برگزاری کنفرانس پلتفرم دموکراتیک ایران

پلتفرم دموکراتیک ایران کنفرانسی با عنوان "در چهارچوب پارادایم زن - زندگی - آزادی متحد شویم، مبارزه را گسترش داده و به سرانجام برسانیم" برگزار می‌نماید.

پلتفرم دموکراتیک ایران در ادامه سلسله جلسات، کنفرانس‌ها و سمینارهای خود در سطح اروپا در نظر دارد به مناسبت اولین سالگرد قتل ژینا امینی توسط حکومت جمهوری اسلامی و آغاز انقلاب "ژن ژیان آزادی" کنفرانسی دو روزه برگزار نماید.

  این کنفرانس با هدف ایجاد گفتمانی دموکراتیک، همه‌گیر و متنوع و در چهارچوب مشکلات تاریخی و کنونی ایران و همچنین سالگرد قتل ژینا امینی توسط رژیم جمهوری اسلامی و جنبه‌ها و دیدگاه‌های مختلف نسبت به انقلاب "ژن ژیان آزادی" و پارادایم آزادی‌خواهانه آن برگزار می‌شود.

کنفرانس در روزهای شنبه و یکشنبه ۳۰/۹/۲۰۲۳ و ۱/۱۰/۲۰۲۳ در شهر کلن آلمان برگزار خواهد شد.