زمینه‌سازی پارت دمکرات کوردستان برای تخلیه شنگال! | یادداشت

تا کنون هیچیک از طرفین، یعنی پارت دمکرات کوردستان و حکومت مرکزی عراق که مسئول قتلعام در شنگال هستند، از ساکنان شنگال عذرخواهی نکرده‌اند، برعکس، توافقنامه‌هایی را بدون در نظر گرفتن اراده و خواست خلق شنگال به امضا رسانده‌اند

◼️ آنچه که در اگوست سال ۲۰۱۴ بر سر خلقم ایزدی در شنگال رفت، هفتادوسومین فرمانی بود که جامعه ایزدی آن را متحمل شد. همکاران غیر مستقیم این قتلعام نیروهای مسلح پارت دمکرات کوردستان در شنگال بودند که پیش از حمله از مهلکه گریخته بودند. حکومت مرکزی عراق نیز در این کشتار جمعی به نوبه خود سهیم بود. از سوی دیگر حکومت مرکزی عراق ادعای سیادت و حاکمیت بر مرزهای عراق را داشت اما در سوم اگوست نتوانست مانع از قتلعام ایزدیان شود. در آن زمان گریلاهای کوردستان خود را کوههای شنگال رسانده و رزمندگان یگانهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) کانالی را برای رهایی از کشتار جمعی بزرگتر کوردهای ایزدی گشودند. در همین دوره بود که با رهبری فرمانده عگید جفیان که به نیروهای رهایی‌بخش شنگال بدل شدند، بارقه‌هایی از امید دمید. نیروهای گریلا بعد از آنکه وظایف و مسئولیتهای خود را به جای آوردند، در مارس سال ۲۰۱۸ رسما از شنگال عقب‌نشینی کرده و حفاظت از این منطقه را به دست نیروهای شنگال ی.ب.ش سپردند.

دولت ترک دشمنی خود در تمامی ابعاد را با خلق کورد ادامه داده و تحرکات خود را متوقف نکرد. چند بار به همراهی داعش به شنگال حمله نمود و خود نیز چند بار راسا به شنگال حمله نمود، از محور جنوب نیز چند بار همراه با پارت دمکرات کوردستان و در غرب نیز با شورای میهنی کورد در سوریه به تحرکاتی دست زده است. در مقطع کنونی نیز دولت ترک پارت دمکرات کوردستان را به تحرکاتی واداشته است تا نیروی دفاعی جامعه ایزدی «یگان‌های مقاومت شنگال (ی.ب.ش)» را از میان بردارد، به همین شیوه در روژآوا نیز چگونگی از میان برداشتن سیستم روژآوا را به شورای میهنی کورد در سوریه نشان می‌دهد.

آنچه که در این میان توجه را به خود جلب می‌کند اینست که پیش از آغاز حملات داعش به شنگال، پارت دمکرات کوردستان بین جنوب و روژآوای کوردستان به حفر خندق دست زد و اکنون نیز با در پیش گرفتن رویه‌ای مشابه، بین روژآوا و جنوب کوردستان به احداث پایگاه دست می‌زند.

تا کنون هیچیک از طرفین، یعنی پارت دمکرات کوردستان و حکومت مرکزی عراق که مسئول قتلعام در شنگال هستند، از ساکنان شنگال عذرخواهی نکرده‌اند، برعکس، توافقنامه‌هایی را بدون در نظر گرفتن اراده و خواست خلق شنگال به امضا رسانده‌اند. تاریخ امضای این توافقنامه نیز قابل توجه است.

تاریخ امضای این توافقنامه ۹ اکتبر است که با سالگرد آغاز توطئه بین‌المللی علیه رهبر اوجالان و خلق کورد مصادف بوده و همزمان مصادف با آغاز حمله اشغالگرانه ارتش ترک به شهرهای گرسپی و سریکانی است. ناظرانی که وضعیت عراق و ارتباطات بین پارت دمکرات کوردستان و دولت اشغالگر ترک را بررسی می‌کنند، این حزب را به عنوان نماینده دولت ترک و سخنگوی این کشور ملاحظه می‌کنند که وظیفه تحقق منویات سلطان را بر دوش گرفته است.

در همین رابطه کمیته روابط خارجی ک.ج.ک بیانیه‌ای را منتشر کرده و اعلام نموده است که هر چند ابعاد و جزئیات و طرفین این توافقنامه به طور کامل آشکار نشده‌اند، اما این توافق خارج از اراده و خواست شنگال بوده و مایه پذیرش نیست. ایزدیان شنگال نیز واکنش خود را به این توافقنامه نشان داده و آن را به عنوان معامله جدیدی علیه جامعه ایزدی نام برده‌اند. با توجه به رویدادهایی که از ۶ سال پیش آغاز شده و اکنون با این توافقنامه وارد مرحله جدیدی شده‌اند این سوال مطرح می‌گردد که آیا نقشه خالی کردن شنگال از ایزدیان بار دیگر به دست دولت اشغالگر ترک، پارت دمکرات کوردستان و حکومت مرکزی عراق، با سرپرستی آمریکا و سازمان ملل در دستور کار قرار گرفته است؟◻️

منبع: e-rojname.com