پیام قاطع روژاوا به خط خیانت و کوردکشی | یادداشت

پ.د.ک در این روش خائنانه در مقاطع تاریخی مختلف با محمدرضا شاه پهلوی، خمینی، صدام حسین و هم اکنون نیز محور اردوغان – باغچلی بر علیه جنبش آزادیخواهانه ملت کورد در همه بخشهای کوردستان متحد گشته است و ضربات جبران ناپذیری را بر جنبش کورد وارد نموده است

◼️ ورود امواج مدرنیته سرمایه‌داری به کوردستان باعث گشت تا نهادهای نوینی همچون حزب در جامعه کوردی تاسیس شود و در چهارچوب نظام جدید حکمرانی یعنی دولت – ملت، برای کسب قدرت شروع به فعالیت نماید اما چون کوردها دارای کیان سیاسی مستقل خود نبودند دیری نپایید که تعدد احزاب به چند پاره شدن جنبش کوردی و تعدد نیروهای نظامی وابسته به احزاب انجامید و چون هیچگونه تعریفی از منافع ملی، و ساز و کار تنظیم کننده روابط احزاب وجود نداشت و هر کدام از احزاب دارای ایدئولوژی خاص خود بوده و راه و روش خود را بر حق می دانست اختلافات آغاز گشت و چون نهادهایی برای حل منازعه در جامعه کوردی وجود نداشت، به سرعت این اختلافات در سطح ایدوئولوژی به سطح نظامی ارتقا یافته و تبدیل به یک جنگ تمام عیار مابین احزاب می شد که نمونه های آن در تاریخ معاصر کوردستان زیاد می باشند.

به دلیل عدم تعریف مشترکی از منافع ملی در جامعه کوردی، هدف بسیاری از احزاب، کسب، حفظ و گسترش قدرت همان حزب گشت که این امر به دلیلی برای وابسته شدن بسیاری از احزاب به دولتهای اشغالگر کوردستان تبدیل گشت که نمونه شاخص آن را می توان پ.د.ک معرفی نمود که چگونه از بدو تاسیس تاکنون هدفش تنها کسب، حفظ و گسترش منافع پ.د.ک و خاندان بارزانی می باشد و در این راه از هیچگونه خیانتی بر علیه ملت کورد سر باز نزده است.

پ.د.ک در این روش خائنانه در مقاطع تاریخی مختلف با محمدرضا شاه پهلوی، خمینی، صدام حسین و هم اکنون نیز محور اردوغان – باغچلی بر علیه جنبش آزادیخواهانه ملت کورد در همه بخشهای کوردستان متحد گشته است و ضربات جبران ناپذیری را بر جنبش کورد وارد نموده است که در همین راستا اخیرا نیز بار دیگر در اقدامی خائنانه با تحکیم اتحاد خود با محور اردوغان – باغچلی، نیروهای زیادی را به مناطق حفاظتی میدیا اعزام نمود تا به زعم خود بتواند نیروهای گریلا را به جهت قبول خواسته های نامشروع آنان زیر فشار بگذارد و به هدف خود که همانا از بین بردن روح مقاومت در میان ملت کورد است دست یابند.

اما در روزهای اخیر، مظلوم عبدی طی مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی روناهی تی‌وی پیامی را به به افکار عمومی و بویژه به پ.د.ک مخابره نمود که معادله قدرت در کوردستان را تغییر داد، وی در این مصاحبه بیان داشت: "اگر یکی از طرفین دست به حمله بزند، ما به عنوان نیروهای روژآوا در مقابل آنان می‌ایستیم"، این پیام کوتاه و قدرتمند بیانگر آن است که معادله قدرت در صحنه سیاسی کوردستان تغییر کرده و از امروز به بعد یک متغیر دیگر یعنی روژآوا وارد این معادله گشته و به آسانی بر آن تاثیرگذار است و تمامی طرفها باید آن را در محاسبات خود مورد لحاظ قرار دهند. 

مظلوم عبدی موضع مبارزان روژاوا را در قبال جنگ کوردکشی از سوی بارزانی‌ها اعلام کرده است. خلق باکور کوردستان از آغاز دهه ۱۹۹۰ به وضوح شاهد همکاری چرکین بارزانی‌ها با ائتلاف فاشیستی ترک‌ها هستند و نسبت به این خانواده مافیایی خشمگین می‌باشند. روژهلات کوردستان نیز همچنان قتلعام جگرگوشه‌هایش از سوی بارزانی‌ها را در دوره پهلوی و رژیم خمینی فراموش نکرده و نخواهد کرد. مردم جنوب کوردستان نیز وادادگی ۱۹۷۵، جنگ کوردکشی پ.د.ک با ی.ن.ک و دیگر احزاب این بخش در ۱۹۹۴، حراج دارایی‌های ملی در توافقات ۵۰ ساله به رژیم ترکیه، واگذاری شنگال به داعش و سلام نظامی مسعود بارزانی به نخست‌وزیر کنونی عراق را از یاد نبرده‌اند. 

اگر چه کنگره ملی کوردستان زمان زیادی را صرف مذاکره در باشور کوردستان نمود تا از طریق دیپلماسی و گفتگو تنشهای مابین پ.د.ک و پ.ک.ک را کنترل نماید اما عدم تمایل پ.د.ک به گفتگو و ناتوانی و بی رغبتی سایر احزاب از ایجاد فشار بر پ.د.ک در جهت آرام شدن اوضاع نهایتا با افزایش تنشها، مظلوم عبدی را ناچار نمود تا با ارسال پیام شفاف  و قاطعانه ای به پ.د.ک، وضعیت غیرقابل پیش بینی کنونی را به وضعیت صلح مسلح تغییر دهد چرا که با دریافت و تحلیل این پیام از جانب سران پ.د.ک بر آنان آشکار می شود که در صورت تحمیل نمودن جنگ بر پ.ک.ک، روژآوا از قندیل حمایت خواهد نمود و در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت وخیم جنوب کوردستان و افزایش بی سابقه نارضایتی ها از حکمرانی پ.د.ک در آنجا، بدون شک در چنین وضعیتی اگر جنگی انجام شود، بازنده قطعی آن پ.د.ک خواهد بود.◻️