انتشار آمار تازەای از قربانیان اعتراضات ایران و روژهلات کردستان منتشر شد

سازمان فعالین حقوق بشر ایران- هرانا، جدیدترین آمار مربوط به قربانیان تظاهرات جاری ایران و روژهلات کردستان را منتشر کرد.

سازمان فعالین حقوق بشر ایران- هرانا، جدیدترین آمار مربوط به قربانیان تظاهرات جاری ایران و روژهلات کردستان را منتشر کرد.  طبق این آمار از شروع اعتراضات تا روز گذشته حداقل 516 نفر کشته شدەاند و حداقل ١٩ هزار و ٢٠٤ معترض نیز دستگیر شدەاند.

طبق این آمار از روز شروع اعتراضات تا روز دوشنبه دوم ژانویه ٢٠٢٣ حداقل ٥١٦ معترض کشته شده اند که از این تعداد ٧٩ نفر کمتر از ١٨ سال سن داشتند.

همچنین آمدە است تا دیروز ١٦١ شهر ایران و روژهلات کردستان میدان اعتراض و خروش علیه رژیم حاکم بر ایران بوده است و در این جریان این تظاهرات که به قیام "ژن ژیان، آزادی" معروف است، حداقل ١٩ هزار و ٢٠٤ نفر دستگیر شدەاند که از این میان ٦٨٧ نفر دانش آموز و دانشجو بوده اند.

این آمار در حالی منتشر میشود که دستگاه قضایی ایران برخی از دستگیر شدگان را به اتهام "فساد فی الارض" و "محاربه"  به اعدام محکوم کرده است.

تاکنون دستگاه قضایی رژیم ایران حکم اعدام دو نفر از معترضین را به نامهای "محسن شکاری" و "مجیدرضا رهنورد" اجراء کردە است.