یاد فیدان دوغان گرامی داشتە شد: قاتلان را محاکمه خواهیم کرد

مراسم بزرگداشت فیدان دوغان که در ترور پاریس به شهادت رسید بر سر مزارش برگزار شد.

ابرو گونای، سخنگوی حزب حزب دمکراتیک خلقها   در این مراسم یادبود سخنرانی کرد و گفت: ما قاتلان را به پای میز محاکمه خواهیم کشاند. یکی از بنیانگذاران حزب کارگران کوردستان، سکینه جانسز (سارا)، نماینده کنگره ملی کوردستان KNK در پاریس، فیدان دوغان (روژبین) و عضو جنبش جوانان کورد لیلا شایلمز (روناهی) در ٩ ژانویه ٢٠١٣ در پاریس به شهادت رسیدند.  یاد و خاطرە یکی از این زنان مبارز کورد با نام فیدان دوغان بر مزارش در محله خوپون البستان در مرعش گرامی داشتە شد.

ابرو گونای سخنگوی حزب دموکراتیک خلق ها، اعضای مجلس زنان حزب دمکراتیک خلقها  ، عایشه سوروج نماینده حزب دمکراتیک خلقها   از شانلی اورفا، اعضای مجلس مادران صلح و فعالان جنبش زنان آزاد (TJA) در مراسم یادبود شرکت کردند. این مراسم با ادای احترام آغاز شد. ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلقها  در این مراسم سخنرانی کردە و گفت: ما یاد رفقایمان فیدان، سکینه و لیلا را اینجا در دامنه کوه نورحق گرامی می داریم.  دربارە کشتاری که ١٠ سال پیش انجام شده است هنوز  شفافسازی نشده است.  هیچ حرف و سخنی برای صحبت از رفقایمان کافی نیست و حق مطلب را ادا نمی کند. ما می دانستیم که حکومت از مبارزه زنان کورد بسیار می ترسد، اما این ترس به قتل وحشیانه زنان کورد منجر شد. ١٠ سال است که ما می دانیم چه نیروهایی پشت آن ترور قرار دارند. زنان کورد و همراهانشان به خوبی می دانند.

 با دستگیری عاملان، دولتها گفتند که درباره جنایت شفافسازی کرده اند، اما ما می دانیم که عاملان واقعی هنوز محاکمه نشده اند. اگر میخواهیم از کشتارهای جدید جلوگیری کنیم، باید نیروهای آمر و عامل را شناسایی کنیم و آنها را مورد بازخواست قرار دهیم. در اسنادی که در رسانه ها به اشتراک گذاشته شده است، عاملان واقعی آشکار شده اند اما هنوز دستگیر نشده اند. قاتلان واقعی را پنهان کردند. ما زنان حقایق را می دانیم و آنها را بازخواست خواهیم کرد.

اگر درباره این جنایت شفافسازی می شد، ترور دوم اتفاق نمی افتاد

گونای در ادامه با بیان اینکه یادبود ٩ ژانویه مهم است، اینگونە ادامه داد: "اگر پرونده این قتل ١٠ سال پیش تعیین تکلیف می شد، دومین ترور پاریس رخ نمی داد. اگر قاتلان سکینه، لیلا و فیدان و نیروهایی که در پشت پرده از قاتل حمایت نمی کردند، بازخواست می شدند، جنایت های دیگر انجام نمی شد. اما دوست و دشمن همه می دانند که زنان کورد از هیچ ظلم و کشتاری هراسی نداشته و نخواهند داشت. زنان کورد هرگز از مبارزات خود عقب نشینی نمی کنند.  موضع سکینە جانسز در زندان آمد ملموس ترین نمونه این موضوع است. ما این حقیقت را درباره فیدان می دانیم که با همه سیاست های ظلم و ستم، او در خارج از کشور زندگی می کرد، ما درباره لیلا می دانیم که او مبارزات جوانان را رهبری می کرد. امروز تمام دنیا با شعار ژن، ژیان، ئازادی که نماد مبارزات زنان کورد است مبارزه می کنند. دولت ها هر چقدر هم پلید باشند، نمی توانند مقابل زنانی که تصمیم به مقاومت گرفته اند بایستند. دیر یا زود این حقیقت قطعا آشکار خواهد شد و عاملان ترور هر سه زن کورد ناچار به پاسخگویی خواهند شد.

زنان کورد یک جامعه دموکراتیک خواهند ساخت

گونای در ادامه گفت: قاتلان سِیوه، فاطمه، پاکیزه و اوین گویی بازخواست خواهند شد. ما به رفقایمان قول داده ایم که این حقیقت را آشکار کنیم. ما حق تک تک رفقای کشتە شده را خواهیم گرفت. این مهم به برکت مبارزه زنان و فلسفه ژن، ژیان، ئازادی اتفاق خواهد افتاد. به لطف عزم، سازماندهی و مبارزه خود این قتل ها را برملا خواهیم کرد. پیش از هر چیز به فیدان و کسانی که در پاریس و سلوپی کشته شدند قول می دهم که آرزوی آنان را به واقعیت تبدیل خواهیم کرد. زنان آزاد کورد آزادانه در این سرزمین زندگی خواهند کرد و جامعه ای دموکراتیک را خواهند ساخت. ما ساختن را از شما آموختیم. وفاداری ما به شما دفاع از شعار ژن، ژیان، ئازادی خواهد شد. به نام سکینه، لیلا و فیدان، از تمام زنانی که در راه آزادی جان خود را از دست دادند یاد می کنم. روحتان شاد باد که برخودانِ ژن، ژیان، ئازادی زنده است.

 پس از پایان سخنرانی، جمعیت شعارهای شهیدان نمیمیرند و ژن، ژیان، ئازادی سر دادند.  سپس شرکت کنندگان در مراسم گل و شال های بنفش خود را بر مزار دوغان گذاشتە و مراسم بزرگداشت به پایان رسید.