حمله به کوسالان، نسل‌کشی علیه انسان و محیط‌ زیست است

کمیته اکولوژی کودار: نظام فاشیست ایران با عصیان‌گری ضد محیط‌ زیست؛ جامعه و محیط‌ زیست را به‌سمت قیامت سوق می‌دهد و تنها جامعه مدنی قدرت بازداشتن آن را دارد.

کمیته اکولوژی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان (کودار) درباره حملات سپاه پاسداران ایران به کوههای کوسالان بیانیه‌ای به‌شرح زیر منتشر کرده است:

حمله به کوسالان، نسل‌کشی علیه انسان و محیط‌ زیست است

عملیات نظامی و حملات نیروهای سپاه اشغالگر نظام فاشیست ایران به منطقه کوسالان و قطع‌ درختان جنگلها توسط مافیای چوب سپاه نه تنها برضد جامعه انسانی بلکه بر ضد محیط‌زیست نیز هست و این سناریوی ضداکولوژی مدام در سراسر ایران فاجعه‌ می‌آفریند. کمیته اکولوژی "جامعه دموکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان (کودار)" این عصیان نظام فاشیسم ایران در برابر حیات انسانی و محیط‌ زیستی را بشدت محکوم می‌نماید.

ایران در برهه‌ای بسر می‌برد که گذشته از بحران‌های اجتماعی، مسایل حاد محیط‌زیستی به فوق‌بحران تبدیل شده‌اند. مافیای عرصه نظامی یعنی سپاه پاسداران، هم در حوزه‌های اقتصاد و سیاست به تارومار جامعه می‌پردازد و هم با انجام حملات نظامی بی‌محابا زیست‌بوم طبیعی سراسر ایران را آماج قرار می‌دهد. این عملکرد مافیایی قدرتمدارانه ابایی از نابودی انسان و زیست‌بوم ندارد و صرفا به منافع قدرت‌طلبانه خویش می‌اندیشد. حاضر است در راه کسب قدرت خطرناک خویش کل جامعه و محیط‌ زیست را قربانی هوس‌های بی‌پایان خود سازد. آن گروه‌هایی که تحت عنوان مافیای چوب همه‌ساله به قطع درختان جنگل‌های زاگرس و سایر نقاط ایران دست‌می‌زنند، وابسته به نهادهای اختاپوسی سپاه پاسداران هستند و بصورت سیستماتیزه برای نسل‌کشی علیه منابع طبیعی برنامه‌ریزی کرده‌اند. از طرف دیگر نیروهای نظامی سپاه با حملات خود جنگل‌ها و مراتع را به آتش‌کشیده و حیات اجتماعی و تمامی جانداران را به‌خطر می‌اندازد. مسیری که این نیروی مسلح فاشیستی دربرگرفته بی‌شک به نابودی جامعه انسانی ختم می‌شود. عیان است که نسل‌کشی علیه جامعه و محیط‌ زیست بصورت همزمان انجام می‌گیرد.

قاطعانه باید گفت که امروز هیچ مسئله و بحران زیست‌محیطی در ایران وجود ندارد که باعث و بانی آن سپاه پاسداران انحصارگر و فاشیست نباشد. امروز نه تنها کوسالان بلکه در سراسر ایران بخاطر عملکردهای نابودگرانه نظام ایران و نیروهای نظامیش صدها بحران محیط‌ زیستی به‌مثابه غده‌های سرطانی شکل‌ گرفته‌اند. تمامی زاگروس و البرز و جنگل‌های شمال، تالاب‌ها و دریاچه‌ها بخاطر هوسبازی‌های قدرتمدارانه نظام شوونیست در حال مرگ هستند. اگر در نقطه‌ اوج این وحشی‌گری جلوی این مافیای فاشیست گرفته نشود، فردا بسیار دیرخواهد شد.

وظیفه جامعه مدنی و همه خلق‌هاست که در برابر این عصیان ضد محیط‌ زیست نظام فاشیست حاکم بر ایران قد علم کنند و از موجودیت خود دفاع نماید. لازم است جامعه این حملات نابودگرانه خاصه به کوسالان را همچو یک زنگ‌ خطر برضد انسان و زیست‌بوم تلقی نماید. جامعه‌ای که محیط‌ زیست‌گرا نباشد، نمی‌تواند از نابودی رهایی یابد. هم‌اکنون جامعه ایران و روژهلات کوردستان در مرحله حساس تصمیم‌گیری قراردارد تا از هوش اکولوژیک خویش برای اقدام عملی علیه نظام حاکم استفاده نماید. این یک حق طبیعی خلق‌هاست. نظام فاشیست ایران با عصیان‌گری ضد محیط‌ زیست خویش؛ جامعه و محیط‌ زیست را به سمت قیامت سوق می‌دهد و تنها جامعه مدنی قدرت بازداشتن آن را دارد. اگر خلق‌ها و سازمان‌های مدنی دیر بجنبد، این فاشیسم بی‌رحم جوامع ایران را کاملا از حالت اکولوژیک خارج خواهد ساخت.

کمیته اکولوژی "جامعه دموکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان(کودار)" این بی‌رحمی فاشیسم در برابر محیط‌ زیست را شدیدا محکوم می‌نماید. لازم است تمامی اقشار جامعه مدنی، سازمان‌ها و اصناف حقوق‌بشری و محیط‌ زیستی همراه با زنان و جوانان و روشنفکران و آکادمیسن‌ها و عالمان دینی با حضور در میادین عملی روند نابودی محیط‌زیست به دست رژیم را متوقف سازند. این، وظیفه سیاسی، اخلاقی و روشنفکری تک‌تک افراد جامعه است. واکنش جامعه مدنی و همه اقشار و توده‌های آن یگانه راه برای مقابله با نظام ضد محیط‌ زیست ایران است. همه خلق‌ها امروز از دست بحران‌های چندلایه محیط‌ زیستی می‌نالند؛ پس وظیفه همگان است که در صحنه‌ها حضور یابند. امروز کوسالان میراث زحمات شهدایی چون باجورها و رفقای وی است که لازم است از تیررس حملات بی‌رحمانه سپاه پاسداران نجات داده شود. همت جامعه مدنی در این راه، نجات‌بخش محیط‌ زیست است.