نیروهای مدافع خلق به شهیدان آگوست ٢٠١۵ عرصه هفتانین ادای احترام کرد

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای اسامی سه گریلا را که در سال ٢٠١۵ در عرصه هفتانین به شهادت رسیده بودند منتشر کرده و می‌افزاید:"پیمان خود را با شهیدان قهرمانمان برای پیروزی قطعی تجدید می‌کنیم."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ)در اطلاعیه‌ای هویت سه گریلا را که سال ٢٠١۵/ ١٣٩۴ در عرصه هفتانین که شهادت رسیده‌اند منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"رژیم جنایتکار ترک که در مقابل مبارزات آزادیخواهی کوردستان با شکست روبرو شده است برای لاپوشانی هزیمت خود از سال ٢٠١۵ حملات سنگین تلافی‌جویانه‌ای را آغاز کرده است. رژیم قاتل با این حملات درصدد نابودی امیدهای آزادیخواهانه خلقمان و به زانو درآوردن خلق و جنبشمان است. گریلاهای جنبش آزادیخواهی کورستان در مقابل حملات دشمن به مسئولیت‌‌ تاریخی خود عمل کرده و حماسه‌های قهرمانی را رقم می‌زنند. در مرحله مقاومت حماسی هفتانین رفقایمان تِکوشر، دلبرین و رزگار قهرمانانه جنگیده و به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: فرهاد اُزومجوغلو

   کد سازمانی: تِکوشر وان

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: گُلثوم - جمیل

  تاریخ و محل شهادت: ٢١ آگوست ٢٠١۵ / هفتانین

   نام و نام خانوادگی: أرجان گولسوَن

   کد سازمانی: دلبرین جولمرگ

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: سُنگُل - رمضان

  تاریخ و محل شهادت: ٢١ آگوست ٢٠١۵ / هفتانین

   نام و نام خانوادگی: جنید باران

   کد سازمانی: رزگار آگر

   محل و سال تولد: آگری

   نام مادر – نام پدر: قیافت - مولود

  تاریخ و محل شهادت: ٢١ آگوست ٢٠١۵ / هفتانین

تکوشر وان

 

دلبرین جولمرگ

 

رزگار آگر

ه.پ.گ به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات هر یک از شهدا تکوشر، دلبرین و رزگار تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی رفقای شهید و سپس به آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم و پیمان خود را با شهیدان قهرمانمان برای پیروزی قطعی تجدید می‌کنیم."