بسیج عمومی برای دفاع از هفتانین | یادداشت

آشکار است که اهمیت هفتانین برای کوردها بسیار زیاد است، مسئله‌ی موجودیت و آزادی است. به همین دلیل نمی‌توان به این مسئله بی‌توجه بود. خوش‌خدمتی به دشمنان به کنار، موضعی ضعیف هم سزاوار میهن‌دوستی نیست.

◼️ حدود یک ماه است در منطقه‌ی هفتانین جنگی دشوار در جریان است. در حقیق در هر چهار بخش کوردستان، در هر کوهستان و شهر و منطقه‌ی ترکیه نیز چنین وضعیتی وجود دارد. پس از حمله‌ی هوایی گسترده توسط ارتش ترکیه در شب ١۴-١۵ ژوئن علیه مخمور، شنگال و مناطق حفاظت شده‌ی مدیا، اشغالگری ترکیه آغاز شد و هفتانین نیز در مرکز این جنگ قرار دارد.

بر این اساس ارتش ترکیه حدود یک ماه است با تمام نیرو و تکنولوژی پیشرفته به هفتانین حمله می‌کند. از یک طرف با جنگنده‌ها، هلی کوپترها، تانک و توپ منطقه را بمباران می‌کند و از طرف دیگر نیروهایش را به مناطق استراتژیک منتقل کرده و برای اشغال این مناطق در تلاش است. گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار علیه این اشغالگری با قهرمانی مقاومت می‌کنند. گریلاهای پ.ک.ک با تمام توان خود در مقابل اشغالگری ترکیه در باشور کوردستان ایستاده و از باشور کوردستان دفاع می‌کنند.

رسانه‌های جنگ ویژه‌ی ترکیه به رغم آنکه از نخستین لحظه آغاز حملات حکایت «مهمتچیک‌های قهرمان» را در بوق و کورنا می‌کرد اما در عمل هیچ یک از محاسبات آنها درست از آب درنیامد، به همین دلیل مجبورا از شدت جنگ روانی کاست. منابع گریلایی هر روز بیلان سنگین ضربات سنگین گریلا بر ارتش اشغالگر و فاشیست را منتشر می‌کنند. مقاومت و جنگ هفتانین بر این اساس با قدرت ادامه دارد و نیروهای گریلا هر روز ضربات سنگینی به ارتش ترکیه وارد می‌کنند. همان طور که در سال ۲۰۰۸ ارتش فاشیست ترکیه در زاپ شکست سنگینی از گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار خورد، اکنون نیز در هفتانین وضعیت مشابهی حکمفرماست.

حمله‌ی اخیر ارتش اشغالگر ترکیه علیه مخمور، شنگال و هفتانین در خاورمیانه و سطح جهانی بیشتر مورد انتقاد و بحث قرار می‌گیرد، بویژه نیروهای دمکراتیک، انقلابی، نیروهای چپ، زنان و جوانان در مقابل این حملات اشغالگرانه می‌ایستند و از مقاومت قهرمانانه‌ی گریلاهای جنبش آزادیخواهی پشتیبانی می‌کنند. بویژه در جهان عرب، دولت‌های عربی در مقابل این اشغالگری واکنش نشان دادند. بالاخص کشورهای مصر، عراق و امارات متحده‌ی عربی و چند کشور عرب دیگر طی بیانیه‌هایی این اشغالگری را محکوم کردند.

اشغالگری در هفتانین تاثیر اصلی را بر باشور کوردستان خواهد گذاشت. دولت اشغالگر ترکیه با حملات هوایی هر روز غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد و آنها را قتل‌عام می‌کند. این اقدامات در میان جامعه‌ی باشور کوردستان و بویژه در میان زنان و جوانان نارضایتی‌های گسترده ایجاد کرده است. به ویژه قیام مردم شلادزه پیشگام این قیامها بود. در نتیجه‌ی فشار خلق مسئولین حکومت اقلیم کوردستان و برخی سازمان‌ها بیانیه دادند. اما بیانیه‌های آنان در واقع وارونه کردن مسئله بوده و از دولت اشغالگر ترکیه پشتیبانی کردند. یعنی دولت اقلیم کوردستان از خاکی که مسئول آن است محافظت نمی‌کند و از اشغالگران حمایت می‌کند.

در چنین شرایطی، جوانان باشور کوردستان بویژه جوانان در قندیل علیه اشغالگری دولت ترکیه برای دفاع از هفتانین فراخوان بسیج عمومی دادند. دفاع از هفتانین را در سطح آزادی و استقلال کوردستان عنوان کردند. جوانان بر خلاف حکمرانان اقلیم به خوبی خطر این اشغالگری را درک کردند. یکبار دیگر اثبات شد که جوانان نسبت به آنچه در حال وقوع است واقف می‌باشند.

قبل از هر چیز باید این موضعگیری جوانان را تبریک گفت. بدون شک هر میهندوست کورد با دل و جان در بسیج عمومی که جوانان باشور کوردستان پیشگام آن هستند، شرکت می‌کند. در حقیقت این فراخوان برای همه‌ی جوانان کوردستان و خارج از کوردستان است تا در مقابل اشغالگری دولت فاشیست ترکیه به مبارزه بپردازد. همچنین بسیار مهم است که فراخوان بسیج عمومی علیه اشغالگری را مانند مبارزات نظامی در هر جایی به انجام برسانیم. یعنی این فراخوان نباید فقط در حد درخواست بماند و فقط به جمع‌آوری امضا محدود شود. بلکه باید مرحله به مرحله عملی شود و بر این اساس نیز به دفاع نظامی بپردازیم. چون اشغالگری فقط اینگونه متوقف خواهد شد.

فراخوان بسیج عمومی علیه اشغالگری در هفتانین بسیار بامعناست. چون اشغال هفتانین آخرین مرحله پر شدن کاسه صبر است. صرفا یک حمله ساده نیست، بلکه مرحله مقدماتی حمله پایانی برای اشغالگری کامل است. به همین دلیل اشغال هفتانین و مقاومت پیروزمندانه در مقابل این اشغالگری بسیار مهم است. نباید آنرا همچون رخدادی که در این منطقه جریان دارد ارزیابی کرد، بلکه باید آنرا همچون پدیده‌ای مبنای یکپارچگی کوردستان دید. در حقیقت در هفتانین جنگ میان ارتش اشغالگر ترکیه با جنبش آزادیخواهی و موجودیت کوردستان در جریان است. از این لحاظ هفتانین تعیین کننده خواهد بود.

مد نظر داشته باشیم؛ حملات اشغالگرانه علیه هفتانین پس از اشغال سریکانی و گری سپی در روژاوای کوردستان آغاز شد. پیش از آن نیز در زمستان ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ عفرین و خاکورک به اشغال درآمدند. پس از شکست داعش در رقه نیروهای کوردستیز به کرکوک، عفرین و خاکورک دست به حمله زدند. واضح است که تمامی این حملات به اشغال جرابلس و باب، قتل‌عام  جزیر و سور، قتل‌عام ۵ ژوئن ۲۰۱۵ در آمَد، قتل‌عام ٢٠ ژوئیه ٢٠١۵ در پرسوس و قتل‌عام ١٠ اکتبر ٢٠١۵ در آنکارا مربوط می‌باشند. در واقع تمامی این حملات برای پایان دادن به دیدارهای امرالی در ۵ آوریل ۲۰۱۵ و «نقشه نابودی» برمی‌گردد که در نشست شورای امنیت ملی ترک در ٣٠ اکتبر ٢٠١۴ برنامه‌ریزی شده بود.

در حقیقت باید جلسه‌ی جلسه شورای امنیت ملی ترک در ٣٠ اکتبر ۲۰۱۴ و تصمیم آنرا مهم دانست. باید دید که «نقشه به زانو دراوردن» که در این نشست بر اجرای آن توافق صورت گرفت، مرحله‌ای تازه‌ از قتلعام کوردها بود. در این نقشه به اهداف و شیوه‌های تازه قتلعام اشاره شده است. هدف اصلی آن تصفیه کردن پ.ک.ک است. اما هدف آنها فقط این نیست. برای اینکه یکبار دیگر جنبشی آزادیخواهانه به سیاق پ.ک.ک وارد میدان نشود تمامی زمینه‌ها را از میان بردارد. همچنین خواستار ایجاد منطقه‌ای حائل در قلب کوردستان است. البته نه مثل توافقنامه مرزی ١٩٨۵ که بر ۵ کیلومتر دوسوی مرز به توافق رسیده بودند. در این نقشه می‌خواهند از عفرین تا خاکورک در هر دو طرف مرز به عمق ٣٠ کیلومتر و در مجموع حدود ۶٠-٧٠ کیلومتر را اشغال کند و این مناطق را از کوردها تخلیه کرده و تبهکاران را از سرتاسر جهان به این مناطق منتقل کرده تا در آنجا مستقر کند و در این مناطق یک سیستم فاشیست-ترور را ایجاد کند.

اگر اینگونه در ابتدا پ.ک.ک را تصفیه کند، کل روژاوای کوردستان و بخش مهمی از باشور کوردستان را اشغال می‌کند، بخشی از مردین و بوتان را از کوردها تخلیه کرده و نیروهای خود تبهکاران-تروریستهای فاشیست را در آن مناطق مستقر کرده و اینگونه یکپارچه بودن جامعه و جغرافیای کوردستان را از بین می‌برد. قتل‌عام کوردها را به پیش برده و با کمک نیروهای تبهکار-تروریست خود خاورمیانه را کنترل کرده و جهان را با ترور مورد تهدید قرار دهد.

هدف اصلی حملات اشغالگرانه‌ی ترکیه علیه هفتانین این است. در صورتی که در این کار موفقیتی کسب کنند، آنگاه دولت ترکیه نقشه‌ی خود را عملی می‌کند. هدف اصلی نقشه‌ی مذکور در مرحله نخست پ.ک.ک و کورد می‌باشند، اما در واقع حمله‌ای به تمامی خاورمیانه و جهانیان است. مقاومت علیه حملات اشغالگرانه دولت فاشیست ترکیه به ویژه مقاومت در مقابل اشغال هفتانین، در چهارچوب دفاع از موجودیت کورد و جنبش آزادی و در کل دفاع از دمکراسی و انسان آزاد در خاورمیانه است.

آشکار است که اهمیت و معنی دفاع از هفتانین برای کوردها بسیار زیاد است، مسئله‌ی موجودیت و آزادی است. بنابر این نمی‌توان به آن بی‌توجه بود. باید میهن‌دوستان کوررد و همه‌ی نیروهای دمکراتیک خاورمیانه و انسان‌های آزاد، با بسیج عمومی در مقاومت هفتانین شرکت کنند. میهن‌دوستی کورد، انسان آزاد بودن و دمکراتیک بودن اینگونه ممکن می‌شود. ◻️


منبع: yeniozgurpolitika