بریتان جودی و دیالا روژهلات: زنان با اتحاد عمل می‌توانند از جامعه محافظت کنند

بریتان جودی و دیالا روژهلات در مصاحبه‌ای در تلویزیون آرین به ارزیابی وضعیت زنان در روژهلات کوردستان و ایران پرداختند.

بریتان جودی و دیالا روژهلات دو عضو شورای هماهنگی جامعه زنان آزاد شرق کوردستان مهمان این هفته برنامه راوین بودند و به سئوالات روشنا دبستانی پاسخ دادند. آنها از جمله به وضعیت رهبر اوجالان و هدف کمپین‌های کژار پرداختند.

بریتان جودی عضو شورای هماهنگی کژار با یادآوری عدم بهبود شرایط رهبر اوجالان در زندان جزیره امرالی گفت: "حکومت فاشیست ترکیه اقدام به منزوی‌سازی رهبرمان کرده است چون از فکر و فلسفه رهبر آپو که انعکاس بین‌المللی داشته است می‌ترسد. این تلاش‌ها البته بی‌فایده بوده زیرا جامعه جهانی سرانجام به رویکرد فاشیستی حکومت ترکیه پی برده است. اقدام به طلب آزادی رهبر آپو در جوامع بین‌المللی به همین خاطر است."

دیالا روژهلات یک عضو دیگر شورای هماهنگی کژار نیز در پاسخ به سئوالی در مورد کارزاری که جامعه زنان آزاد شرق کوردستان از پارسال برای مخالفت با پدیده کودک‌همسری به راه انداخته است گفت: "کمپین‌هایی که براه می‌اندازیم بی ارتباط با سرمشق‌های رهبر آپو نیست. ازدواج کودک یعنی نسل‌کشی زن، اقدامی که هر روز شاهد آن هستیم. یک زن که در سنین کودکی وادار به ازدواج می‌شود چگونه می‌تواند زندگی خود را ادامه دهد. موجودیت و اراده او بدین ترتیب سلب می‌شود. زن را با ازدواج، اسیر و بیش از پیش به بردگی می‌کشند. نه تنها جسم بلکه روان آنها به این شکل به قتل می‌رسد تا جایی که موضع و اراده‌ای در او باقی نمی‌ماند."

در ادامه برنامه، بریتان جودی با ارائه توضیحاتی درباره کمپین جدید کژار که از پنجم ژانویه ٢٠٢٢ آغاز بکار کرد به افزایش آگاهی عمومی در اثر مبارزات اشاره کرد و گفت: "زنان عرب، افغان، فارس و بلوچ در کمپین مخالفت با کودک‌همسری همکاری فعالی انجام دادند و آن را یک مبارزه دانستند. آغاز هر کارزاری به تغییراتی در جامعه منجر می‌شود. کژار از ابتدای سال ٢٠٢٢ کمپینی تحت عنوان 'مقابله با قتل‌ زن و محیط زیست' را کلید زد و زنان را به پشتیبانی از آن دعوت می‌کند. روزی نیست که در این جهان، محیط زیست نابود نشود و همزمان زنان به قتل‌ نرسند. زنان اگر اتحاد عملی در این زمینه داشته باشند می‌توانند در کنارهم از جامعه خویش نیز محافظت کنند."

عضو شورای هماهنگی کژار اضافه کرد: "زنان مبارز در کوه‌های کوردستان از جمله نیروهای مدافع زنان شرق در حال تلاش برای عمل به وظایف و اهداف خود هستند. از خاک و حیات کوردستان و تمامی زنان دفاع می‌کنند. ه.پ.ژ از لحاظ سیاسی و نظامی با نظام حاکم در ایران مبارزه می‌کند. در این بین به تقویت همبستگی میان نیروهای مدافع زنان شرق و اجتماع وجود دارد تا مقاومت به مراتب وسیع‌تری را شاهد باشیم. زنان از طریق خودآگاهی و تشکل‌یابی می‌توانند که از حقوقشان دفاع کنند. زنان مهمترین ستون جوامع هستند. کژار می‌تواند چتری برای جمع شدن زنان در کنار هم باشد و ما زنان را به همبستگی و همکاری زیر این چتر فرامی‌خوانیم."