تصاویر ویدیویی عملیات گریلایی در عرصه هفتانین

گریلا تی‌وی تصاویر ویدیویی عملیات گریلایی روز ١۵ سپتامبر علیه اشغالگران در تپه شهید شیلان منطقه هفتانین را منتشر کرد

تصاویر ویدیویی عملیات روز ١۵ سپتامبر نیروهای گریلای کوردستان علیه اشغالگران ترک در تپه شهید شیلان عرصه هفتانین منتشر شد.

در این عملیات یک موضع اشغالگران از سوی نیروهای ه.پ.گ و یژا ستار منهدم شده بود.