زینب خراسان : هیچکس حق ندارد زندگی کس دیگری را از او بگیرد

زینب خراسان عضو شورای اجرایی جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان- کودار در گفتگویی با آرین تی‌وی در مورد رسوایی کمیته منع شکنجه اروپا صحبت کرد...

زینب خراسان عضو شورای اجرایی جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان- کودار در گفتگویی با آرین تی‌وی در مورد رسوایی کمیته منع شکنجه اروپا صحبت کرد که اخیرا گفته بود ناظرانش در امرالی با اوجالان دیدار کرده‌اند ولی طولی نکشید که گفته شد رهبر خلق کورد از دیدار با نمایندگان سی‌پی‌تی امتناع کرده است.

چندی پیش کمیته منع شکنجه اروپا هیأتی از ناظران خود را راهی زندان امرالی ترکیه کرد جایی که رهبر خلق کورد عبداله اوجالان و سه زندانی سیاسی دیگر محکوم به حبس ابد مادام العمر در آن محبوسند. زینب خراسان درباره هدف احتمالی این هیأت که جزئیات چندانی منتشر نکرد، گفت: "قریب دو سال است هیچ خبری از رهبر آپو نداریم. موضع خلق کورد و سایر آزادیخواهان و هر کسی که از فلسفەی حقیقی رهبر آپو ذرەای الهام گرفته باشد در اینباره روشن است. بنابراین سی‌پی‌تی‌ تلاش کرد نوعی حمایت از رهبر آپو را نشان دهد. شاهد مباحثی برای آزادی رهبر آپو در این مدت بودەایم. از جمله کمپین‌های بزرگی راه‌اندازی شدند که چهرەهای بین‌المللی با آن همراهی کردند."

او راه حل بحران کنونی و مسائلی که مدام عمیق‌تر می‌شوند را در گرو ایدەهای رهبر آپو عنوان کرد و ادامه داد: "بزرگترین اجحاف قانونی در جهان علیه رهبر آپو انجام می‌شود. ٢٤ سال است که در میان یک چهار دیواری حتی امکان تحرک ندارد، ولی رهبر آپو علیرغم همه اینها به فکر پیدا کردن راه حلی برای معضلات بشری بود. تصور کنید اگر رهبر آپو از لحاظ جسمانی نیز آزاد باشد هیچ مسأله‌ای مانند قبل باقی نخواهد ماند."

عضو شورای اجرایی کودار حمایت‌ مردمی بین‌المللی از رهبر آپو را بر نهادهای تصـیم‌گیرندەی جهانی موثر دانست و گفت: "واقعیت این است که هدف سی‌پی‌تی از رفتن به زندان امرالی، حیلەگری و فریب افکار عمومی بوده در حالی که قبل از آن، نمایندگان اروپایی و سازمان‌های مربوطه هزاران نامه درباره وخامت اوضاع امرالی دریافت کرده بودند و صدها حقوقدان خواستار صدور مجوز دیدار در امرالی شدەاند."

زینب خراسان با تکرار نگرانی‌ها از آنچه در امرالی روی می‌دهد پیشبینی کرد حیله و نیرنگی در اقدام کمیته منع شکنجه اروپا وجود دارد، زیرا رفتاری غیر وجدانی با این مسأله انجام داده و اطلاعات آن در مورد دیدار با رهبر آپو در امرالی صحت نداشته است.

زینب خراسان در ادامه این گفتگو در مورد انقلاب جاری در شرق کوردستان و ایران صحبت کرد. او برخی نشانه‌های انقلاب را برشمرد و گفت ترس به عنوان تنها سلاح رژیم ایران در دل مردم فروریخته است.

زینب خراساندر ادامە گفتگوی خود اظهار داشت:این قیام هراسی جدی به دل حکومت انداخت. برای مثال در بلوچستان تاکنون زنان امکان حضور در خیابان را نداشتند ولی ما دیدیم که الهام آزادی به چه شکل زنان بلوچستان را به خیابان آورد. آنها برای آزادی هر اتفاقی را در نظر گرفتند. این یک انقلاب آگاهی است. وقتی به شرق کوردستان نگاه می‌کنیم یک رنسانس را می‌بینیم زیرا انقلاب هر روز پیشرفت جدیدی با خود بهمراه می‌آورد و مردم بیشتری را به کنکاش وامی‌دارد که راههای تازه‌ای برامه ادامه اعتراضاتشان پیدا می‌کنند. آزادی چیزی به این شکل است که انسان را از قفس رها می‌کند و احساسات و فکر و بدن آنرا به حرکت درمی‌آورد."

عضو شورای اجرایی کودار "آزادی" را در مقابل "بردگی" قرار داد و از آزادی به عنوان نمود زیبایی‌ها نام برد که تا قبل از این به این گستردگی در قلب و ذهن مردمان ایران دیده نمی‌شد. او با تأكید بر لزوم ادامه انقلاب گفت معتقد است هر آن کسی که طعم آزادی را چشیده باشد نمی‌تواند دوباره به بردگی روگردان شود مانند افرادی که پس از دیدن روشنایی نمی‌تواند به تاریکی بازگرداند.

او قوانین تحمیلی حکومت ایران بر حوزەهای مختلف زندگی را تحمل‌ناپذیر خواند و گفت رژیم با دخالت در همه امور، زندگی را خفه کرده بود ولی مردم اکنون آن پردەی تاریکی را پاره کردەاند و رژیم باید بداند که خلق‌های ایران هیچ اعتمادی به آن ندارند. زدوده شدن امید و انتظار از حاکمیت به معنای از دست رفتن مشروعیت آن است هرچند که رژیم فعلی همچنان مستقر باشد.

زینب خراسان از ترس به عنوان تنها سلاح رژیم ایران که در دل مردم شکسته شد یاد کرد و مثلی را بازگو کرد که می‌گوید "اگر دلی یک جرعه از آزادی بنوشد، از بیم و مرگ ابایی نخواهد داشت. او به مانی و زردشت و شماری از حقیقت‌جویان سخت‌کوش که در این جغرافیا برای رهایی بشر کوشیدند اشاره کرد و گفت تاریخ مانند نهری روان منفک ازهم نیست. آنچه در شرق کوردستان و ایران می‌بینیم پیش‌زمینه تاریخی دارد و ریشه در فرهنگ آن مردم دوانده است.

زینب خراسان سرکوب خشونتبار و صدور حکم اعدام برای شماری از دستگیرشدگان را تلاشی برای احیای ترس در میان مردم دانست و گفت اعدام غیر اخلاقی‌ترین اقدام ممکن است که دولت‌های جهان انجام می‌دهند در حالی که هیچکس حق ندارد زندگی کس دیگری را از او بگیرد.