز هم زنان در ایران ایستاده اند، زنان در ایران نسبت به جنبش زنان کورد آگاهی پیدا کرده اند. شعار ژن، ژیان ،آزادی  در سراسر جهان گسترش یافت.

حمله به ارزش های اوجلان

 توسون با یادآوری اینکه ۱۰ سال پس از کشتار پاریس، ۳کورد در همین شهر به قتل رسیدند، گفت: این کشتار را باید راهی برای انسداد فلسفه و آزادی زنان دانست ، آنها به تمام ارزشهای آقای اوجالان حمله میکنند. ۱۰سال پیش هم همینطور بود الان هم همینطور است، ۵۰ سال است که به فلسفه آقای اوجالان حمله می کنند، امیدواریم سال ۲۰۲۳ سال پایان دادن به انزوای آقای اوجلان باشد و با مبارزه آزادی کوردها همکاری شود.