زینب خراسان: رفیق سارا فرزند فرهنگ تسلیم ناپذیری علوی‌های درسیم بود

عضو مجلس پژاك با بیان آن که سکینه جانسز از کودکی در برابر آن چه در اطرافش رخ می‌داد دارای موضع بود، گفت ویژگی‌های یک زن مبارز از همان کودکی در رفیق سارا وجود داشت و علیه بی‌عدالتی‌ها از خود واکنش نشان می‌داد.

زینب خراسان عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان با شرکت برنامه راوین آرین‌تی‌وی به سئوالاتی در رابطه با فرا رسیدن سالگرد ترور سه زن انقلابی کورد به اسامی سکینه جانسز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز در پاریس بود.

زینب خراسان در رابطه با شخصیت سکینه جانسز معروف به سارا به طغیان‌گری او در دوره کودکی تا بزرگسالی اشاره کرد و گفت او فرزند فرهنگ تسلیم ناپذیری علوی‌های درسیم در برابر قدرت حاکم بود.

عضو مجلس پژاك با بیان آن که رفیق سارا از کودکی در برابر آن چه در اطرافش رخ می‌داد دارای موضع بود، گفت ویژگی‌های یک زن مبارز از همان کودکی در رفیق سارا وجود داشت و علیه بی‌عدالتی‌ها از خود واکنش نشان می‌داد.

او ماجرای قتل‌عام درسیم و ربودن زنان آن در سال‌های ١٩٣٧ تا ١٩٣٨ میلادی را بازگو کرد و گفت روح آن مقاومت و خشم از قتل‌عام و دست‌اندازی به زنان درسیم در بطن رفیق سارا جاری بود.

زینب خراسان دوره‌های زندگی سکینه جانسز را شبیه یک زنجیر بهم پیوسته توصیف کرد و گفت رفیق سارا وقتی پ.ک.ک ظهور کرد آرمان‌های خود را در جنبش آپویی دنبال کرد. او عملکرد سکینه جانسز را همچون نامه‌ای عنوان کرد که از ابتدا محتوای آن پیداست.

عضو مجلس پژاک نقش مهم سکینه جانسز در سازماندهی و توسعه جنبش زنان در پ.ک.ک را مطرح کرد و آن را یک نقش حیاتی دانست که اگر نبود اکنون پ.ک.ک را با این مختصات نمی‌دیدیم.

او در رابطه با موضع سکینه جانسز در برابر نژادپرستی به مقاومت تعیین کننده او در زندان ترکیه اشاره کرد و گفت رفیق سارا به سایر زندانیان در آن زمان که شکنجه‌گران وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها را انجام می‌دادند، شهامت داد مقاومت بیشتری از خود نشان دهند و دشمن را شکست دهند.

چند دهه مبارزه بی‌امان سکینه جانسز در کوهستان، زندان، شهرها و اروپا به نظر زینب خراسان دورانی بود که مبارزه رفیق سارا را از لحاظ تاریخی بی نظیر کرد. او پ.ک.ک و اراده زنان خلق کورد را نمایندگی می‌کرد.

عضو مجلس پژاک تلاش برای سرپوش گذاشتن بر پرونده ترور سکینه جانسز و دو زن انقلابی دیگر همراه او به اسامی فیدان دوغان و لیلا شایلمز را زیر سئوال برد و درباره سکوت دولت فرانسه این سئوال را مطرح کرد که اروپا از کوردها چه می‌خواهد؟ کوردستان را تقسیم کردند، خلق کورد قتل‌عام شد و سلاح‌های شیمیایی آن علیه مقاومت گریلاها در کوهستان استفاده می‌شود.در توطئه ربودن رهبر آپو هم نقش بازی کردند. اکنون وجدان حکم می‌کند که برای گذشته عذرخواهی کنند و حقیقت ترور صورت گرفته در پاریس را سرانجام روشن شود.