محکومیت ۳ نفر به زندان در اسنیورت

۳ نفر که در ۱۷ سپتامبر در منطقه اسنیورت استانبول دستگیر شده بودند به زندان افتادند.

در منطقه اسنیورت استانبول پلیس ترکیه در عملیاتی همزمان به چندین خانه یورش برد و ۳ نفر به نام‌های عبدالله گورکان، مروان یلماز و سلیمان مینتاش را دستگیر کرد. افراد دستگیرشده امروز به دادگاه چاگلایان منتقل شدند.

دادگاه به صورت خودسرانه و سیستماتیک آنها را به اتهام "عضویت در حزب" و "تبلیغ برای حزب" زندانی کرد. هر سه شهروند به زندان متریس منتقل شدند.