نیروهای مدافع خلق: ١٢ اشغالگر کشته شدند، یک سنگر دشمن منهدم گردید

در عملیات گریلاهای آزادی کوردستان ١٢ نظامی اشغالگر ترک کشته شدند، یک سنگر منهدم گردیده و یک دوربین لیزی به غنیمت گرفته شد.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای جزئیات نبرد گریلا با ارتش متجاوز ترکیه را با افکار عمومی در میان گذاشت.

در اطلاعیه آمده است:

"گریلاهای آزادی کوردستان با روحیه فدایی علیه حملات رژیم اشغالگر و استعمارگر ترک می‌جنگند، برای استقبال از روز فدایی روز ٣٠ ژوئن فعالیت‌های خود را ادامه دهند. در نتیجه عملیات‌ها١٢ اشغالگر کشته شدند، یک سنگر منهدم گردید و یک دوربین لیزری به غنیمت گرفته شد. تونل‌های جنگ در مناطق برخودان ١۶ بار با سلاح‌های شیمیایی و مواد منفجره و ۶ بار از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

جزئیات عملیات‌های گریلا و حملات رژیم غاصب ترک به شرح زیر است؛

در چارچوب کارزار انقلابی شهدای ساواش مرعش جنگ خابور؛

٢۵ ژوئن ساعت ١٣:٣٠ در منطقه برخودان تپه حکاری، نیروهای ما اشغالگرانی را هدف قرار دادند که درصدد پیشروی به سوی تونل‌های جنگ تپه شهید زمانی بودند. پس از جنگی که ٣٠ دقیقه ادامه داشت اشغالگران مجبور به عقب‌نشینی شدند. در این منطقه یک دوربین لیزی اشغالگران به دست نیروهای ما افتاد. همان روز ساعت ١٧ با سلاح سنگین، اشغالگران را هدف قرار دادند.

٢۵ ژوئن ساعت ١٢:١۵ در منطقه مقاومت تپه جودی به اشغالگران مستقر در تپه شهید چکدار ضربه وارد شد. در نتیجه این عملیات اشغالگران در اراضی پراکنده شدند.

٢۵ ژوئن ساعت ١٩:٢٠ تیم‌های نیمه متحرک ما در منطقه برخودان تپه حکاری، علیه اشغالگران اطراف تونل‌های جنگ تپه شهید عاکف عملیاتی را از دو محور به انجام رساندند. محور اول با بمب و سلاح‌های فردی به یک سنگر که در آن ۴ اشغالگر مستقر بودند حمله کردند. ۴ اشغالگر کشته شدند و موضع مذکور به تمامی تخریب شد. محور دوم نیز گروهی از اشغالگران را از فاصله‌ای نزدیک هدف قرار داد و ٣ اشغالگر کشته شدند.

٢۵ ژوئن ساعت ١٨ علیه اشغالگران اطراف تپه اف‌ام ۵ عملیات از سوی تک‌تیراندازان ما به انجام رسید و ۵ اشغالگر کشته شدند.

٢۵ ژوئن ساعت ١٩:٢٠ نیروهای ما اشغالگران در تپه شهید چکدار را مورد اصابت قرار دادند.

حملات شیمیایی

٢۵ ژوئن در منطقه تپه حکاری، تونل‌های جنگ تپه شهید عاکف و شهید زمانی ۴ بار با مواد منفجره مورد هدف واقع شدند.

٢۵ ژوئن در منطقه تپه جودی، تونل‌های جنگ شهید یونس ١٢ بار با سلاح شیمیایی و مواد منفجره هدف حمله واقع شدند.

حملات ارتش اشغالگر ترک با اوبوس، بالگردهای تهاجمی و هواپیماهای جنگنده

٢۵ ژوئن منطقه تپه حکاری در متینا با اوبوس هدف حمله واقع شد.

٢۵ ژوئن مناطق تپه آمیدی و تپه بهار در زاپ ۶ بار توسط هواپیماهای جنگنده بمباران شدند."