جهاد حسن ۱۰۳ روز است توسط خانواده بارزانی ربوده شده و سرنوشت وی نامشخص است

پ.د.ک ۱۰۳ روز پیش جهاد حسن نماینده خودمدیریتی شمال و شرق سوریه که را ربود. علی‌رغم آنکه پیش از این گزارش‌هایی در مورد وضعیت نامساعد جسمانی وی منتشر شده بود اما پ.د.ک تاکنون از اطلاع‌رسانی در مورد این سیاستمدار کورد سر باز می‌زند

٢٠ خرداد/ ۱۰ ژوئن سال جاری جهاد حسن، نماینده‌ی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در هولیر و همچنین خلیل عثمان و مصطفی عزیز اعضای ارتباطات پ.ی.د در حین رفتن به فرودگاه هولیر برای استقبال از مهمانان خارجی ربوده شدند. ساعاتی پس از ربودن این سه کوردستان مشخص شد که عناصر وابسته به مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم آنان را به گروگان گرفته‌اند.

پس از گسترش اعتراض به آدم‌ربایی پ.د.ک سرانجام در ۲۹ ژوئیه ۲ عضو پ.ی.د پس از ۵۰ روز آزاد شدند. اما جهان حسن، نماینده‌ی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در هولیر تاکنون آزاد نشده و سرنوشت وی مشخص نیست.

به گفته‌ی نماینده خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه در سلیمانیه، گماشتگان بارزانی پس از ربودن جهاد حسن، سیاستمدار کورد روژاوا وی را به سازمان میت ترکیه تحویل داده‌اند.

بیشتر اطلاعاتی به نمایندگی خود مدیریتی شمال شرق سوریه رسیده بود که وضعیت سلامت جهاد حسن نامساعد است.