فرهنگیان زندانی را آزاد کنید

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران کشتار و سرکوب را محکوم کرد.

نه تنها کودکان و دانش‌آموزان بلکه معلمان هم از گزند حکومت مستبد ایران در امان نیستند. در دو روز گذشته خبرهایی از ضرب و شتم شدید سوران لطفی معلم دربند کردستانی و صدور حکم ظالمانه ٥ سال حبس برای جعفر ابراهیمی فعال صنفی معلمان ایران منتشر شد. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اینباره یک بیانیه صادر کرده و زورگویی نظام را محکوم کرده است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه خود را با عبارت "زن، زندگی، آزادی" آغاز کرده و نوشته است "آید آن صبحی که صبح ظالمان گردد غروب".

این بیانیه که خطاب به مردم شریف ایران، همکاران و دانش آموزان عزیز منتشر شد به سالها نهیب معلمان به مسئولین به خاطر جهل در حوزەهای مربوط به آموزش و پرورش پرداخته و می‌افزاید: "به دفعات و کرات، عواقب پیامدهای آموزش و پرورش ایدئولوژیک، واپسگرا و غیرعلمی گوشزد گردید و به مسئولان نسبت به نتایج آن انذار داده شد. اما دریغ از گوش شنوا! ماحصل و دستاورد رویکرد غلط ایدئولوژیک در آموزش و پرورش به طور خاص و اداره‌ی کشور به شیوه‌ی عام، افتادن تشت رسوایی حاکمیت از بام بود و آن چیزی ست که هم اکنون نه تنها افکار عمومی مردم ایران بلکه جهانیان را نیز به واکنش و نکوهش آن واداشته است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران می‌گوید انحصار طلبی، تنگ نظری و فساد در سیستم مدیریتی کشور به جایی رسیده که روز بروز حلقه های خودی نظام تنگ و محدودتر و باعث بی پشتوانه ماندن حاکمیت گردیده است.

این بیانیه اضافه می‌کند: "بسیار حقارت آمیز است دستگاه های امنیتی یک کشور در دام سودجویان، افراد فاسد و بازجو خبرنگاران متملق هرزه ای بیافتد که برای نیل به اهداف پلید خود، روشنفکران و اندیشمندان در حوزه های مختلف آموزشی، اجتماعی و سیاسی را قربانی کنند."

این شورا ضمن محکوم نمودن کشتار مردم بی دفاع در جریان خیزش اخیر و اعمال شنیع و غیرانسانی از دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی میخواهد هر چه زودتر معلمان بازداشتی را آزاد نمایند چرا که صبر معلمان برای ابد.