برگزارکنندگان کارزار اعتراضی در استکهلم سوئد گردهم آمدند

در پی یک هفته کارزار اعتراضی برای اعلام حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، برگزارکنندگان این کارزار دیروز در استکهلم تشکیل جلسه دادند.

جمعی از فعالین که در یک هفته اخیر اعتراضاتی در حمایت از فعالین سیاسی، صنفی و کارگری دربند ایران برگزار کردند عصر دیروز در استکهلم گردهم آمدند.

فعالینی که از جنبش‌های مخلتف بودند درباره کنار گذاشتن اختلاف نظرها برای ایجاد تحولی در داخل ایران گفتند.

برگزار کنندگان کارزار اعتراضی یک هفته اخیر در سوئد از تماس با رسانەهای سوئدی برای پوشش وقایع مربوط به سرکوب در ایران خبر دادند.

نازی رولت، فعال کارگری و اجتماعی در گفتگوی با آرین تی‌وی گفت از ٢٢ ژوئیه کارزاری در استکهلم با خواست آزادی زندانیان سیاسی ایران براه افتاده است. او درباره وضعیت زندانیان اعتصابی حرف زد.

نازی رولت از تصمیم برای ادامه کارزارهای اعتراضی در استکهلم گفت و اهداف آنرا تشریح کرد.