شکنجه روزنامه‌نگاران؛ گزارش ماهانه DFG از وضعیت وخیم آزادی رسانه در ترکیه

جمعیت روزنامه‌نگاران دجله-فرات گزارش ژوئیه خود را در مورد تخلفات صورت گرفته در ترکیه علیه روزنامه‌نگاران منتشر کرد. بر اساس گزارش دستگیری، شکنجه، خشونت و جاسوسی‌های اعمال شده بر روزنامه‌نگاران در ماه ژوئیه افزایش یافته است.

جمعیت روزنامه‌نگاران دجله- فرات، گزارش ماه ژوئیه خود در پیوند با نقض حقوق روزنامه‌نگاران را در کشور ترکیه منتشر کرد. در این گزارش آمده است که روزنامه‌نگاران در ماه ژوئیه نیز با دستگیری و بازداشت روبرو شده و ده‌ها روزنامه‌نگار مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. در این گزارش آمده است که پلیس ضمن جلوگیری و ممانعت از کار خبری و فعالیتهای روزنامه‌نگاران، چندین تن از آنها را در استانبول، آنکارا، ازمیر، وان و آمد به شدت کتک زده و مجروح کرده‌اند.

جاسوسی

در این گزارش آمده است که دو خبرنگار JinNews مورد تهدید قرار گرفته و از آنها خواسته شده که برای دولت جاسوسی کنند و در این پیوند آمده است: "این رویکرد و روش‌های مشابه آن تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در روزنامه‌نگاران است. روزنامه‌نگاران جاسوس هیچ کسی نیستند. اگر دولت و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های حکومتی به دنبال اطلاعات هستند،  باید اخبار ما را در روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری بخوانند و بررسی کنند. در حال حاضر کارهایی که انجام می‌دهیم و تلاش‌هایی که به انجام می‌رسانیم از طریق انتشار آن در قالب اخبار به اطلاع عموم می‌رسد."

ارعاب و تهدید و مجازات

در این گزارش همچنین از وجود یک لیست ۵۵ نفره از مخالفان، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور خبر داد که دولت ترکیه آنان را هدف ترور و ارعاب قرار داده است. یکی از روزنامه‌نگارانی که نامش در این لیست است، "ارک آجارر" نویسنده کتاب «داعش و ترکیه، ما قاتل را می‌شناسیم» است، ابتدا در خانه‌اش مورد حمله قرار گرفت و سپس پیامهای تهدید‌آمیزی برای وی ارسال شد. پلیس آلمان به جلال باشلانگیچ یک روزنامه‌نگار هشدار داده و به وی اعلام کرده است که نام وی نیز در این لیست قرار دارد. وضعیت سرکوب و برنامه‌های بحرانی که در کشور دنبال می‌شود، گسترش یافته و ما آن را یک برنامه هدفمند ارزیابی می‌کنیم. دولتی که از روزنامه‌نگاران هراس دارد در واقع توانایی مدیریت امور جامعه را از دست داده است. زیرا روزنامه‌نگاران کسانی نیستند که مردم از آنها بترسند و آنها را اخراج کنند.

سانسور

این گزارش همچنین با اشاره به دستور شورای عالی صدا و سیمای ترکیه (RTUK) مبنی بر سانسور اخبار مرتبط با آتش‌سوزی جنگل‌ها در رسانه‌ها و روزنامه‌ها آمده است که پیام RTUK ضربه‌ای سنگین  به آزادی مطبوعات و فعالیت رسانه‌ای است.

نقض حقوق

در این گزارش همچنین به تجزیه و تحلیل داده‌های نقض حقوق روزنامه‌نگاران پرداخته و آورده است، در ماه ژوئیه چهار روزنامه‌نگار دستگیر شده‌اند ، ١۵ روزنامه‌نگار هدف خشونت و ضرب وشتم قرار گرفته‌اند و ١۴ روزنامه‌نگار هدف حمله قرار گرفته‌اند. به ۴ روزنامه‌نگار فشار آورده شده که به جاسوسی برای دولت بپردازند و آنها هدف تهدید و ارعاب قرار گرفته‌اند. ١٢ روزنامه‌نگار در هنگام پوشش رویدادها از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمده است. بازجویی و تحقیقات علیه دو روزنامه‌نگار آغاز شده و علیه یک روزنامه‌نگار پرونده بازجویی تشکیل شده است. یک روزنامه نگار به یازده ماه و بیست روز زندان محکوم شده است. این در حالی است که پرونده و پروسه بازجویی علیه ۵۶ روزنامه‌نگار همچنان ادامه دارد. شورای عالی صدا و سیمای ترکیه شش کانال تلویزیونی را پانزده بار جریمه کرده است، ٢٨٣ خبرکزاری و ٧ وبسایت را مسدود و یک روزنامه‌نگار را اخراج کرده است.

این گزارش همچنین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ترکیه را تا ۴ آگوست، ۶۵ نفر اعلام کرد.