وزارت پیشمرگ اقلیم پس از چهار روز، تازه از سخنان وزیر ترک اظهار تعجب کرد

پس از چهار روز سکوت، وزارت پیشمرگه‌ی حکومت اقلیم کوردستان پاسخ وزیر دفاع ترکیه را داده و می‌گوید:"از انکار کوردستان توسط دولت ترکیه متعجب شده است."

پس از چهار روز سکوت در مقابل سخنان خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه که وجود جغرافیایی با نام کوردستان را انکار کرده بود، امروز وزارت پیشمرگه حکومت اقلیم کوردستان طی بیانیه‌ای پاسخ سخنان آکار را داد.

در این بیانیه آمده است: "گفته‌های خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در رابطه با انکار کوردستان مایه‌ی تعجب است."

وزارت پیشمرگ همچنین می‌گوید:" برای ما جای پرسش و تعجب است فردی در جایگاه رسمی و دولتی به خود اجازه دهد یک واقعیت تاریخی و جغرافیایی و دموگرافی را انکار کند، در حالی که خود نیز به گفته‌های خود اعتقاد ندارد."

بیانیه وزارت پیشمرگ پس از آن صادر شد که واکنش‌های گسترده‌ای در میان مردم ایجاد شد و ده‌ها گزارش روزنامه‌نگاری در مورد سخنان آکار منتشر شده و سکوت حکومت اقلیم مورد انتقاد قرار گرفت.

آنچه جای تعجب دارد این است که سخنان خلوصی آکار برای وزارت پیشمرگه جای تعجب است چون صدها بار مسئولین دولت ترکیه همان سخنان را تکرار کرده و وجود کوردستان را انکار کرده‌اند و همچنین به قتل‌عام کوردها و اشغال خاک کردستان نیز ادامه می‌دهند.